رفتن به مطلب
  • 0

مشکل پخش نشدن صوت لیبل بعدی


siroos12

سوال

سلام علیکم.

ببخشید.

من با این کدا فقط میتونم صوت دوتا لیبل رو بشونم و وقتی که صوت لیبل دوم تمام شد باز صوت لیبل دوم رو میخونه.

اینم کد:

Sub Process_Globals
	Dim m As MediaPlayer
	Dim mm As MediaPlayer

End Sub

Sub Globals
	Dim h As Boolean
	Private ScrollView1 As ScrollView
	Private Label1 As Label
	Private Panel1 As Panel
	Dim c As Cursor
	Dim s As SQL
	Dim x As Int=1%y	
	Private Button1 As Button
	Private Button2 As Button
	Dim a1 As AHPreferenceScreen
    Dim set As AHPreferenceManager
	Dim sFontSize,sFontColor,sFontFamily As String
	Dim s1 As SlidingMenu
	Dim num As Int=0
	Dim StrNextFile As String

	End Sub
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)	
ss.createMenu(s1)
m.Initialize()
m.Load(File.DirAssets,"ashora_02_moghadasi_2.wma")

	Activity.LoadLayout("b")
	Label1.Text="زیارت عاشورا"
	Label1.Gravity=Gravity.CENTER
	Label1.Top=-10
	
'If File.Exists(File.DirInternal,"Z.db")= False Then
File.Copy(File.DirAssets,"Z.db",File.DirInternal,"Z.db")
'End If
s.Initialize(File.DirInternal,"Z.db",False)
c=s.ExecQuery("SELECT * FRom A12")
For i=0 To c.RowCount-10
c.Position=i
sFontSize = set.GetString("fontSize")
sFontColor = set.GetString("fontColor")
sFontFamily = set.GetString("fontFamily")
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,x,100%x,100%y)
x=x+42%y
p.LoadLayout("a") 
Label1.Text=c.GetString("see")
Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Mj_Shafigh_ Emperor.Ir.TTF")
Label1.Gravity=Gravity.CENTER
Label1.TextColor=Colors.Black
Label1.TextSize=25
SetlineSacing(Label1,1.5,1.5)
Label1.Top=0dip
ScrollView1.Panel.Height=x
Label1.Tag=c.GetString("saa")'''''''''''''''''''''''''''اینجا برا تگ
Try
			Label1.TextSize = sFontSize
		Catch
		End Try
		If sFontColor = "Red" Then
			Label1.TextColor = Colors.Red
		Else If sFontColor = "Green" Then
			Label1.TextColor= Colors.Green
		Else If sFontColor = "Blue" Then
			Label1.TextColor = Colors.Blue
		Else If sFontColor = "Yellow" Then
			Label1.TextColor = Colors.Yellow
		End If
		
Try
			Label1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(sFontFamily)
		Catch
		End Try
Next

End Sub

Sub Label1_LongClick
	Dim v As Label
	v=Sender
	mm.Initialize2("mm")
	mm.Load(File.DirAssets,(v.Tag& ".amr"))''''''''''''''''اینج هم برا لیبل
mm.Play
If mm.IsPlaying Then
m.Pause
Button1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"ios7-pause.jpg"))
Else
Button1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"Star-Full-icon.png"))
End If
StrNextFile = v.Tag
End Sub


Sub mm_Complete
	Dim str As String
	str = StrNextFile.Replace("z","")
	str = str.Replace("","")
	str = str.Replace("","")
	Dim i As Int 
	i = str
	i = i+1
	If i = 59 Then
		Msgbox2("دعا ها تمام شد.","خدا رو شکر","تایید","","",Null)
	Else
	If File.Exists(File.DirAssets,"z("&i&").amr") = False Then
		i = i + 1
		mm.Load(File.DirAssets,"z("&i&").amr")
		mm.Play
	Else
		mm.Load(File.DirAssets,"z("&i&").amr")
		mm.Play
	End If
	End If
End Sub

Sub mm_Complete مربوط هست.

مشکلش کجاست؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

4 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

سلام

هوووووف سر درد شدم.

ببینید دوستم شما کافیه اسم عکسارو توی دیتابیس بزاری و توی رویداد Complete بعد از اتمام آهنگ فقط یک واحد به Position  اضافه کنید همین.

دیگه فک نکنم نیازی به این کدهایی که نوشتید داشته باشه.

شما فقط اولین و آخرین ردیف اطلاعات دیتابیس رو کنترل کنید.

نیازی هم نیست اسم عکسارو 1 ,2 , 3 , 4 ,..........N  بزارید.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

هوووووف سر درد شدم.

ببینید دوستم شما کافیه اسم عکسارو توی دیتابیس بزاری و توی رویداد Complete بعد از اتمام آهنگ فقط یک واحد به Position اضافه کنید همین.

دیگه فک نکنم نیازی به این کدهایی که نوشتید داشته باشه.

شما فقط اولین و آخرین ردیف اطلاعات دیتابیس رو کنترل کنید.

نیازی هم نیست اسم عکسارو 1 ,2 , 3 , 4 ,..........N بزارید.

کدوم ایمیج ویو من برا تگ لانگ کلیک رو لیبل گذاشتم،میشه ی مثال بزنید؟ متوجه نشدم چیکار باید بکنم.
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...