رفتن به مطلب
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.

AnswerCenter

مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی

 • مرجع پاسخگویی
 • تولید آموزش
 • سفارش پروژه

درخواست سفارش پروژه

اطلاعیه

کاربر گرامی

به انجمن برنامه نویسی AnswerCenter.ir خوش آمدید

 برای استفاده از تمامی امکانات سایت لطفا در انجمن عضو شوید


peiman3d

کاربر عادی
 • تعداد ارسال ها

  40
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

4 متوسط

درباره peiman3d

 • درجه
  کاربر باسابقه
 • تاریخ تولد ۸۷/۰۵/۲۶

مشخصات پروفایل

 • محل زندگی
  Array
 • محل تولد
  Array

آخرین بازدید کنندگان نمایه

370 بازدید کننده نمایه
 1. peiman3d

  مشکل کامپایل

  خود برنامه بدون مشکل بود و خروجی هم داشتم از وقتی پوشه b4a_remote رو به extras داخل sdk اضافه کردم این مشکل پیش اومده الانم اگر پاک کنم مشکل حل میشه ولی از طرفی به خاطر کتابخونه pushe این فولدر رو باید به sdk اضافه میکردم در ضمن اگر این رو هم پاک کنم باز خروجی میده : Extends: android.support.v7.app.ActionBarActivity
 2. سلام دوستان و اساتید موقع اجرای برنامه یه خطایی میده که مربوط به کد نویسی برنامه نیست ولی من نمیدونم چیه لطفا راهنمایی کنید راه حلش هم بگید تشکر B4A Version: 9.00 Parsing code. (0.49s) Building folders structure. (0.34s) Compiling code. (3.19s) Compiling layouts code. (0.69s) Organizing libraries. (0.02s) Generating R file. (2.64s) Compiling generated Java code. Error src\jame\metro\main.java:17: error: cannot find symbol public class main extends android.support.v7.app.ActionBarActivity implements B4AActivity{ ^ symbol: class ActionBarActivity location: package android.support.v7.app Note: Some input files use or override a deprecated API. Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details. Note: Some input files use unchecked or unsafe operations. Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details. Note: Some messages have been simplified; recompile with -Xdiags:verbose to get full output 1 error javac 10
 3. peiman3d

