رفتن به مطلب
 • 0

مشکل پرش فیلم


sinamohammadi

سوال

سلام دوستان

من این کد دارم وقتی فیلم اجرا میکنه 10 ثانیه 10 ثانیه پرش داره

وقتی فیلم اجرا میشه از 0 ثانیه پرش میکنه به 10 ثانیه بعد پرش میکنه به 20 ثانیه و.... همینطور تا اخر مشکل چیه؟

#Region Project Attributes 
#ApplicationLabel: B4A Example
#VersionCode: 1
#VersionName: 
'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait.
#SupportedOrientations: unspecified
#CanInstallToExternalStorage: False
#End Region

#Region Activity Attributes 
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region

Sub Process_Globals
'These global variables will be declared once when the application starts.
'These variables can be accessed from all modules.
  Dim timer1,timer2 As Timer
End Sub

Sub Globals
'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
'These variables can only be accessed from this module.

 Dim vv As VideoViewDim mediaplayer1 As MediaPlayer
Private Button2 As Button
Private Button1 As Button

Private SeekBar1 As SeekBar
Private Label1 As Label
Private SeekBar2 As SeekBar
Private Button3 As Button
Private SeekBar3 As SeekBar
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
Activity.LoadLayout("persianCG")


File.Copy(File.DirAssets,"ha.mp4",File.DirInternal,"ha.mp4")
vv.Initialize("vv")End Sub

Sub timer1_Tick

  If mediaplayer1.IsPlaying Then

	SeekBar1.Max = mediaplayer1.Duration
	SeekBar1.Value = mediaplayer1.Position
	Dim a As Int =(mediaplayer1.Position/1000)
	Dim s As Int = a Mod 60 
	Dim m As Int = a/60
	Label1.Text = m & ":" & s

End If
End Sub

Sub timer2_Tick

  If vv.IsPlaying Then

	SeekBar3.Max = vv.Duration
	SeekBar3.Value = vv.Position
	Dim y As Int =(vv.Position/1000)
	Dim u As Int = y Mod 60 
	Dim k As Int = y/60
	Label1.Text = k & ":" & u

End If
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub Button1_Click
mediaplayer1.Initialize()
  mediaplayer1.Load(File.DirAssets,"faseleh.mp3")
timer1.Initialize("timer1", 1000)
timer1.Enabled=True
mediaplayer1.Play
End Sub
Sub Button2_Click
  mediaplayer1.Pause
End Sub


Sub SeekBar1_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
mediaplayer1.Position = SeekBar1.Value 
mediaplayer1.Play
End Sub
Sub SeekBar3_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
vv.Position = SeekBar3.Value 
vv.Play
End Sub


Sub SeekBar2_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
mediaplayer1.SetVolume(Value/100 , Value/100)
End Sub
Sub Button3_Click


Activity.AddView(vv, 0, 0, 100%x, 80%y)
vv.LoadVideo(File.DirInternal,"ha.mp4")vv.Play
vv.MediaControllerEnabled=FalseEnd Sub
Sub vv_Complete

  Log("Playing completed")
End Sub

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

من تا به حال با فیلم کار نکردم اما اگر اینطوره امکان داره لایبرریش مشکل داشته باشه یا باید تنظیم کنی سورس رو بزار با لایبرری چک کنیم

موفق باشید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...