رفتن به مطلب
  • 0

کمک در صفحه بندی


MoniSoft

سوال

سلام ایا امکانش هست با اسکرول ویو متن را صفحه بندی کرد ؟

مثلا در قسمت پایین دو دکمه باشد و به صفحه بعد و قبل برود.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

3 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

اگه پاسختون مثبته:

 

 

Chrysanthemum.jpg

فیلد هارو شماره گزاری میکنی

هر وقت مطالبت تموم شد عدد یک رو قرار میدی

 

بقیه هم سادس

سوالی بود در خدمتم

 

#Region  Activity Attributes 
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: false
#End Region

Sub Process_Globals
	'These global variables will be declared once when the application starts.
	'These variables can be accessed from all modules.

End Sub

Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.
Dim a As Int

	Private badi As Button
	Private ghabli As Button
	Dim m2 As m2Lib
	Dim pic As Label
	Dim pic2 As Label
Dim fara As Farakhani
Dim bbb As Int
Dim c As Label
Private scrollview1 As ScrollView
Dim lbl As Label
Dim ts As TextSetting
Dim d As Int
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
	Activity.LoadLayout("kar")
	pic.Initialize("")
	pic2.Initialize("")
	c.Initialize("")
	lbl.Initialize("")
	ts.Initialize

		

a=1
bbb=1
c.Text="1"
d=2
fara.FarakhaniMatn("reza.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM reza where id=",listv.naa,lbl,bbb)
fara.FarakhaniMatn("reza.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM reza where id=",listv.naa,pic2,d)
			If(File.Exists(File.DirRootExternal,"s.txt")) Then 
'		lbl.Textsize=File.GetText(File.DirRootExternal,"textsize"&".txt")
'		l.Text=File.GetText(File.DirRootExternal,"textsize"&".txt")
		
		Main.cur.Position = 0
		
scrollview1.Panel.AddView(lbl,0,0,70%x,100%y)
ts.LongText(lbl,lbl.Text,File.GetText(File.DirRootExternal,"s"&".txt"),scrollview1,1.5)
Else
scrollview1.Panel.AddView(lbl,0,0,70%x,100%y)
ts.LongText(lbl,lbl.Text,18,scrollview1,1.5)

	End If


	badi.Visible=True
ghabli.Visible=False


If pic2.Text=c.Text Then


badi.Visible=False
badi.Enabled=False
ghabli.Visible=False


End If


End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub badi_Click
	scrollview1.Panel.RemoveAllViews
	a=a+1
	bbb=bbb+1

			d=d+1

fara.FarakhaniMatn("reza.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM reza where id=",listv.naa,pic,a&a)
fara.FarakhaniMatn("reza.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM reza where id=",listv.naa,lbl,bbb)


If pic2.Text=c.Text Then


	fara.FarakhaniMatn("reza.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM reza where id=",listv.naa,pic,a&a)
fara.FarakhaniMatn("reza.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM reza where id=",listv.naa,lbl,bbb)


		If(File.Exists(File.DirRootExternal,"s.txt")) Then 

		
		Main.cur.Position = 0
		
scrollview1.Panel.AddView(lbl,0,0,70%x,100%y)
ts.LongText(lbl,lbl.Text,File.GetText(File.DirRootExternal,"s"&".txt"),scrollview1,1.5)
Else
scrollview1.Panel.AddView(lbl,0,0,70%x,100%y)
ts.LongText(lbl,lbl.Text,18,scrollview1,1.5)

	End If
badi.Visible=False
ghabli.Visible=True	

	Else


fara.FarakhaniMatn("reza.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM reza where id=",listv.naa,lbl,bbb)
fara.FarakhaniMatn("reza.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM reza where id=",listv.naa,pic2,d)

		If(File.Exists(File.DirRootExternal,"s.txt")) Then 

		
		Main.cur.Position = 0
		
scrollview1.Panel.AddView(lbl,0,0,70%x,100%y)
ts.LongText(lbl,lbl.Text,File.GetText(File.DirRootExternal,"s"&".txt"),scrollview1,1.5)
Else
scrollview1.Panel.AddView(lbl,0,0,70%x,100%y)
ts.LongText(lbl,lbl.Text,18,scrollview1,1.5)

	End If
badi.Visible=True
ghabli.Visible=True


		
End If


End Sub

Sub ghabli_Click
	scrollview1.Panel.RemoveAllViews

	If a=2 Then		
		a=1
		bbb=1
		d=2

fara.FarakhaniMatn("reza.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM reza where id=",listv.naa,lbl,bbb)
fara.FarakhaniMatn("reza.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM reza where id=",listv.naa,pic2,d)


		If(File.Exists(File.DirRootExternal,"s.txt")) Then 

		
		Main.cur.Position = 0

scrollview1.Panel.AddView(lbl,0,0,70%x,100%y)
ts.LongText(lbl,lbl.Text,File.GetText(File.DirRootExternal,"s"&".txt"),scrollview1,1.5)
Else
scrollview1.Panel.AddView(lbl,0,0,70%x,100%y)
ts.LongText(lbl,lbl.Text,18,scrollview1,1.5)

	End If
badi.Visible=True
ghabli.Visible=False		
		Else
		a=a-1
		bbb=bbb-1
		d=d-1
		
fara.FarakhaniMatn("reza.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM reza where id=",listv.naa,lbl,bbb)
fara.FarakhaniMatn("reza.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM reza where id=",listv.naa,pic2,d)


		If(File.Exists(File.DirRootExternal,"s.txt")) Then 

		
		Main.cur.Position = 0

scrollview1.Panel.AddView(lbl,0,0,70%x,100%y)
ts.LongText(lbl,lbl.Text,File.GetText(File.DirRootExternal,"s"&".txt"),scrollview1,1.5)
Else
scrollview1.Panel.AddView(lbl,0,0,70%x,100%y)
ts.LongText(lbl,lbl.Text,18,scrollview1,1.5)

	End If
badi.Visible=True
ghabli.Visible=True		
	End IfEnd Sub

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...