  مشکل phpmailer

  سلام دیباگ این پیغام رو میده درخواست شما ثبت شد2018-12-16 13:03:43 SERVER -> CLIENT: 220-linux1.centraldnserver.com ESMTP Exim 4.91 #1 Sun, 16 Dec 2018 16:33:43 +0330 220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited, 220 and/or bulk e-mail. 2018-12-16 13:03:43 CLIENT -> SERVER: EHLO appmetro.ir 2018-12-16 13:03:43 SERVER -> CLIENT: 250-linux1.centraldnserver.com Hello appmetro.ir [5.144.130.31] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME 250-PIPELINING 250-AUTH PLAIN LOGIN 250-STARTTLS 250 HELP 2018-12-16 13:03:43 CLIENT -> SERVER: STARTTLS 2018-12-16 13:03:43 SERVER -> CLIENT: 220 TLS go ahead 2018-12-16 13:03:43 CLIENT -> SERVER: QUIT 2018-12-16 13:03:43 SERVER -> CLIENT: KGA,�,�����z�� �f^V9�Al������xT�l��G���(b) ��I��i�N��OlZ��@^�}�����{A����+�ǜ�����QB]�E�]�%C�!Q�ݐZ�*�b��j�+�L��![#I�]$�铎! 2�(�`��%����:�d��o� ��A�(e�X(9ܭs�'���Y^ e���q�%P ��v�f���h���/��J�q�Z7�{L���R���[J��~+_�ֹ��/d�P�b���%��vֺ���G3"���⽫3.{N}���}�����O��d=:�eU$�5��-�f��B�t�ȷ�221 linux1.centraldnserver.com closing connection 2018-12-16 13:03:43 SMTP ERROR: QUIT command failed: KGA,�,�����z�� �f^V9�Al������xT�l��G���(b) ��I��i�N��OlZ��@^�}�����{A����+�ǜ�����QB]�E�]�%C�!Q�ݐZ�*�b��j�+�L��![#I�]$�铎! 2�(�`��%����:�d��o� ��A�(e�X(9ܭs�'���Y^ e���q�%P ��v�f���h���/��J�q�Z7�{L���R���[J��~+_�ֹ��/d�P�b���%��vֺ���G3"���⽫3.{N}���}�����O��d=:�eU$�5��-�f��B�t�ȷ�221 linux1.centraldnserver.com closing connection 2018-12-16 13:03:43 SMTP connect() failed. Message could not be sent.Mailer Error: SMTP connect() failed.
 4. سلام دوستان من حدود یکسال پیش با آموزشهای سایت phpmailer رو راه انداختم و به خوبی هم کار میکرد گزارش های اپلیکیشن رو به درستی برام ایمیل میکرد اما الان حدود یه ماهی میشه که به خودی خود از کار افتاده حتی به صورت جداگانه هم که روی سرور تست کردم ارسال نمیشه و حتی با جیمیل هم جواب نداد البته برای اپلیکیشن خودم از ایمیل سرور خودم استفاده کردم که نمیدونم چرا از کار افتاده و فقط این پیغام رو میده درخواست شما ثبت شد Message could not be sent.Mailer Error: SMTP connect() failed. <?php $conn = mysql_connect('localhost' , '*******' , '*******'); mysql_select_db('appmetro_jame',$conn); mysql_set_charset('utf8'); $name=$_POST['name']; $personal=$_POST['personal']; $imei=$_POST['imei']; if($conn){ $result = "INSERT INTO rpass(name,personal,imei) VALUES('$name','$personal','$imei')"; if(mysql_query($result)){ echo"درخواست شما ثبت شد"; } else{ echo " خطا رخ داده است"; } require 'PHPMailerAutoload.php'; require 'language/phpmailer.lang-fa.php'; $mail = new PHPMailer; //$mail->SMTPDebug = 3; // Enable verbose debug output $mail->isSMTP(); // Set mailer to use SMTP $mail->Host = 'mail.appmetro.ir'; // Specify main and backup SMTP servers $mail->SMTPAuth = true; // Enable SMTP authentication $mail->Username = 'info@appmetro.ir'; // SMTP username $mail->Password = '*********'; // SMTP password $mail->SMTPSecure = 'tls'; // Enable TLS encryption, `ssl` also accepted $mail->Port = 587; // TCP port to connect to $mail->setFrom('info@appmetro.ir', 'R_Pass :'.$personal ); //$mail->addAddress('peiman3d@gmail.com', 'peiman'); // Add a recipient $mail->addAddress('peiman3d@gmail.com','peiman'); // Name is optional $mail->addReplyTo('peiman3d@gmail.com', 'Information'); //$mail->addAttachment('/var/tmp/file.tar.gz'); // Add attachments //$mail->addAttachment('/tmp/image.jpg', 'new.jpg'); // Optional name $mail->isHTML(true); // Set email format to HTML $mail->Subject = 'R_Pass'; $mail->Body = "Name : ".$name."<br>"."<br>"."personal : ".$personal."<br>"."<br>"."imei : ".$imei; //$mail->AltBody = 'This is the body in plain text for non-HTML mail clients'; if(!$mail->send()) { echo " "; echo 'Message could not be sent.'; echo 'Mailer Error: ' . $mail->ErrorInfo; } else { // echo 'Message has been sent'; } } ?>
 5. peiman3d

