رفتن به مطلب
 • 0

تغییر عکس باتن بوکمارک در برنامه پیامکی


mahdig502

سوال

سلام اساتید

این کد اکتیویتی کریت

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
Activity.LoadLayout("sv1")


If File.Exists(File.DirInternal,"smslove.db")=False Then
File.copy(File.DirAssets,"smslove.db",File.DirInternal,"smslove.db")
End If
SQL1.Initialize(File.DirInternal,"smslove.db",True)
cur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbllove")


myfont = Typeface.LoadFromAssets("BTraffic.ttf")


For i=0 To cur1.RowCount-1
cur1.Position=i
text= cur1.GetString("smslove")
ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent


Dim p1 As Panel
p1.Initialize("")
p1.LoadLayout("sms")
ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100dip)
    
share.Tag = i
copy.Tag = i
Btnlike.Tag = cur1.GetString("id")
ht=art(text,Label1,myfont,20)
Label1.TextColor=Colors.White
p1.Height=ht+70dip
PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip
Next
ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight
End Sub
 

که من اومدم و این کد را به اخر اکتیویتی کریت اضافه کردم 

Dim check As Int
    check = cur1.Getint("fav") 
If check=0 Then
Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets"f0.png"))
 Else If check=1 Then
Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"f1.png"))
 End If

البته زیاد تغییر ش دادم ولی هر کار میکردم فقط اخرین پیام تغییر تصویر پیدا میکرد

dnxe_121.jpg

 

 

و همین طور این هم کد باتن بوکمارکمه:

Sub Btnlike_Click
Dim btn2 As Button
btn2=Sender
Dim sqlnew As SQL
Dim curnew As Cursor
sqlnew.Initialize(File.DirInternal,"smslove.db",True)
curnew = sqlnew.ExecQuery("SELECT * FROM tbllove where id ="&btn2.Tag)
curnew.Position = 0
Dim check As Int
    check = curnew.Getint("fav")    
If check = 0 Then
    Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"f0.png"))
   sqlnew.ExecNonQuery("UPDATE tbllove SET fav = 1 WHERE id = "&btn2.Tag)
   ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد",False) 
Else If check = 1 Then
    Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"f1.png"))
  sqlnew.ExecNonQuery("UPDATE tbllove SET fav = 0 WHERE id = "&btn2.Tag)
  ToastMessageShow("از علاقه مندی ها حذف شد",False)
End If
End Sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

Dim check As Int
  check = cur1.Getint("fav") 
If check=0 Then
Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets"f0.png"))
 Else If check=1 Then
Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"f1.png"))
 End If

سلام

کد بالا رو آخر حلقه بندازید(قبل از next)

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...