رفتن به مطلب
 • 0

لاگین به یک اسکریپت دیگه


mr-edris

سوال

<?php

// Get available languages
if (!isset($language_id)) $language_id=0;

$languages=array();
if (!empty($session->_conf_all['allow_language_selection']) && !empty($session->_conf_all['login_language_selection'])) {
 $languages=$l->getLanguages(false);
 // Any language already selected
 if (!empty($language_id)) {
  foreach ($languages as $data) {
   if ($language_id==$data['id'] || $language_id==$data['iso_name']) {
    $preselect_language=$data['id'];
    break;
   }
  }
 }
 if (empty($preselect_language)) {
  // Get proposed by client languages
  $preselect_language=0;
  $accept_languages=!empty($_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'])? explode(',', $_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']) : array();
  foreach ($accept_languages as $val) {
   $val=strpos($val, ';')? substr($val, 0, strpos($val, ';')) : $val;
   foreach ($languages as $data) {
    if (strtolower(trim($val))==$data['iso_name']) {
     $preselect_language=$data['id'];
     break;
    }
   }
   if (!empty($preselect_language)) {
    break;
   }
  }
 }
 if (empty($preselect_language)) {
  $preselect_language=$session->_conf_all['default_language'];
 }
 $l->setLanguage($preselect_language);
}

_pcpin_loadClass('pcpintpl'); $tpl=new PcpinTpl();
$tpl->setBasedir('./tpl');
$tpl->readTemplatesFromFile('./login.tpl');

$_body_onload[]='initLoginForm('.htmlspecialchars($session->_conf_all['login_length_min']).', '
                .htmlspecialchars($session->_conf_all['login_length_max']).', '
                .(!empty($admin_login)? 'true' : 'false')
                .')';

// JS file for login
$_js_files[]='./js/login.js';

// JS language expressions
$_js_lng[]='username_empty';
$_js_lng[]='email_invalid';
$_js_lng[]='username_length_error';
$_js_lng[]='password_too_short';
$_js_lng[]='passwords_not_ident';

// Add global vars to template
foreach ($global_tpl_vars as $key=>$val) {
 $tpl->addGlobalVar($key, htmlspecialchars($val));
}

// Add language expressions to template
foreach ($tpl->tpl_vars_plain as $var) {
 if (0===strpos($var, 'LNG_')) {
  $var=strtolower($var);
  $tpl->addGlobalVar($var, htmlspecialchars($l->g(substr($var, 4))));
 }
}

$tpl->addVar('main', 'login_maxlength', htmlspecialchars($session->_conf_all['login_length_max']));

$tpl->addVar('guest_login', 'display', empty($hide_account_options) && $session->_conf_all['allow_guests']);
$tpl->addVar('account_options', 'display', empty($hide_account_options));

$tpl->addVars('chat_summary', array('display'=>!empty($session->_conf_all['display_startup_summary']),
                  'height'=>htmlspecialchars($session->_conf_all['startup_summary_height']),
                  ));

if (!empty($direct_login) && !empty($login) && !empty($password)) {
 $tpl->addVars('main', array('login_username'=>htmlspecialchars($login),
               'login_password'=>htmlspecialchars($password),
               ));
 $_body_onload[]='doLogin()';
}

// Language selection
if (!empty($session->_conf_all['allow_language_selection']) && !empty($session->_conf_all['login_language_selection'])) {
 $tpl->addVar('language_selection', 'display', true);
 foreach ($languages as $data) {
  $tpl->addVars('language_selection_option', array('id'=>htmlspecialchars($data['id']),
                           'local_name'=>htmlspecialchars($data['local_name']),
                           'selected'=>($data['id']==$l->id)? 'selected="selected"' : '',
                           ));
  $tpl->parseTemplate('language_selection_option', 'a');
 }
}

// Display "Register" link
$tpl->addVar('account_options_register', 'display', $session->_conf_all['allow_user_registration']);
?>

متغیر یوزرنیم :$login

متغییر پسورد : $password

البته فکر میکنم که اینجوری باشه

 

حالا اگر با دوتا تکست باکس

و یه باتن از طریق پست  متغییر به این فایل بفرستم جوابگو هستش؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

0 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

هنوز برای این سوال پاسخی ارسال نشده است

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...