رفتن به مطلب
 • 0

مشکل در لیست علاقه مندیها


afraz aa

سوال

با سلام

 

 

دوستان من صفحه دارم که توش لیست علاقه مندیها ها رو نشون میده(در لیست ویو)

 

دوستان من وقتی رویه دکمه علاقه مندیها کلیک میکنم تا تیکش غیره فعال بشه و از لیست پاک بشه از لیست پاک نمیشه و باید از برنامه خارج بشم و دوباره وارد بشم تا از لیست پاک بشه

 

دوستان میشه رهنمایی بکنید که چطوری میتونم کاری کنم که وقتی تیکشو برداشتم همون لحظه از لیست حذف بشه

 

ممنون :gol:  :gol:  :gol:  :gol:  :gol:

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ارسال‌های توصیه شده

 

 

به جای این کد تو اکتیویتی نشانه شده ها:

If mataleb.sql1.IsInitialized=False Then
mataleb.sql1.Initialize(File.DirInternal,"salad.db",False)
End If

cur =mataleb.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 where fav=1")

از این کد استفاده کن:


sql1.Initialize(File.DirInternal,"salad.db",False)


cur =sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 where fav=1")

 

تست کردم کار نکرد عزیز

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

درست نفهمیدم منظورتون چیه ولی با توجه به کداتون، به جای دستور

if تو رویداد کلیک دکمه ذخیرتون، این کدو بزارین ببینین درست میشه

If f = 0 Then
mataleb.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id"))
ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد",False)
Dim bb As BitmapDrawable
bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"fav0.png"))
btnfav.Background=bb
cur = mataleb.sql1.ExecQuery("Select * from tbl1")
Else If f = 1 Then
mataleb.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET fav = 0 WHERE id = "&cur.GetInt("id"))
ToastMessageShow(" از علاقه مندی ها حذف شد ",False)
Dim bb As BitmapDrawable
bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"fav1.png"))
btnfav.Background=bb
cur = fehrest.sql1.ExecQuery("Select * from Tbl1")
End If

درست نشد این کدو هم تست کردم

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

همچنان مشکل پابرجاست و هیچ کس قدم برای برطرف کردنش برنمیداره

اساتید شما بفرمایید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

کدتو بذار

گمون کنم تگ علاقه مندیتو id قرار ندادی

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

کدتو بذار

گمون کنم تگ علاقه مندیتو id قرار ندادی

 

نه داداش براشون همه چیز گذاشتم و کار میکنه

مشکلم اینه که دیر به لیست علاقه مندیها اظافه میشه و وقتی میخوام حذفش کنم از لیست علاقه مندیها باید از برنامه خارج بشم و بعد وارد بشم تا اعمال بشن

 

امیدوارم منظورمو رسونده باشم

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اینطوری نمیتونم تشخیص بدم مشکلش چیه

یا کدتو بذار

یا سرچ کن

یا صبر کن بقیه دوستان بیان جواب بدن

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اینطوری نمیتونم تشخیص بدم مشکلش چیه

یا کدتو بذار

یا سرچ کن

یا صبر کن بقیه دوستان بیان جواب بدن

 

این کد که تو اکتیویتی گذاشتم 

If cur.GetInt("fav")=0 Then 
	Dim bb As Bitmap
	bb.Initialize(File.DirAssets,"fav0.png")
btnfav.Bitmap=bb
	
Else
	
	Dim bb As Bitmap
	bb.Initialize(File.DirAssets,"fav1.png")
	btnfav.Bitmap=bb
End If

اینم کدی که وقتی رو دکمه favکلیک میشه 


Sub btnfav_Click
	
	Dim cur As Cursor
cur=mataleb.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id="&mataleb.id)
For i=0 To cur.rowcount-1
cur.position=i
Dim f As Int
f = cur.GetInt("fav")
If f = 1 Then
mataleb.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET fav = 0 WHERE id = "&cur.GetInt("id"))
Dim bb As BitmapDrawable
bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"fav0.png"))
btnfav.Background=bb

Else
mataleb.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id"))
Dim bb As BitmapDrawable
bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"fav1.png"))
btnfav.Background=bb

End If
Next
cur.close

	
	
End Sub

اینم کدهایی که تو اکتیویتی نشان شده ها استفاده شده

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: False
#End Region

Sub Process_Globals
	'These global variables will be declared once when the application starts.
	'These variables can be accessed from all modules.

