رفتن به مطلب
 • 0

مشکل در محیط کد نویسی


mosn

سوال

سلام . من یه سورس دانلود کردم وخواستم از چندتا کداش استفاده کنم ولی یه مشکلی هستش

این کد داخل سورس:

21421.png

ولی واسه من:

21422.png

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

3 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

دوست عزیز شما اون سورس که دانلود کردی رو با دقت نگاه کن و هر لیبراری که اونجا تیک خورد شما هم تیک بزن تو قسمت Lib .

قطعا این مشکل واسه نبودن لیبراری مورد نظره . موفق باشی

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

SlidingData نیاز به Code Module ای خاص به اسم SlidingPanels داره

یک Code Module به نام SlidingPanels بساز و این کدها رو تو داخلش قرار بده:

'Code module
Sub Process_Globals
  Type SlidingData (firstTime As Boolean, currentPanel As Int, Panels() As Panel, LeftAnimations() As Animation, RightAnimations() As Animation, targetPanel As Int)
End Sub

Sub Initialize (sd As SlidingData, SlidingDuration As Int)
  duration = SlidingDuration
  Main.tmrAnimation.Initialize("tmrAnimation", 2)
  Dim a(2) As Animation
  sd.LeftAnimations = a
  Dim a(2) As Animation
  sd.RightAnimations = a
  'Initialize the animation objects. We need two objects for each direction as both the current panel and the new panel are animated.
  For i = 0 To 1
    sd.leftAnimations(i).InitializeTranslate("animation" & i, 0, 0, -100%x, 0)
    sd.leftAnimations(i).Duration = SlidingDuration
    sd.rightAnimations(i).InitializeTranslate("animation" & i, 0, 0, 100%x, 0)
    sd.rightAnimations(i).Duration = SlidingDuration
  Next
  For i = 0 To sd.Panels.Length - 1
    sd.Panels(i).Left = 100%x 'Move the panels right of the screen
  Next
  sd.firstTime = True
End Sub

Sub ChangePanel(sd As SlidingData, left As Boolean)
  If left Then      
    If sd.firstTime = False Then 'remove current panel if such exists (it will not be the case on the first call).
      sd.leftAnimations(0).Start(sd.panels(sd.currentPanel)) 'Animate current panel and move it out
    Else
      sd.firstTime = False
    End If
    sd.leftAnimations(1).Start(sd.panels((sd.currentPanel + 1) Mod sd.Panels.Length)) 'Animate new panel
    sd.currentPanel = (sd.currentPanel + 1) Mod sd.Panels.Length
  Else
    Dim leftPanel As Int
    leftPanel = (sd.currentPanel + sd.Panels.Length - 1) Mod sd.Panels.Length
    sd.panels(leftPanel).left = -100%x
    sd.rightAnimations(0).Start(sd.panels(sd.currentPanel))
    sd.rightAnimations(1).Start(sd.panels(leftPanel))
    sd.currentPanel = leftPanel
  End If
End Sub
Sub AnimationEnd (sd As SlidingData)
  sd.panels(sd.currentPanel).Left = 0 'Set the position of the new panel
  For i = 0 To sd.panels.Length - 1
    If i <> sd.currentPanel Then sd.panels(i).Left = 100%x 'Move all other panels right of the screen.
  Next
End Sub

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...