رفتن به مطلب
 • 0

چگونگی ضبط صدا در اندروید استودیو


appfatim

سوال

سلام به همه دوستان عزیز می خواستم بدونم برای ظبط در یک اکتیویتی که یک باتن توش هست و با کلیک بر روی اون باتن صدا ضبظ بشه و دوباره با کلیک بر روش متوقف بشه باید از چه کدی و در کجا استفاده کنم ؟! :viannen_44:

ممنون میشم بهم بگین :)

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

سلام

این ویدیو آموزشی رو ببینید :

How to create an Audio Recording app for android - YouTube

همچنین نمونه کد که البته خودم تست نکردم :

public class Audio_Record extends Activity {
  private static final int RECORDER_SAMPLERATE = 8000;
  private static final int RECORDER_CHANNELS = AudioFormat.CHANNEL_IN_MONO;
  private static final int RECORDER_AUDIO_ENCODING = AudioFormat.ENCODING_PCM_16BIT;
  private AudioRecord recorder = null;
  private Thread recordingThread = null;
  private boolean isRecording = false;

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);

    setButtonHandlers();
    enableButtons(false);

    int bufferSize = AudioRecord.getMinBufferSize(RECORDER_SAMPLERATE,
        RECORDER_CHANNELS, RECORDER_AUDIO_ENCODING); 
  }

  private void setButtonHandlers() {
    ((Button) findViewById(R.id.btnStart)).setOnClickListener(btnClick);
    ((Button) findViewById(R.id.btnStop)).setOnClickListener(btnClick);
  }

  private void enableButton(int id, boolean isEnable) {
    ((Button) findViewById(id)).setEnabled(isEnable);
  }

  private void enableButtons(boolean isRecording) {
    enableButton(R.id.btnStart, !isRecording);
    enableButton(R.id.btnStop, isRecording);
  }

  int BufferElements2Rec = 1024; // want to play 2048 (2K) since 2 bytes we use only 1024
  int BytesPerElement = 2; // 2 bytes in 16bit format

  private void startRecording() {

    recorder = new AudioRecord(MediaRecorder.AudioSource.MIC,
        RECORDER_SAMPLERATE, RECORDER_CHANNELS,
        RECORDER_AUDIO_ENCODING, BufferElements2Rec * BytesPerElement);

    recorder.startRecording();
    isRecording = true;
    recordingThread = new Thread(new Runnable() {
      public void run() {
        writeAudioDataToFile();
      }
    }, "AudioRecorder Thread");
    recordingThread.start();
  }

    //convert short to byte
  private byte[] short2byte(short[] sData) {
    int shortArrsize = sData.length;
    byte[] bytes = new byte[shortArrsize * 2];
    for (int i = 0; i < shortArrsize; i++) {
      bytes[i * 2] = (byte) (sData[i] & 0x00FF);
      bytes[(i * 2) + 1] = (byte) (sData[i] >> 8);
      sData[i] = 0;
    }
    return bytes;

  }

  private void writeAudioDataToFile() {
    // Write the output audio in byte

    String filePath = "/sdcard/voice8K16bitmono.pcm";
    short sData[] = new short[BufferElements2Rec];

    FileOutputStream os = null;
    try {
      os = new FileOutputStream(filePath);
    } catch (FileNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    }

    while (isRecording) {
      // gets the voice output from microphone to byte format

      recorder.read(sData, 0, BufferElements2Rec);
      System.out.println("Short wirting to file" + sData.toString());
      try {
        // // writes the data to file from buffer
        // // stores the voice buffer
        byte bData[] = short2byte(sData);
        os.write(bData, 0, BufferElements2Rec * BytesPerElement);
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
    try {
      os.close();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  private void stopRecording() {
    // stops the recording activity
    if (null != recorder) {
      isRecording = false;
      recorder.stop();
      recorder.release();
      recorder = null;
      recordingThread = null;
    }
  }

  private View.OnClickListener btnClick = new View.OnClickListener() {
    public void onClick(View v) {
      switch (v.getId()) {
      case R.id.btnStart: {
        enableButtons(true);
        startRecording();
        break;
      }
      case R.id.btnStop: {
        enableButtons(false);
        stopRecording();
        break;
      }
      }
    }
  };

  @Override
  public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {
    if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK) {
      finish();
    }
    return super.onKeyDown(keyCode, event);
  }
}

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...