End Sub

Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.
Dim cur As Cursor
Private ListView1 As ListView
	Private btnback As Button
	Private btnsearch As Button
	Private btnsetting As Button
	
	
	
	
	

End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
	Activity.LoadLayout("l_fav")
	  Dim verticalPosition As String = "bottom" '"top" or "bottom"
  Dim horizontalPosition As String = "center" '"left", "right" or "center"
  Dim r As Reflector 
  Dim args(3) As Object = Array As Object(r.GetActivity, verticalPosition, horizontalPosition)
  Dim types(3) As String = Array As String("android.app.Activity", "java.lang.String", "java.lang.String")  
  r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "createAdView", args, types)


If File.Exists(File.DirInternal,"salad.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"salad.db",File.DirInternal,"salad.db")
End If

If mataleb.sql1.IsInitialized=False Then
mataleb.sql1.Initialize(File.DirInternal,"salad.db",False)
End If

cur =mataleb.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 where fav=1")

For i= 0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i


Dim b As ImageView
b=ListView1.TwoLinesAndBitmap.ImageView
ListView1.AddTwoLinesAndBitmap2(cur.GetString("onvan"),"",LoadBitmapSample(File.DirAssets,cur.GetString("aks"),100,50),cur.GetInt("id"))

ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.TextSize=21
ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.TextColor=Colors.White
ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.Height=70dip
ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.Color=Colors.RGB(146, 14, 14)
ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.Left=120dip
ListView1.TwoLinesAndBitmap.ItemHeight=70dip
ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("yekan.ttf")Dim lb As Label
lb=ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label
lb.Gravity=Gravity.RIGHT
lb.Width=Activity.Width-121dip
lb.Top=2dip


Dim img As ImageView
img=ListView1.TwoLinesAndBitmap.ImageView
img.Top=2dip
img.Left=0dipListView1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Gravity=Gravity.CENTER
ListView1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Height=70dip
ListView1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Width=120dip


Next

End Sub

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

میبخشید که این تایپک رو بالا آوردم ولی چون دیدم به جواب نرسیده اوردمش بالا

کسی میتونه این مشکلشو برطرف کنه 

من با یه روشهایی تونستم برطرفشم کنم ولی باز مشکل داره

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ببین شما مثلا تو اکتیویتی main یه دکمه داری که وقتی میزنی میره تو اکتیویتی نشانه شده ها ؛داخل اون دکمه این کدارو اضافه کن:

Activity.Finish
StartActivity(neshane)
ExitApplication

بعد تو اکتیویتی نشانه هم این سابو اضافه کن :

Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean
 If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then

 Activity.Finish
 
 StartActivity(main)
 Return True
 End If

 End Sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

من یه مورد داشتم تو صفحه علاقه مندی که لیست ویو است که همون لحظه پاک میشد 

اگر کدهاتون مشکل نداشته باشه همون خط آخرش به نظرم برای شما جواب بده removeAt 

اینم کدش 

Sub ListView1_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object)
	
	
	Main.s.ExecNonQuery("UPDATE tbbookali SET faevorit='0' WHERE onvan='"&Value&"'")
	ToastMessageShow("از علاقه مندی ها حذف شد",False)
	ListView1.RemoveAt(Position)
End Sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

ببین شما مثلا تو اکتیویتی main یه دکمه داری که وقتی میزنی میره تو اکتیویتی نشانه شده ها ؛داخل اون دکمه این کدارو اضافه کن:

Activity.Finish
StartActivity(neshane)
ExitApplication

بعد تو اکتیویتی نشانه هم این سابو اضافه کن :

Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean
 If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then

