رفتن به مطلب

دوره آموزش اتصال به واتساپ در بیسیک4اندروید


میلاد

ارسال های توصیه شده

سلام


با دوره اموزش اتصال به واتساپ همراه شما دوستان هستیم


کتابخانه واتساپ فاکشن های زیادی داره - هر کدوم که بتونه مورد نیازمون باشه رو توضیح میدم و توی بیسیک4اندروید از اون بهره میبریمList of all functions

checkCredentials()
codeRegister($code)
codeRequest($method = 'sms', $countryCode = null, $langCode = null)
connect()
disconnect()
eventManager()
getMessages()
loginWithPassword($password)
pollMessage($autoReceipt = true)
sendActiveStatus()
sendBroadcastAudio($targets, $path, $storeURLmedia = false, $fsize = 0, $fhash = "")
sendBroadcastImage($targets, $path, $storeURLmedia = false, $fsize = 0, $fhash = "", $caption = "")
sendGetBroadcastLists()
sendBroadcastLocation($targets, $long, $lat, $name = null, $url = null)
sendBroadcastMessage($targets, $message)
sendBroadcastVideo($targets, $path, $storeURLmedia = false, $fsize = 0, $fhash = "", $caption = "")
sendClearDirty($categories)
sendGetGroupV2Info
sendGetGroupsInfo($gjid)
sendGetGroupsOwning()
sendGetGroupsParticipants($gjid)
sendPromoteParticipants($gId, $participant)
sendDemoteParticipants($gId, $participant)
sendGetNormalizedJid($countryCode, $number)
sendGetPrivacyBlockedList()
sendGetProfilePicture($number, $large = false)
sendGetServerProperties()
sendGetClientConfig()
sendGetStatuses($jids)
sendGroupsChatCreate($subject, $participants = array())
sendSetGroupSubject($gjid, $subject)
sendGroupsLeave($gjids)
sendGroupsParticipantsAdd($groupId, $participants)
sendGroupsParticipantsRemove($groupId, $participants)
sendMessage($to, $txt, $id = null)
sendMessageAudio($to, $filepath, $storeURLmedia = false, $fsize = 0, $fhash = "")
sendMessageComposing($to)
sendMessageDocument($to, $pdfFile)
sendMessagePaused($to)
sendMessageImage($to, $filepath, $storeURLmedia = false, $fsize = 0, $fhash = "", $caption = "")
sendMessageRead($to, $id)
sendMessageVideo($to, $filepath, $storeURLmedia = false, $fsize = 0, $fhash = "", $caption = "")
sendMessageLocation($to, $long, $lat, $name = null, $url = null)
sendChatState($to, $state)
sendNextMessage()
sendOfflineStatus()
sendPong($msgid)
sendAvailableForChat($nickname = null)
sendPing()
sendPresence($type = "active")
sendPresenceSubscription($to)
sendSetGroupPicture($gjid, $path)
sendSetPrivacyBlockedList($blockedJids = array())
sendSetProfilePicture($path)
sendSetRecoveryToken($token)
sendStatusUpdate($txt)
sendVcard($to, $name, $vCard)
sendBroadcastVcard($targets, $name, $vCard)

خب اول از همه ما نیاز به پسورد خودمون توی واتساپ داریم


واسه گرفتن پسورد به این سایت برید و شماره خودتون رو بدون + بزنید و پسورد خودتون رو کپی کنید توی یه فایل تکست


http://52.41.179.95/tools/GetWhatsAppPassword/


خب شما به یک سرور هاست نیاز دارید واسه آپلود کردن فایل ها ی php و یا اگر اینکه ندارید روی سرور local خودتون راه بندازید


پسورد تمامی فایل های این تاپیک : answercenter.ir


فایل های مورد نیاز : فایل کتابخانه واتساپ SRC


http://s1.picofile.com/file/8262449234/src.zip.html


این هم فایل index.php که نباید توی پوشه SRC اپلود کنید


در این دستور ما میاییم به خصوصی تارگت مورد نظر مسیج مورد رو میفرستیم<?php

error_reporting(E_ERROR| E_PARSE);

require 'src/whatsprot.class.php';

$username = "98XXXXXXXX"; //شماره
$identity = "";
$nickname = "milad1"; //اسم شما
$password = "ghXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX="; // پسورد
$debug = true;


// Create a instance of WhastPort.
$w = new whatsprot($username,"0",$nickname,$debug);

$w->connect(); // Connect to WhatsApp network
$w->loginWithPassword($password);

$target = '98XXXXXXXXXXX'; // شماره مد نظر شما
$message = 'Hi! this is a test message From answercenter.iR'; //مسیج ارسالی

$w->sendMessage($target , $message);

?>

خب این استارت کار بود


قسمت های بعدی توی بیسیک دستورات رو میفرستیم و توی واتساپ رویداد رو میبینیم


سوالی داشتید توی این تاپیک بپرسید :53:


http://answercenter.ir/topic/15405-%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A94%D8%A7/


لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اتصال به سرور واتساپ در بیسک4اندروید

فایل Login.php :

<?php

error_reporting(E_ERROR| E_PARSE);

require 'src/whatsprot.class.php';


$username = $_GET[username];
$password = $_GET[password];

$wa = new WhatsProt($username, 'WA', false);

// Bind Event onGetMessage
$wa->eventManager()->bind("onGetMessage", "onGetMessage");

try {
$wa->connect();
$wa->loginWithPassword($password);
echo "connect" ;
} catch(Exception $e) {
echo "ERROR";
exit(0);
}


?> 

بیسیک4اندروید :

Sub Process_Globals
Dim send As HttpJob
End Sub

Sub Globals
  'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
  'These variables can only be accessed from this module.

