رفتن به مطلب
  • 0

پخش اهنگ در صورت وجود


davood1382

سوال

سلام دوستان من با این دستورات جلو رفتم http://answercenter.ir/topic/387-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%86/  

حالا من برنامه ای دارم که مولتی پنل داره و با تگ و سندر لینک ها رو از دیتابیس میگیره و دانلود میکنه من دوتا دکمه دارم اولی پخش و دومی دانلود

میخوام اگر فایل مربوط به اون پنل دانلود شده بود و روی دکمه ی دانلود کلیک شد مسیجی بده و بگه دانلود...... در غیر این صورت دانلود کنه 

 

و....

 

اگر روی دکمه پخش کلیک شد و فایل موجود بود اون اهنگ پخش بشه و اگر موجود نبود مسیج بده که دانلود نیست 

 

اینا کدای الان منه

 

Sub Globals

Dim sql As SQL
Dim cur As Cursor
Dim job As HttpJob
Private lbl As Label
Private Panel1 As Panel
Private btndown As Button
Private btnplay As Button
Private lbl As Label
Private scr As ScrollView
Dim stop As Int = 3%y
End Sub


Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
Activity.LoadLayout("scr")
If File.Exists(File.DirInternal,"test.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"test.db",File.DirInternal,"test.db")
End If
sql.Initialize(File.DirInternal,"test.db",False)
cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
For i = 0 To cur.RowCount-1
cur.Position = i
Dim p As  Panel
p.Initialize("p")
scr.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y)
p.LoadLayout("im")
lbl.Text=  cur.GetString("matn")
stop = stop+35%y
btndown.Tag = cur.GetString("link")
scr.Panel.Height = stop
Next
If FirstTime = True Then
  job.Initialize("job",Me)
  End If
End Sub


Sub JobDone(jobb As HttpJob)
   If jobb.Success Then
     Dim out As OutputStream = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "filename.dat", False)
     File.Copy2(jobb.GetInputStream, out)
ToastMessageShow("aliiiiiiii",False)
     out.Close '<------ very important
   Else
     Log("Error: " & jobb.ErrorMessage)
   End If
   jobb.Release


End Sub


Sub btnplay_Click


End Sub


Sub btndown_Click
Dim iz As Button
iz=Sender
' job.Download(iz.Tag)
job.Download(iz.Tag)
End Sub

خیلی ممنوون میشم کمکم کنید 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...