  unfortunately

  دوستان مشکل حل شد البته با کمک شما مشکل از فونت بود که کپی نشده بود
 6. peiman3d

  unfortunately

  لاگ این میاد Logger connected to: asus K00E --------- beginning of main ** Activity (main) Create, isFirst = true ** ** Activity (main) Resume ** ** Activity (main) Pause, UserClosed = true ** ** Activity (signin) Create, isFirst = true ** ** Activity (signin) Resume ** *** Service (httputils2service) Create *** ** Service (httputils2service) Start ** ** Service (httputils2service) Start ** ** Service (httputils2service) Start ** ** Service (httputils2service) Start ** ** Activity (signin) Pause, UserClosed = true ** ** Activity (home) Create, isFirst = true ** ** Activity (home) Resume ** ** Activity (home) Pause, UserClosed = true ** ** Activity (calendar) Create, isFirst = true ** ** Activity (calendar) Resume ** Exception caught java.lang.RuntimeException: Font asset not found fonts/notonaskharabic-regular.ttf at android.graphics.Typeface.createFromAsset(Typeface.java:278) at anywheresoftware.b4a.keywords.constants.TypefaceWrapper.LoadFromAssets(TypefaceWrapper.java:48) at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.PersianCalendarHandler.initTypeface(PersianCalendarHandler.java:127) at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.PersianCalendarHandler.setFont(PersianCalendarHandler.java:143) at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.adapters.MonthAdapter.onBindViewHolder(MonthAdapter.java:178) at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.adapters.MonthAdapter.onBindViewHolder(MonthAdapter.java:20) at android.support.v7.widget.RecyclerView$Adapter.onBindViewHolder(RecyclerView.java:6310) at android.support.v7.widget.RecyclerView$Adapter.bindViewHolder(RecyclerView.java:6343) at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.tryBindViewHolderByDeadline(RecyclerView.java:5289) at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.tryGetViewHolderForPositionByDeadline(RecyclerView.java:5552) at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.getViewForPosition(RecyclerView.java:5394) at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.getViewForPosition(RecyclerView.java:5390) at android.support.v7.widget.LinearLayoutManager$LayoutState.next(LinearLayoutManager.java:2149) at android.support.v7.widget.GridLayoutManager.layoutChunk(GridLayoutManager.java:556) at android.support.v7.widget.LinearLayoutManager.fill(LinearLayoutManager.java:1496) at android.support.v7.widget.LinearLayoutManager.onLayoutChildren(LinearLayoutManager.java:593) at android.support.v7.widget.GridLayoutManager.onLayoutChildren(GridLayoutManager.java:170) at android.support.v7.widget.RecyclerView.dispatchLayoutStep2(RecyclerView.java:3537) at android.support.v7.widget.RecyclerView.dispatchLayout(RecyclerView.java:3266) at android.support.v7.widget.RecyclerView.onLayout(RecyclerView.java:3798) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.RelativeLayout.onLayout(RelativeLayout.java:1076) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.support.v4.view.ViewPager.onLayout(ViewPager.java:1795) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:573) at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:508) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:573) at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:508) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at anywheresoftware.b4a.BALayout.onLayout(BALayout.java:43) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:573) at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:508) at android.widget.ScrollView.onLayout(ScrollView.java:1502) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at anywheresoftware.b4a.BALayout.onLayout(BALayout.java:43) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:573) at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:508) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.LinearLayout.setChildFrame(LinearLayout.java:1703) at android.widget.LinearLayout.layoutVertical(LinearLayout.java:1557) at android.widget.LinearLayout.onLayout(LinearLayout.java:1466) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.FrameLayout.layoutChil java.lang.RuntimeException: Font asset not found fonts/notonaskharabic-regular.ttf at android.graphics.Typeface.createFromAsset(Typeface.java:278) at anywheresoftware.b4a.keywords.constants.TypefaceWrapper.LoadFromAssets(TypefaceWrapper.java:48) at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.PersianCalendarHandler.initTypeface(PersianCalendarHandler.java:127) at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.PersianCalendarHandler.setFont(PersianCalendarHandler.java:143) at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.adapters.MonthAdapter.onBindViewHolder(MonthAdapter.java:178) at ir.mirrajabi.persiancalendar.core.adapters.MonthAdapter.onBindViewHolder(MonthAdapter.java:20) at android.support.v7.widget.RecyclerView$Adapter.onBindViewHolder(RecyclerView.java:6310) at android.support.v7.widget.RecyclerView$Adapter.bindViewHolder(RecyclerView.java:6343) at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.tryBindViewHolderByDeadline(RecyclerView.java:5289) at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.tryGetViewHolderForPositionByDeadline(RecyclerView.java:5552) at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.getViewForPosition(RecyclerView.java:5394) at android.support.v7.widget.RecyclerView$Recycler.getViewForPosition(RecyclerView.java:5390) at android.support.v7.widget.LinearLayoutManager$LayoutState.next(LinearLayoutManager.java:2149) at android.support.v7.widget.GridLayoutManager.layoutChunk(GridLayoutManager.java:556) at android.support.v7.widget.LinearLayoutManager.fill(LinearLayoutManager.java:1496) at android.support.v7.widget.LinearLayoutManager.onLayoutChildren(LinearLayoutManager.java:593) at android.support.v7.widget.GridLayoutManager.onLayoutChildren(GridLayoutManager.java:170) at android.support.v7.widget.RecyclerView.dispatchLayoutStep2(RecyclerView.java:3537) at android.support.v7.widget.RecyclerView.dispatchLayout(RecyclerView.java:3266) at android.support.v7.widget.RecyclerView.onLayout(RecyclerView.java:3798) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.RelativeLayout.onLayout(RelativeLayout.java:1076) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.support.v4.view.ViewPager.onLayout(ViewPager.java:1795) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:573) at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:508) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:573) at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:508) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at anywheresoftware.b4a.BALayout.onLayout(BALayout.java:43) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:573) at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:508) at android.widget.ScrollView.onLayout(ScrollView.java:1502) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at anywheresoftware.b4a.BALayout.onLayout(BALayout.java:43) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:573) at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:508) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.LinearLayout.setChildFrame(LinearLayout.java:1703) at android.widget.LinearLayout.layoutVertical(LinearLayout.java:1557) at android.widget.LinearLayout.onLayout(LinearLayout.java:1466) at android.view.View.layout(View.java:15596) at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4966) at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.jav Message longer than Log limit (4000). Message was truncated.
 7. peiman3d