  Private EditText1 As EditText
  Private Button1 As Button
  Private EditText2 As EditText
  Private Label1 As Label
  Private ImageView2 As ImageView

  Private Label4 As Label
  Private Label5 As Label
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
  
  Activity.LoadLayout("1")
  Label1.Text=""
End Sub


Sub JobDone(job As HttpJob)

    ProgressDialogHide
    If job.GetString.IndexOf("connect")==-1 Then
'      
      ImageView2.Bitmap = (LoadBitmap(File.DirAssets,"ok-icon-hi.png"))
      Label1.Text="Connect"
    Else
      ImageView2.Bitmap = (LoadBitmap(File.DirAssets,"error.png"))
      Label1.Text="Error"
    End If
    
  
End Sub
Sub Button1_Click

  Label5.Text=EditText1.Text
Label4.Text=EditText2.Text.Replace("+","%2B")
send.Initialize("job1",Me)
  send.PostString("http://telegramd.ir/whatsapp/Chat-API-master/config.php","username="&Label4.Text&"password="&Label5.Text)
  ProgressDialogShow("connecting...")
  
End Sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام رفقا

 

این قسمت از اموزش ما میاییم یک گپ درست میکنیم به همراه یک سری تغییرات

(ارسال داده-اضافه کردن یوزر - حذف یوزر-ادمین کردن یوزر-حذف ادمینی یوزر-تغغیر موضوع گروه-خروج از گروه)

 

ساخت گروه :

<?php

$debug = false;

if (!$debug){
 header("Content-type: text/plain");
}

 $group_name=$_GET['gapname'];
 $username =$_GET['user'];

$password = "#############"; //پسورد اکانت واتساپ

$nickname = "ANSWERCENTER";

$group_id='';
##########################################

require 'src/whatsprot.class.php';


$w = new WhatsProt($username, $nickname, $debug);

$w->connect(); 

$w->loginWithPassword($password);

if($group_id==''){
 echo "Group: ".$group_name." created\n";
 $group_id=$w->sendGroupsChatCreate($group_name, $target);
 echo "Group_id: ".$group_id."\n\n";
}


?>

با دستور :

 

ایدی گروهتون رو به کمک فایل بالا بگیرید و در فایل php زیر یزارید

 <?php
 require 'src/whatsprot.class.php';

$username = "phone number"; //شماره کاربری واتساپ
$identity = "";
$nickname = "***********"; //اسم
$password = "***********************"; // پسورد
$debug = ture;
$w = new WhatsProt($username,"0", $nickname, $debug);

$w->connect(); 

$w->loginWithPassword($password);
$group_id='**************************'; //ایدی گروه
 [email protected]$_GET['msg'];
$w->sendMessage($group_id , $message); //ارسال متن
[email protected]$_GET['add'];
$w->sendGroupsParticipantsAdd($group_id,$target); //اضافه کردن یوزر
 [email protected]$_GET['sub'];
 $w->sendSetGroupSubject($group_id , $subject); //تغییر موضوع گروه

[email protected]$_GET['remo'];
$w->sendGroupsParticipantsRemove($group_id, $remo); //حذف یوزر
[email protected]$_GET['leave'];
$w->sendGroupsLeave($gjids); //خروج از گپ
[email protected]$_GET['admin'];
 $w->sendPromoteParticipants($group_id, $participant) //ادمین کردن یوزر
[email protected]$_GET['dadmin'];
 $w->sendDemoteParticipants($group_id, $dparticipant) //حذف ادمینی یوزر

?>   


خب توی بیسیک میتونید به تمامی متد های GET که توی فایل های php تعریف شده متغیر رو ارسال کنید

http://site.ir/whatsapp/adminGap.php?msg= hi  // send message

http://site.ir/whatsapp/adminGap.php?add=989301234567 // add user

http://site.ir/whatsapp/adminGap.php?sub= subject gap // chang subject group

http://site.ir/whatsapp/adminGap.php?remo=989309876543 // remove user

http://site.ir/whatsapp/adminGap.php?admin=989301234567

http://site.ir/whatsapp/adminGap.php?dadmin=989309876543

http://site.ir/whatsapp/adminGap.php?leave=gapidنمونه استفاده در بیسیک4اندروید  :

Dim send as httpjob
send.Initialize("job1",Me)
send.download("http://site.ir/whatsapp/admingap.php?add="&EditText1.text)
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...