رفتن به مطلب
 • 0

ذخیره و اشتراک گذاری عکس داخل پنل


محمدرضا معتمدی

سوال

سلام عزیزان دلم

 

با کد زیر عکس داخل پنل رو ذخیره میکنم

Sub Button1_Click
   PanelCapture(Panel1,ImageView1)
   Dim Obj1, Obj2 As Reflector
Dim bmp As Bitmap
Dim c As Canvas
Dim now, i As Long
Dim date As String
DateTime.DateFormat = "yyMMddHHmmss"
now = DateTime.now
date = DateTime.Date(now) 
Obj1.Target = Obj1.GetActivityBA
Obj1.Target = Obj1.GetField("vg")
bmp.InitializeMutable(Panel1.left + Panel1.Width, Panel1.Top + Panel1.Height) 
c.Initialize2(bmp)
Dim args(1) As Object
Dim types(1) As String
Obj2.Target = c
Obj2.Target = Obj2.GetField("canvas")
args(0) = Obj2.Target
types(0) = "android.graphics.Canvas"
Obj1.RunMethod4("draw", args, types)
Dim Out As OutputStream
Out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, date & ".png", False)
bmp.WriteToStream(Out, 100, "PNG")
Out.Close
Msgbox("حله","پیغام")
End Sub

Sub PanelCapture(pnl As Panel, Img2 As ImageView)

Dim Obj1, Obj2 As Reflector
Dim bmp As Bitmap
Dim c As Canvas
Obj1.Target = Obj1.GetActivityBA
Obj1.Target = Obj1.GetField("vg")
bmp.InitializeMutable(pnl.left + pnl.Width, pnl.Top + pnl.Height)  
c.Initialize2(bmp)
Dim args(1) As Object
Dim types(1) As String
Obj2.Target = c
Obj2.Target = Obj2.GetField("canvas")
args(0) = Obj2.Target
types(0) = "android.graphics.Canvas"
Obj1.RunMethod4("draw", args, types)


Dim canvas1 As Canvas
canvas1.Initialize(Img2)
Dim scrt As Rect
scrt.Initialize(pnl.left, pnl.top, pnl.left + pnl.Width, pnl.Top + pnl.Height)
Dim rectPanel1 As Rect
rectPanel1.Initialize(0, 0,Img2.Width, Img2.Height)
canvas1.DrawBitmap(bmp, scrt , rectPanel1)
Img2.Invalidate

End Sub

بعد توی اخرین عکس ها نمایشش نمیده و مشکل دیگشم این که میخوام یه دکمه هم کنار دکمه ذخیره برای اشتراک قرار بدم

 

کد اشتراکش چیه ایا ؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

سلام ،

کتابخانه AriaLib آخرین ورژن رو دانلود کنید. حالا کد زیر رو قبل از پیغام «حله» قرار بدید.

Dim aria As AriaLib
aria.SharePic(File.DirRootExternal, date & ".png", "اشتراک گذاری: "))
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...