  unfortunately

  تشکر فرمایش شما انجام شد ولی جواب نگرفتم extend رو که داخل اکتیویتی main قرار میدم و خروجی میگیرم برنامه کار میکنه ولی موقع ورود به اکتیویتی تقویم خطای زیر رو میده can not be cast to android.support.v7.app.AppCampactActivity extend رو که داخل اکتیویتی main قرار میدم پیغام بالا رو میده و داخل اکتیویتی تقویم که قرار میدم کلا خارج میشه
 8. سلام یه برنامه نوشتم که داخلش کلی اکتیویتی داره که در کل برنامه بدون مشکل کار میکنه یه تقویم هم جداگونه درست کردم که اون هم به تنهایی کامل درست کار میکنه حالا برنامه تقویم رو که به برنامه اصلی و داخل یه اکتیویتی جدید اضافه کردم و برنامه خروجی بدون خطا میده ولی وقتی وارد اکتیویتی تقویم میشم برنامه بسته میشه با خطای unfortunately has stop خطا هرچی هست مربوط به Extends: android.support.v7.app.AppCompatActivity هست در اکتیویتی تقویم این رو قرار دادم #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: false #Extends: android.support.v7.app.AppCompatActivity #End Region و مین فست هم به اینصورت AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="8" android:targetSdkVersion="22"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalScreens="true" android:smallScreens="true" android:anyDensity="true"/>) SetApplicationAttribute(android:icon , "@drawable/icon") SetApplicationAttribute(android:label, "$LABEL$") SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/MyAppTheme") CreateResource(values, themes.xml, <resources> <style name="MyAppTheme" parent="Base.Theme.AppCompat.Light"> <item name="colorPrimary">#00695B</item> <item name="colorPrimaryDark">#00695B</item> <item name="colorAccent">#fafafa</item> <item name="windowNoTitle">true</item> <item name="windowActionBar">false</item> </style> </resources> ) خیلی سروکله زدم ولی جواب نداد که نداد
 9. peiman3d

  کتابخونه PersianMaterialDateTimePicker

  سلام تقويم به اين خوبي زحمت كشيديد چرا فقط به صورت ديالوگ من خريدم كه شايد بشه بجاي تقويم استفاده كنم كه نشد اگه تو همين كتاخونه هم كليك روي هر روز رو اضافه كنيد خوبه يعني قبل اينكه حتما تاييد رو بزنيم
 10. سلام تقویم خوبیه فقط اینگه محدود به یکسال هست و با توجه به اینکه از دیتا بیس برا روزهای هفته استفاده شده نمیشه نامحدودش کرد راهی برا تقویم نا محدود سراغ دارید؟
 11. سلام چرا یه تقویم درست حسابی برا b4a موجود نیست ؟؟؟ حتی تو فروشگاه
 12. peiman3d

  کتابخانه appupdating

  سلام بابت پاسخ تشکر ولی این خطا رو تو خود b4a میده و فایل خروجی ساخته نمیشه که بخوام روی گوشی یا امولاتور تست کنم
 13. سلام دوستان من از کتابخانه appupdating برای بروزرسانی برنامه استفاده میکنم حالا تو پروژه اصلی که این کتابخونه رو انتخاب میکنم و هنوز هیچ کدی براش نزدم برنامه به مشکل میخوره و وقتی این کتابخونه رو لغو میکنم برنامه اجرا میشه لطفا کمک کنید B4A Version: 7.80 Parsing code. (0.23s) Compiling code. (1.43s) Compiling layouts code. (0.24s) Organizing libraries. (6.13s) Generating R file. (0.75s) Compiling generated Java code. (6.95s) Convert byte code - optimized dex. Error Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lanywheresoftware/b4a/samples/httputils2/httpjob; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lanywheresoftware/b4a/samples/httputils2/httputils2service; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lanywheresoftware/b4a/samples/httputils2/httputils2service$httputils2service_BR; 3 errors; aborting
×
×
 • جدید...