رفتن به مطلب
  • 0

مشکل در اتصال به دیتابیس


d3vilish

سوال

سلام خدمت دوستان و استادان عزیز

 

ددوستان من هنگام اتصال به دیتابیس با ارور مواجه میشم که متن ارور و کدمو قرار خواهم داد

 

من دکمه ای در برنامه قرار دادم که وظیفه جستجو در دیتابیس و برگردوندن جواب رو بر عهده داره

 

ولی وقتی برنامه رو اجرا میکنم و میرم یه متنی رو بزنم تا از دیتابیس جوابش رو بهم بده ارور میده و میاد بیرون

 

ولی خود برنامه هیچ مشکلی نداره و کار میکنه و تنها مشکل توی قسمت جستجو هستش

 

البته تا اونجایی که من فهمیدم نمیتونه کویری رو استخراج کنه از دیتابیس و جواب رو بده ولی شما دوستان هم نگاه کنید و نظر بدید بی زحمت که باید چیکار کنم؟

 

در ضمن من از کتابخانه sql استفاده میکنم

 

متن  ارور :

 

LogCat connected to: 127.0.0.1:5558
--------- beginning of /dev/log/main
--------- beginning of /dev/log/system
Copying updated assets files (17)
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Create, isFirst = true **
** Activity (main) Resume **
Unexpected event (missing RaiseSynchronousEvents): vr_result
Check the unfiltered logs for the full stack trace.
** Activity (main) Pause, UserClosed = false **
onActivityResult: wi is null
** Activity (main) Resume **
** Activity (main) Pause, UserClosed = true **
** Service (starter) Destroy **
Copying updated assets files (1)
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Create, isFirst = true **
** Activity (main) Resume **
Unexpected event (missing RaiseSynchronousEvents): vr_result
Check the unfiltered logs for the full stack trace.
** Activity (main) Pause, UserClosed = false **
onActivityResult: wi is null
** Activity (main) Resume **
** Activity (main) Pause, UserClosed = false **
onActivityResult: wi is null
** Activity (main) Resume **
** Activity (main) Pause, UserClosed = true **
** Service (starter) Destroy **
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Create, isFirst = true **
** Activity (main) Resume **
** Activity (main) Pause, UserClosed = true **
** Service (starter) Destroy **
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Create, isFirst = true **
** Activity (main) Resume **
Error occurred on line: 48 (Starter)
java.lang.IllegalArgumentException: column 'Word_ID ' does not exist
	at android.database.AbstractCursor.getColumnIndexOrThrow(AbstractCursor.java:267)
	at anywheresoftware.b4a.sql.SQL$CursorWrapper.GetString(SQL.java:355)
	at b4a.example.main._btnsearch_click(main.java:588)
	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:702)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:339)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:246)
	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:157)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:153)
	at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:78)
	at android.view.View.performClick(View.java:3511)
	at android.view.View$PerformClick.run(View.java:14105)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424)
	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551)
	at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
** Activity (main) Pause, UserClosed = true **
** Service (starter) Destroy **
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Create, isFirst = true **
** Activity (main) Resume **
Error occurred on line: 232 (Main)
java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized.
	at anywheresoftware.b4a.sql.SQL.checkNull(SQL.java:48)
	at anywheresoftware.b4a.sql.SQL.ExecQuery2(SQL.java:166)
	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:702)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:336)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:246)
	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:157)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:153)
	at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:78)
	at android.view.View.performClick(View.java:3511)
	at android.view.View$PerformClick.run(View.java:14105)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424)
	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551)
	at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
** Activity (main) Pause, UserClosed = true **
** Service (starter) Destroy **
Copying updated assets files (4)
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Create, isFirst = true **
** Activity (main) Resume **
Error occurred on line: 232 (Main)
java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized.
	at anywheresoftware.b4a.sql.SQL.checkNull(SQL.java:48)
	at anywheresoftware.b4a.sql.SQL.ExecQuery2(SQL.java:166)
	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:702)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:336)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:246)
	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:157)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:153)
	at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:78)
	at android.view.View.performClick(View.java:3511)
	at android.view.View$PerformClick.run(View.java:14105)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424)
	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551)
	at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
** Activity (main) Pause, UserClosed = true **
** Service (starter) Destroy **
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Create, isFirst = true **
** Activity (main) Resume **
Error occurred on line: 232 (Main)
java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized.
	at anywheresoftware.b4a.sql.SQL.checkNull(SQL.java:48)
	at anywheresoftware.b4a.sql.SQL.ExecQuery2(SQL.java:166)
	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:702)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:336)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:246)
	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:157)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:153)
	at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:78)
	at android.view.View.performClick(View.java:3511)
	at android.view.View$PerformClick.run(View.java:14105)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424)
	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551)
	at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
** Activity (main) Pause, UserClosed = true **
** Service (starter) Destroy **
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Create, isFirst = true **
** Activity (main) Resume **
Error occurred on line: 231 (Main)
java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized.
	at anywheresoftware.b4a.sql.SQL.checkNull(SQL.java:48)
	at anywheresoftware.b4a.sql.SQL.ExecQuery2(SQL.java:166)
	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:702)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:336)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:246)
	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:157)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:153)
	at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:78)
	at android.view.View.performClick(View.java:3511)
	at android.view.View$PerformClick.run(View.java:14105)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424)
	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551)
	at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
** Activity (main) Pause, UserClosed = true **
** Service (starter) Destroy **
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Create, isFirst = true **
** Activity (main) Resume **
Error occurred on line: 231 (Main)
java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized.
	at anywheresoftware.b4a.sql.SQL.checkNull(SQL.java:48)
	at anywheresoftware.b4a.sql.SQL.ExecQuery2(SQL.java:166)
	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:702)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:336)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:246)
	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:157)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:153)
	at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:78)
	at android.view.View.performClick(View.java:3511)
	at android.view.View$PerformClick.run(View.java:14105)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424)
	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551)
	at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Create, isFirst = true **
** Activity (main) Resume **
Error occurred on line: 231 (Main)
java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized.
	at anywheresoftware.b4a.sql.SQL.checkNull(SQL.java:48)
	at anywheresoftware.b4a.sql.SQL.ExecQuery2(SQL.java:166)
	at b4a.example.main._btnsearch_click(main.java:582)
	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:702)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:339)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:246)
	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:157)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:153)
	at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:78)
	at android.view.View.performClick(View.java:3511)
	at android.view.View$PerformClick.run(View.java:14105)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424)
	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551)
	at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
** Activity (main) Pause, UserClosed = true **
** Service (starter) Destroy **

