اطلاعیه

کاربر گرامی

به انجمن برنامه نویسی AnswerCenter.ir خوش آمدید

 برای استفاده از تمامی امکانات سایت لطفا در انجمن عضو شوید


sajadkharestani

کاربر عادی
 • تعداد ارسال ها

  88
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

درباره sajadkharestani

 • درجه
  کاربر سایت
 • تاریخ تولد 03/22/1983
 1. سلام چطوری یه صوت از دیتابیس آنلاین فراخوانی و دانلود کنم و به صورت آفلاین پخش کنم؟ با تشکر Type=Activity Version=6.3 ModulesStructureVersion=1 B4A=true @EndOfDesignText@ #Region Activity Attributes #FullScreen: true #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals Dim Timer1 As Timer End Sub Sub Globals Private btnplayandpause As Button Dim Obj1 As Reflector Private Label1 As Label Private ScrollView1 As ScrollView Dim mm As StringUtils Dim cursor1 As Cursor Dim ht1,ft1 As Float Private Button2 As Button Dim dlColor As ColorPickerDialog Private Button1 As Button Dim audio As MediaPlayer Dim bitmap2,bitmap3 As Bitmap Private Button3 As Button Private SeekBar1 As SeekBar End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("khandan") Dim p As PhoneWakeState p.KeepAlive(True) If File.Exists(File.DirInternal,"doarezg.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"doarezg.db",File.DirInternal,"doarezg.db") End If If fehrestdastanha.sql1.IsInitialized = False Then fehrestdastanha.sql1.Initialize(File.DirInternal,"doarezg.db",False) End If cursor1=fehrestdastanha.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable WHERE list='" & fehrestdastanha.khandanmatalb & "'") For i=0 To cursor1.RowCount-1 cursor1.Position=i Label1.Initialize("") Label1.Text = cursor1.GetString("Matn") Label1.TextColor=Colors.black Label1.TextSize=16 Button1.Tag=i audio.Initialize() audio.Load(File.DirAssets,cursor1.GetString("ahang")) Timer1.Initialize("timer1", 10000) Timer1.Enabled=True ScrollView1.Panel.AddView(Label1,0,0,ScrollView1.Width-6,ScrollView1.Height) '------------------------------ Obj1.Target = Label1 Obj1.RunMethod3("setLineSpacing",1, "java.lang.float", 1.3, "java.lang.float") ht1 =mm.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.Text) ft1=ht1 * 2.1 '------------------------------ Label1.Height = ft1 ScrollView1.Panel.Height=ft1 '==================================================================================== Try Label1.TextSize = code.getData("setting_cheshmzakhm.txt","FontSize") Label1.TextColor = code.getData("setting_cheshmzakhm.txt","FontColor") fehrestdastanha.khandanmatalb= code.getData("setting_cheshmzakhm.txt","FontColor") Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(code.getData("setting_cheshmzakhm.txt","Font")) Obj1.Target = Label1 Obj1.RunMethod3("setLineSpacing",1, "java.lang.float", 1.3, "java.lang.float") ht1 =mm.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.Text) ft1=ht1 * 2.1 '------------------------------ Label1.Height = ft1 ScrollView1.Panel.Height=ft1 Catch Obj1.Target = Label1 Obj1.RunMethod3("setLineSpacing",1, "java.lang.float", 2.0, "java.lang.float") ht1 =mm.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.Text) ft1=ht1 * 2.1 '------------------------------ Label1.Height = ft1 ScrollView1.Panel.Height=ft1 '=================================================================================== fehrestdastanha.khandanmatalb=0 End Try '==================================================================================== Next dlColor.RGB= Colors.Black bitmap2.Initialize(File.DirAssets,"play1.png") bitmap3.Initialize(File.DirAssets,"pause1.png") Dim b1 As Bitmap b1.Initialize(File.DirAssets,"star"&cursor1.GetString("Fav")&".png") Button1.SetBackgroundImage(b1) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub btnplayandpause_Click If audio.IsPlaying Then audio.Pause btnplayandpause.SetBackgroundImage(bitmap2) Else audio.Play btnplayandpause.SetBackgroundImage(bitmap3) End If End Sub Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then audio.Stop btnplayandpause.SetBackgroundImage(bitmap3) End If End Sub Sub Button1_Click Dim btn As Button btn=Sender cursor1.Position = btn.Tag Dim check As Int check = cursor1.GetString("Fav") If check = 1 Then fehrestdastanha.sql1.ExecNonQuery("UPDATE mytable SET Fav = 0 WHERE id = "&cursor1.GetInt("id")) fehrestdastanha.sql1.IsInitialized cursor1 = fehrestdastanha.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable") Dim b As Bitmap b.Initialize(File.DirAssets,"star0.png") Button1.SetBackgroundImage(b) ToastMessageShow("از علاقه مندی ها حذف شد",False) Else fehrestdastanha.sql1.ExecNonQuery("UPDATE mytable SET Fav = 1 WHERE id = "&cursor1.GetInt("id")) fehrestdastanha.sql1.IsInitialized cursor1 = fehrestdastanha.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable") Dim b As Bitmap b.Initialize(File.DirAssets,"star1.png") Button1.SetBackgroundImage(b) ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد",False) End If End Sub Sub Button2_Click Dim i As Intent Dim a As String a = cursor1.GetString("Matn") i.Initialize(i.ACTION_SEND, "") i.SetType("text/plain") i.PutExtra("android.intent.extra.TEXT",a) i.WrapAsIntentChooser("ارسال از طریق...") StartActivity(i) End Sub Sub Button4_Click Dim i As Intent Dim a As String a=cursor1.GetString("Matn") i.Initialize(i.ACTION_VIEW, "sms:") i.PutExtra("sms_body",a) StartActivity(i) End Sub Sub Button3_Click StartActivity(frmsetting) End Sub Sub timer1_Tick If audio.IsPlaying Then SeekBar1.Value = audio.Position / audio.Duration * 10000 End If End Sub Sub SeekBar1_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean) If UserChanged = False Then Return audio.Position = Value / 10000 * audio.Duration timer1_Tick End Sub
 2. مفهوم پیغام خطا

