رفتن به مطلب
  • 0

توضیح در مورد سورس کار با سنسور ها


arf

سوال

سلام
دوستان من یه سورس از سایت گرفتم که طرز کارش را نمی فهمم. اگر ممکن است آن را توضیح دهد.

ممنون

سورس رو پیوست هم کردم

'Activity module
Sub Process_Globals
	'This map maps between PhoneSensors and SensorData objects.
	Dim SensorsMap As Map
	Type SensorData (Name As String, ThreeValues As Boolean)
End Sub

Sub Globals
	'This map maps between PhoneSensors and Labels.
	Dim SensorsLabels As Map

				' WWW.BASIC4ANDROID.ORG
				' Producer : SH.KG
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	If FirstTime Then
		SensorsMap.Initialize
		Dim ps As PhoneSensors 'This object is only used to access the type constants.
		AddSensor(ps.TYPE_ACCELEROMETER, "ACCELEROMETER", True)
		AddSensor(ps.TYPE_GYROSCOPE, "GYROSCOPE", True)
		AddSensor(ps.TYPE_LIGHT, "LIGHT", False)
		AddSensor(ps.TYPE_MAGNETIC_FIELD, "MAGNETIC", True)
		AddSensor(ps.TYPE_ORIENTATION, "ORIENTATION", True)
		AddSensor(ps.TYPE_PRESSURE, "PRESSURE", False)
		AddSensor(ps.TYPE_PROXIMITY, "PROXIMITY", False)
		AddSensor(ps.TYPE_TEMPERATURE, "TEMPERATURE", False)
	End If
	SensorsLabels.Initialize 'SensorsLabels is not a Process_Globals object so we need to create it each time
	For i = 0 To SensorsMap.Size - 1
		Dim ps As PhoneSensors
		ps = SensorsMap.GetKeyAt(i)
		Dim lbl As Label
		lbl.Initialize("")
		lbl.TextColor = Colors.White 
		Activity.AddView(lbl, 10dip, 10dip + 50dip * i, 100%x - 10dip, 45dip)
		SensorsLabels.Put(ps, lbl)
	Next
End Sub

Sub AddSensor(SensorType As Int, Name As String, ThreeValues As Boolean) As SensorData
	Dim sd As SensorData
	sd.Initialize
	sd.Name = Name
	sd.ThreeValues = ThreeValues
	Dim ps As PhoneSensors
	ps.Initialize(SensorType)
	SensorsMap.Put(ps, sd)
	Log(Name & " MaxValue = " & ps.MaxValue)
End Sub
Sub Activity_Resume
	'Here we start listening for SensorChanged events.
	'By checking the return value we knoe if the sensor is supported.
	For i = 0 To SensorsMap.Size - 1
		Dim ps As PhoneSensors
		Dim sd As SensorData
		Dim lbl As Label
		ps = SensorsMap.GetKeyAt(i)
		sd = SensorsMap.GetValueAt(i)
		lbl = SensorsLabels.Get(ps)
		If ps.StartListening("Sensor") = False Then
			lbl.Text = sd.Name & " is not supported."
			Log(sd.Name & " is not supported.")
		End If
	Next
End Sub
Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)
	'Stop listening for events.
	For i = 0 To SensorsMap.Size - 1
		Dim ps As PhoneSensors
		ps = SensorsMap.GetKeyAt(i)
		ps.StopListening
	Next
End Sub
Sub Sensor_SensorChanged (Values() As Float)
	Dim ps As PhoneSensors
	Dim sd As SensorData
	Dim lbl As Label
	'Get the PhoneSensors object that raised this event.
	ps = Sender
	sd = SensorsMap.Get(ps) 'Get the associated SensorData obejct
	lbl = SensorsLabels.Get(ps) 'Get the associated Label.
	If sd.ThreeValues Then
		lbl.Text = sd.Name & " X=" & NumberFormat(Values(0), 0, 3) & ", Y=" & NumberFormat(Values(1), 0, 3) _ 
			& ", Z=" & NumberFormat(Values(2), 0, 3)
	Else
		lbl.Text = sd.Name & " = " & NumberFormat(Values(0), 0, 3)
	End If
End Sub

Sensors.zip

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

2 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...