کد مروبط به دکمه جستجو :


 

Sub btnSearch_Click
	
	Dim word As String = TxtWorden.Text
	Dim i As Int
	
	For i =TxtWorden.Text.Length + 1 To 32 
		word = word & " " 
		
	Next
	
	Dim firstChar As String = word.SubString2 ( 0 , 1)
	
	word = word.SubString (1)
	firstChar = firstChar.ToUpperCase
	word = firstChar & word
	
	Dim cur As Cursor
	
	cur = sql1.ExecQuery2("Select * From English Where English_Word = ?" , Array As String (word))
	cur.Position = 0
	Msgbox( cur.GetString("Word_ID") , "")
	
	
End Sub

منتظر جواب هستم دوستان

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

8 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

سلام دوستم

خطا میگه که نمیتونه ستون Word_ID رو پیدا کنه

چک کنید اسم ستون رو صحیح وارد کردید

به کوچیکی و بزرگی حروف هم دقت کنید.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

 

بله دقیقا منم همین رو فکر میکردم ولی اسم ستون درسته و از اونجا کپی پیست کردم

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

 

بله دقیقا منم همین رو فکر میکردم ولی اسم ستون درسته و از اونجا کپی پیست کردم

شاید اون دیتابیسی که در برنامتون دارید استفاده می کنید این ستون رو نداره

وگرنه دلیلی نداره که خطای نبود ستون رو بده

شما ار صحت وجود این ستون در دیتابیسی که در برنامتون دارید اسنتفاده می کنید مطلع بشید

با برنامه ی Root Explorer  فایل دیتابیس برنامه رو پیدا کنید و بعد با Sqlite Browser  دیتابیس رو باز کنید ببینید چه ستون هایی رو داره ( چک کنید ستون مورد نظر موجوده یا خیر ) این اعمال رو روی گوشی انجام بدید.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عرض کردم که اسم ستون رو از داخل دیتابی کپی کردم

 

توی دیتابیس هم موجوده

 

ولی من نمیدونم چرا باید این ارور رو بده در حالی که من حتی اسمشو کپی کردم

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شما آبجکتی رو تعریف کردید که نیاز به نمونه سازی ( Initialize )  داره که شما این کار رو انجام ندادید و خطا براتون رخ میده

چک کنید کدوم یک از آبجکت های تعریف شدتون رو نمونه سازی نکردید.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...