  لطفا راهنمایی کنید
 3. مفهوم پیغام خطا

  با حذف خط کد کتابخونه گوگل مشکل حل شد،وقتی بخوام خروجی APK بگیرم یه پیغام خطای دیگه میده لطفا راهنمایی کنید
 4. مفهوم پیغام خطا

  با تشکر کتابخونه رو داری؟
 5. مفهوم پیغام خطا

  با سلام مفهوم پیغام خطا چی هست؟(با قندشکنهای مختلف امتحام کردم برطرف نمیشه) http://s9.picofile.com/file/8290724792/2017_03_29_161730.jpg
 6. سلام یه سورس دارم با basic4android 3.82 کد نویسی شده میخوام به سورس پوش پوشه اضافه کنم(پوشه از نسخه basic5android 3.82 پشتیبانی نمیکنه) و مجبور به استفاده از basi4android 6.3 هستم اگر از سورس با basic4android 6.3 خروجی بگیرم موقع بارگذاری در پنل بازار پیغام پیغام خطای یکسان نبودن کلید دیباگ میده ولی اگر از سورس با basic4android 3.82 خروجی بگیرم موقع بارگذاری در پنل بازار پیغام پیغام خطای یکسان نمیده و برنامه بارگذاری میشه لطفا برای رفع پیغام خطا راهنمایی کنید با تشکر
 7. در مورد امضا و keystore برنامه

  سلام sign.keystore برنامه هام حذف شده لطفا راهنمایی کنید با تشکر
 8. مفهوم پیغام خطا

  لطفا راهنمایی کنید
 9. مفهوم پیغام خطا

  با تشکر جاوا آپدیت کردم دوباره پیغام خطا میده لطفا راهنمایی کنید
 10. مفهوم پیغام خطا

  جستجو کردم پیدا نکردم لطفا راهنمایی کنید با تشکر
 11. مفهوم پیغام خطا

  سلام لطفا راهنمایی کنید مفهوم پیغام خطا؟ با تشکر
 12. وب ویو

  با عرض سلام و خسته نباشیدبرای طراحی اپلیکیشن وب سایتم از وب ویو استفاده می کنم سایت مشکل نداره لود میشه فقط موقعی که بخوام یک عکس را بارگذاری کنم عکس بارگذاری نمیشهموقع کلیک روی بارگذاری تصویر(choose file)http://s8.picofile.com/file/8282062918/2017_01_11_142046.pngلطفا راهنمائی کنیدبا تشکر کد نویسی: #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim server As ServerSocket End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim ph As Phone Private WebView1 As WebView Dim pnlerrlayout As Panel Private Label1 As Label Private btn_refresh As Button Private btn_exit As Button Dim tf As Typeface = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("menu") WebView1.ZoomEnabled = False Isconnect loadUrl '****************** End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Isconnect As Boolean If server.IsInitialized = False Then server.Initialize (0,"") End If Try Log("mobile data state: " & ph.GetDataState & " wifi_on: " & ph.GetSettings("wifi_on") & " server ip: " & server.GetMyIP & CRLF & "wifi ip: " & server.GetMyWifiIP) If server.GetMyIP = "127.0.0.1" Then Return False 'this is the local host address If Not(ph.GetDataState.EqualsIgnoreCase("CONNECTED")) And server.GetMyWifiIP = "127.0.0.1" Then Return False Return True Catch Return False End Try End Sub Sub loadUrl Isconnect If Isconnect = True Then ProgressDialogShow2("لطفا شکیبا باشید ... ",False) WebView1.loadUrl("http://agahidivari.ir/ad-category/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/") Else If pnlerrlayout.IsInitialized = False Then pnlerrlayout.Initialize("") Activity.AddView(pnlerrlayout,0,0,100%x,100%y) pnlerrlayout.LoadLayout("err") Label1.Typeface = tf btn_exit.Typeface = tf btn_refresh.Typeface = tf btn_exit.Color = Colors.RGB(135, 206, 25) btn_refresh.Color = Colors.RGB(135, 206, 25) Else pnlerrlayout.Visible = True pnlerrlayout.BringToFront End If End If End Sub Sub WebView1_PageFinished (Url As String) ProgressDialogHide End Sub Sub btn_exit_Click Dim res As Int res = Msgbox2("آیا مایل به خروج هستید ؟","خروج","بله","","خیر",Null ) If res = DialogResponse.POSITIVE Then Activity.Finish End If End Sub Sub btn_refresh_Click pnlerrlayout.Visible = False pnlerrlayout.SendToBack loadUrl End Sub
 13. پخش آنلاین از آپارات

  لطفا راهنمایی کنید با تشکر
 14. پخش آنلاین از آپارات

  سلام چطوری ویدیوها رو در صفحه نمایش گوشی full screen نمایش بدیم؟ ممنون
 15. اینتنت اول مارکت

  لطفا راهنمایی کنید