رفتن به مطلب

Internal Storage


ehspor

ارسال‌های توصیه شده

ذخیره کردن متن و خواندن متن از حافظه داخلی

فایل جاوا

package com.ele.ehspor.internalstorage;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;

public class MainActivity extends AppCompatActivity
{

  Button b1, b2;
  TextView tv;
  EditText ed1;

  String data;
  private String file = "mydata";

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
  {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    b1 = (Button) findViewById(R.id.button);
    b2 = (Button) findViewById(R.id.button2);

    ed1 = (EditText) findViewById(R.id.editText);
    tv = (TextView) findViewById(R.id.textView2);
    b1.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
    {
      @Override
      public void onClick(View v)
      {
        data = ed1.getText().toString();

        try {
          FileOutputStream fOut = openFileOutput(file, MODE_ENABLE_WRITE_AHEAD_LOGGING);
          fOut.write(data.getBytes());
          fOut.close();
          Toast.makeText(getBaseContext(), "file saved", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        } catch (Exception e) {
          // TODO Auto-generated catch block
          e.printStackTrace();
        }
      }
    });

    b2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        try {
          FileInputStream fin = openFileInput(file);
          int c;
          String temp = "";

          while ((c = fin.read()) != -1) {
            temp = temp + Character.toString((char) c);
          }
          tv.setText(temp);
          Toast.makeText(getBaseContext(), "file read", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
        catch (Exception e)
        {
        }
      }
    });
  }
}

لایوت

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context=".MainActivity">

  <TextView android:text="Internal storage" android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/textview"
    android:textSize="35dp"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true" />

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Tutorials point"
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_below="@+id/textview"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:textColor="#ff7aff24"
    android:textSize="35dp" />

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Save"
    android:id="@+id/button"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_alignLeft="@+id/textView"
    android:layout_alignStart="@+id/textView" />

  <EditText
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/editText"
    android:hint="Enter Text"
    android:focusable="true"
    android:textColorHighlight="#ff7eff15"
    android:textColorHint="#ffff25e6"
    android:layout_below="@+id/imageView"
    android:layout_alignRight="@+id/textView"
    android:layout_alignEnd="@+id/textView"
    android:layout_marginTop="42dp"
    android:layout_alignLeft="@+id/imageView"
    android:layout_alignStart="@+id/imageView" />

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="load"
    android:id="@+id/button2"
    android:layout_alignTop="@+id/button"
    android:layout_alignRight="@+id/editText"
    android:layout_alignEnd="@+id/editText" />

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Read"
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_below="@+id/editText"
    android:layout_toLeftOf="@+id/button2"
    android:layout_toStartOf="@+id/button2"
    android:textColor="#ff5bff1f"
    android:textSize="25dp" />

</RelativeLayout>
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...