رفتن به مطلب
 • 0

copy & shir یک پیام


rezamoaser

سوال

با عرض سلام من امروز برنامه پیامکی روساختم با استفاده از مولتی پنل و اون دارای دوکد copy & shir  رو داره اما نمیدونم 

چرا فقط از ده پیام اولی کپی میگیره ؟؟؟ کد ها رو در پایین گذاشتم ایا مشکلی در کد نوشته شده وجودداره

Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float
Dim before,after As Float
	Dim Obj1 As Reflector
		leb.text=txt
		leb.TextSize=size
		leb.Gravity=Gravity.CENTER
		leb.Left=leb.Left
		leb.Typeface=font
	ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt)
      Obj1.Target = leb 
      before = Obj1.RunMethod("getLineHeight")  'Get the height of line BEFORE you change it
      Obj1.Target = leb 
      Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float") 'Change the space between lines
      Obj1.Target = leb 
      after = Obj1.RunMethod("getLineHeight")  'Get the height of line AFTER you change it
      ht = ((after * ht)/before)
		leb.Height = ht
Return ht

End Sub

Sub btnshare_Click
  Dim cursor3 As Cursor
  cursor3 = sql1.ExecQuery("SELECT txt FROM tbl")
  Dim btn2 As Button
  btn2=Sender
  cursor3.Position =btn2.Tag
  Dim matnsms As Label
  matnsms.Initialize("")
  matnsms.text=cursor3.GetString("txt")
  cursor3.Close
  Dim share As Intent
  share.Initialize(share.ACTION_SEND,"txt")
  share.SetType("text/plain")
  share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", matnsms.text)
  share.WrapAsIntentChooser("متن خود را به اشتراک بگذارید....")
  StartActivity(share)
End Sub

Sub btncopy_Click
  Dim something As BClipboard
	Dim cursor2 As Cursor
	cursor2 = sql1.ExecQuery("SELECT txt2 FROM tbl")

	Dim btn2 As Button
	btn2=Sender
	
	cursor2.Position =btn2.Tag
	something.clrText 
  something.settext(cursor2.GetString("txt2"))
	ToastMessageShow("متن در کلیپ بورد کپی شد",False)
	cursor2.Close
End Sub

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

0 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

هنوز برای این سوال پاسخی ارسال نشده است

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...