رفتن به مطلب
 • 0

مشکل درExpandablePanel


iavaduu

سوال

باسلام خدمت همگی بنده میخواستم برای سئوالات متداول برنامم ازاین کدهااستفاده کنم ومتن هرکدوم ازپنل هارو بااستفاده ازلیبل که بدون استفاده ازلایوت هست متن رو به پنل دادم اما نمیدونم چراوقتی برنامه روروی گوشی نصب میکنم مشکه لیبل شمااول بایدInitializeبشه که بنده همون اول اینکاروکردم!اینم کدها:

#Region Project Attributes 
	#ApplicationLabel: Expandable Samples Demo
	#VersionCode: 1
	#VersionName: 
	'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait.
	#SupportedOrientations: unspecified
	#CanInstallToExternalStorage: False
#End Region

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: False
#End Region

Sub Process_Globals
End Sub

Sub Globals
	Dim expPnls(3) As expandablePanel
	Dim pnls(3) As Panel
	Dim sv As ScrollView 
	Private lblsm1 As Label
	
	
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("formsoalatmotadavel")
	
	lblsm1.Initialize("lblsm1")
	lblsm1.Text = "انسورسنترچگونه انجمنی است؟        انسورسنتربرترین انجمن برنامه نویسان ایرانیست"
	lblsm1.Color = Colors.White
	lblsm1.TextColor = Colors.white
	
	Activity.Color = Colors.RGB(232,232,232)
	sv.Initialize(100%y)
	Activity.AddView(sv,0,0,100%x,100%y)
	sv.Color = Colors.Transparent 
	 
	Dim Top As Int = 0 
	For i = 0 To 2 
		' Initialize with the event name (not sure how to combine the events in to one)
		expPnls(i).Initialize("expPnls" , "soalatmotadavel" )
		' Get a reference to the panel
		pnls(i) = expPnls(i).AsPanel
		sv.Panel.AddView(pnls(i),10dip,Top,100%x-20dip,300dip)
		Top = Top + 300dip + 10dip
		pnls(i).Color = Colors.RGB(Rnd(0,255),	Rnd(0,255), Rnd(0,255))
		' Set up parameters for the expandable panels
		expPnls(i).setSpeed(5,15)
		expPnls(i).maxHeight = 300dip
		expPnls(i).minHeight = 80dip
		' Collapse the panel
		expPnls(i).Collapse
		pnls(i).AddView(lblsm1,10dip,Top,100%x-20dip,300dip)
	Next
	
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub expPnls_Click(MyExpPnl As expandablePanel)
	MyExpPnl.ToggleHeight 
End Sub'This is the more important part of the sample
'It will move the surrounding views when it is expanded and collapses
'It is imperative to use the same sub name : "eventname & Resize"
Sub expPnls_Resize(MyExpPnl As expandablePanel)
	For i = 0 To pnls.Length-1 -1
		pnls(i+1).Top = pnls(i).Top+pnls(i).Height + 10dip
	Next
	sv.Panel.Height = pnls(pnls.Length-1).Top + pnls(pnls.Length-1).Height 
End Sub

Sub bck_click
	Activity.Finish		
	
End Sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

0 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

هنوز برای این سوال پاسخی ارسال نشده است

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...