 Activity.Finish
 
 StartActivity(main)
 Return True
 End If

 End Sub

 

تشکر داداش من این روشو بلد بودم 

جز این هیچ روشی وجود نداره

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

من یه مورد داشتم تو صفحه علاقه مندی که لیست ویو است که همون لحظه پاک میشد 

اگر کدهاتون مشکل نداشته باشه همون خط آخرش به نظرم برای شما جواب بده removeAt 

اینم کدش 

Sub ListView1_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object)
	
	
	Main.s.ExecNonQuery("UPDATE tbbookali SET faevorit='0' WHERE onvan='"&Value&"'")
	ToastMessageShow("از علاقه مندی ها حذف شد",False)
	ListView1.RemoveAt(Position)
End Sub

 

سلام نخیر من از اسکرول ویو و مولتی پنل استفاده کردم و درست از اهمین کدی که شما اینجا قرار دادید دو روز پیش برای اسکرول هم همین کارو کردم ولی متاسفانه جواب نمیده

 

اگه استاتید بزرگوار راه حل این مشکلو میدونن دریغ نکنن

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تشکر داداش من این روشو بلد بودم 

جز این هیچ روشی وجود نداره

به جای این کد تو اکتیویتی نشانه شده ها:

If mataleb.sql1.IsInitialized=False Then
mataleb.sql1.Initialize(File.DirInternal,"salad.db",False)
End If

cur =mataleb.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 where fav=1")

از این کد استفاده کن:


sql1.Initialize(File.DirInternal,"salad.db",False)


cur =sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 where fav=1")
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوست عزیز اگه تو همون لحظه ایتم پاک نمیشه شما بیا تک تک این دو تا کد رو تو رویداد حذف علاقمندی بزار ببین جواب میده...
 

Activitycreate(true)
Activity.invalidate
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوست عزیز اگه تو همون لحظه ایتم پاک نمیشه شما بیا تک تک این دو تا کد رو تو رویداد حذف علاقمندی بزار ببین جواب میده...

Activitycreate(true)

Activity.invalidate

 

با اولی که تست کردم جواب میده ولی بی کیفیت میشه دوست عزیز

فرض کن برای پاک کردن هر آیتم از علاقه مندیها باید اکتیوتی رو دوباره لود کرد خوب این خیلی بده 

بدون شکل راه های خیلی بهتری هست 

کاش استاد ایزدی یا سایره اعضا نیز جواب خودشونو در این مورد بگن

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تشکر داداش من این روشو بلد بودم 

جز این هیچ روشی وجود نداره

پست قبلیم اشتباه بود ویرایشش کردم

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

به جای این کد تو اکتیویتی نشانه شده ها:

If mataleb.sql1.IsInitialized=False Then
mataleb.sql1.Initialize(File.DirInternal,"salad.db",False)
End If

cur =mataleb.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 where fav=1")

از این کد استفاده کن:


sql1.Initialize(File.DirInternal,"salad.db",False)


cur =sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 where fav=1")

میبخشیدا ولی میشه بگید این کد اول با کد دوم چه فرقی داره

یعنی اگه من یه sqlجدید تعریف کنم این مشکلش حل میشه آیا

درس فهمیدم

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوست عزیز این کد رو هم امتحان کن...


Sub ListView1_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object)
  
  
  Main.s.ExecNonQuery("UPDATE tbbookali SET faevorit='0' WHERE onvan='"&Value&"'")
  ToastMessageShow("از علاقه مندی ها حذف شد",False)
  ListView1.Invalidate

End Sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

دوست عزیز این کد رو هم امتحان کن...


Sub ListView1_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object)
  
  
  Main.s.ExecNonQuery("UPDATE tbbookali SET faevorit='0' WHERE onvan='"&Value&"'")
  ToastMessageShow("از علاقه مندی ها حذف شد",False)
  ListView1.Invalidate

End Sub

 

تشکر ولی اگه به پستهای بالا نگاه میکردید میدید که این روش رو پیشنهاد دادن ولی من از اسکرول استفاده کردم نه از لیست ویو

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...