رفتن به مطلب
 • 0

مشکل اطلاع از پیام deliver شده توسط شماره مقصد


sajjad3011

سوال

من از کتابخانه Phone استفاده کردم.

'

وقتی پیام ارسال می کنم نمی تونم از  deliver شدن با خبر بشم. (در ضمن شماره رو توی edittext گذاشتم و پیام بدون مشکل ارسال میشه)

'

کسی میدونه مشکل چیه؟

'

کد اکتیویتی من اینه :

#Region Project Attributes 
	#ApplicationLabel: B4A Example
	#VersionCode: 1
	#VersionName: 
	'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait.
	#SupportedOrientations: unspecified
	#CanInstallToExternalStorage: FALSE
#End Region

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region

Sub Process_Globals
	'These global variables will be declared once when the application starts.
	'These variables can be accessed from all modules.
	Dim ps As PhoneSms 
Dim pe As PhoneEvents 

Dim si, sr As SmsInterceptor

End Sub

Sub Globals

	Private Button1 As Button
	Private EditText1 As EditText
	
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 
Activity.LoadLayout("main")
pe.Initialize("PE")
   
   'si outgoing messages
   si.Initialize2("si",998)
   si.ListenToOutgoingMessages
   
   'incoming messages
   sr.Initialize2("sr",999)  

End Sub 

Sub sr_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean
  
  Log(From)
  
  If From.Contains("198") Then
  Msgbox ("merc","")
    'Code of delete the message
  End If
  
End Sub
Sub si_MessageSent (MessageId As Int)
  Dim sm As SmsMessages
  Dim res As List = sm.GetByMessageId(MessageId)
  If res.Size > 0 Then
    Dim msg As Sms
    msg = res.Get(0)
    Log(msg)
		Msgbox(msg,"")
	End If
End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)
	
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Button1_Click
	ps.Send2(EditText1.Text,"سلام تست",True,True)
	
End Sub

Sub SmsDelivered (PhoneNumber As String, Intent As Intent)
Msgbox("پذیرش انجام شد",PhoneNumber)
End Sub
Sub SmsSentStatus (Success As Boolean, ErrorMessage As String, PhoneNumber As String, Intent As Intent)
If Success=True Then 
Msgbox("ارسال موفق بود",PhoneNumber)
End If
End Sub

نکته: مانیفست من هم اینه:

'This code will be applied to the manifest file during compilation.
'You do not need to modify it in most cases.
'See this link for for more information: http://www.b4x.com/forum/showthread.php?p=78136
AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/>
<supports-screens android:largeScreens="true" 
  android:normalScreens="true" 
  android:smallScreens="true" 
  android:anyDensity="true"/>)
SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/icon")
SetApplicationAttribute(android:label, "$LABEL$")
SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Holo")
'
AddPermission(android.permission.SEND_SMS)
'
AddPermission(android.permission.WRITE_SMS)
'
AddPermission(android.permission.BROADCAST_SMS)
'
AddPermission(android.permission.group.MESSAGES)
'
AddPermission(android.permission.READ_SMS)
'
AddPermission(android.permission.READ_SMS)
'
AddPermission(android.permission.RECEIVE_SMS)
'

'End of default text.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

0 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

هنوز برای این سوال پاسخی ارسال نشده است

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...