رفتن به مطلب

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

امین مهدی نژاد

گام بیستم - محاسبات ریاضی

پست های پیشنهاد شده

در برنامه نویسی محاسبات ریاضی کاربرد زیادی داره

و بر همین اساس هر زبان برنامه نویسی معمولا راهکارهایی برای انجام ساده تر اینکار فراهم میکنه

در بیسیک هم دو قابلیت زیر فراهم شده

1-عملگرهای ریاضی

لیست عملگرها و توضیحات و جواب اون رو نوشتم.

2+5=7
'جمع دو عدد
5-2=3
'تفریق دو عدد
4*4=16
'ضرب دو عدد
12 / 5 = 2.4
'تقسیم دو عدد
-5
'منفی کردن عدد
15 Mod 4=3
'باقیمانده تقسیم 

نکته ای که باید ذکر بشه اینه که جواب محاسبات اگه در یک متغیر صحیح داده بشه. به صورت صحیح ذخیره میشه.

2-متدها و متغیرهای محاسباتی

در لیست زیر هم متدها و متغیرهایی که جهت انجام ساده تر محاسبات بکار می روند.به همراه توضیح ذکر شده

Abs(Number As Double) As Double
'قدرمطلق
ACos(Value As Double)As Double
'آرک‌کسینوس با رادیان
ACosD(Value As Double)As Double
'آرک‌کسینوس با درجه
ASin(Value As Double)As Double
'آرک‌سینوس 
ASinD(Value As Double)As Double
'آرک‌سینوس 
ATan(Value As Double)As Double
'آرک‌تانژانت
ATan2(Y As Double,X As Double)As Double
'آرک‌تانژانت
ATan2D(Y As Double,X As Double)AsDouble
'آرک‌تانژانت
ATanD(Value As Double)As Double
'آرک‌تانژانت
cE As Double
'پایه لگاریتم طبیعی
Ceil(Number As Double)As Double
'برگرداندن عدد صحیح بعدی در اعشار
Cos(Radians As Double)As Double
'محاسبه کسینوس مثلثاتی بر اساس رادیان
CosD(Degrees As Double)As Double
'محاسبه کسینوس مثلثاتی بر اساس زاویه
cPI As Double
'عدد پی
Floor(Number As Double)As Double
'برگرداندن عدد صحیح قبلی در اعشار
IsNumber(Text As String)As Boolean
'آیا ورودی عدد است
Max(Number1 As Double,Number2 As Double)As Double
'برگرداندن عدد بزرگتر
Min(Number1 As Double,Number2 As Double)As Double
'برگرداندن عدد کوچکتر
Power(Base As Double,Exponent As Double)As Double
'محاسبه توان
Round(Number As Double)As Long
'گرد کردن عدد
Round2(Number As Double,DecimalPlaces As Int)As Double
'گرد کردن عدد بر اساس معیار
Sin(Radians As Double)As Double
'محاسبه سینوس مثلثاتی بر اساس رادیان
SinD(Degrees As Double)As Double
'محاسبه سینوس مثلثاتی بر اساس زاویه
Sqrt(Value As Double)As Double
'جذر عدد
Tan(Radians As Double)As Double
'محاسبه تانژانت مثلثاتی بر اساس رادیان
TanD(Degrees As Double)As Double
'محاسبه تانژانت مثلثاتی بر اساس زاویه

امیدارم براتون مفید بوده باشه.

«موفق باشید.»

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
  • جدید...