رفتن به مطلب
 • 0

درخواست سورس جستجو در مولتی پنل


alivoll

سوال

8 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: true
	#IncludeTitle: false
#End Region

Sub Process_Globals
	'These global variables will be declared once when the application starts.
	'These variables can be accessed from all modules.

End Sub

Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.
	'Dim ht As HttpJob
	Dim cur1 As Cursor
	Dim sql1 As SQL
	Dim titr As String
	Private EditText1 As EditText
		Private ScrollView1 As ScrollView
	Private Panel1 As Panel
	Private Label1 As Label
	Dim stop As Int = 3%y
	Private Label2 As Label
	Private Label3 As Label
	Private ImageView1 As ImageView
	Private Label4 As Label

	'Private ImageView2 As ImageView
	Dim p As Panel
	Private img2 As Button
	Private ImageViewfgfd As ImageView
	'Private asdghh As Panel
	Private titr12345 As Label
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
	Activity.LoadLayout("search")
	  	If File.Exists(File.DirInternal,"shopcar1.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"shopcar1.db" , File.DirInternal,"shopcar1.db")
	End If

	sql1.Initialize(File.DirInternal,"shopcar1.db" , True)
	cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM time ORDER BY id DESC")
	
	For i = 0 To cur1.RowCount -1
		cur1.Position = i
		Dim p As Panel
		p.Initialize("p")
		ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x , 100%y)
		stop = stop + 23%y
		p.LoadLayout("main")
		Label1.Text = cur1.GetString("titr")
		Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf")
		Label2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf")
		Label3.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf")
		Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf")
		titr12345.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf")
		
		Label2.Text = cur1.GetString("loc")
		Label3.Text = cur1.GetString("time")
		Label4.Text = cur1.GetString("money")
		Panel1.tag = cur1.getstring("id")
		
		ImageView1.tag = cur1.GetString("ax")
		Dim caso As Picasso
		caso.Initialize
		caso.LoadUrl(cur1.GetString("ax")).IntoImageView(ImageView1)
		
		
		ScrollView1.Panel.Height = stop
		ImageViewfgfd.Visible=False
		img2.Visible=False
		
		titr12345.Text = cur1.GetString("money")
		Next
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub


Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)
	ScrollView1.Panel.RemoveAllViews
	Dim cur As Cursor
	cur=asli.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM time WHERE titr LIKE '%"&EditText1.Text&"%'")
	For i = 0 To cur.RowCount-1
  cur.Position=i
	Next
End Sub

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 1395/07/05, 23:05:45، dftbayat گفته است :

سلام

قبلا بسیار بحث شده سرچ کنید

 

در در 1395/07/07, 12:18:47، مهدی ایزدی گفته است :

لطفا کدهایی که خودتون برای سرچ قرار دادید رو بزارید تا  رفع عیب بشه

ارسال کردم بفرما

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درود

دوست عزیز ببینید

شما کار با خود MultiPanel رو که بلد هستید

ما واسه کوئری میاییم مثلا میگیم: select * from tbl

درسته ؟

خب واسه سرچ هم شما همون کدها رو عینا بیایید پیاده کنید... منتهی بگید: select * from tbl where name = izadi

قبل از add کردن ابزارها هم scrollview1.Panel.RemoveAllViews کنید و همچنین scrollview1.panel.height = 0 کنید

که اگر چندین بار پشت سر هم سرچ کردید دچار مشکل نشید

همین کارهایی که گفتم رو انجام بدید... هرجا مشکل خوردید بگید !

موفق باشید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این کد شماست :

Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)
	ScrollView1.Panel.RemoveAllViews
	Dim cur As Cursor
	cur=asli.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM time WHERE titr LIKE '%"&EditText1.Text&"%'")
	For i = 0 To cur.RowCount-1
  cur.Position=i
	Next
End Sub

خب درست رفتید تا اینجا

حلقتون ولی خالیه چرا ؟

همون کدهایی که توی حلقه ی Activity Create به کار بردید برای اینجا هم به کار ببرید. فکر نکنم مشکلی وجود داشته باشه

اطلاع بدید نتیجه رو

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: true
	#IncludeTitle: false
#End Region

Sub Process_Globals
	Dim cur1 As Cursor
	Dim sql1 As SQL
	Dim titr As String
'	Dim stop As Int = 3%y
End Sub

Sub Globals
	'Dim ht As HttpJob
	Private ScrollView1 As ScrollView
	Private Panel1 As Panel
	Private Label1 As Label
	Dim stop As Int = 3%y
	Private Label2 As Label
	Private Label3 As Label
	Private ImageView1 As ImageView
	Private Label4 As Label
	Private text As Label
	Private balck1 As Panel
'	Private black2 As Label
	Private black23 As Label
	Private black24 As Label
	'Private ImageView2 As ImageView
	Dim p As Panel
	Private asdf As Panel
	Private img2 As Button
	Private ImageViewfgfd As ImageView
	'Private asdghh As Panel
	Private titr12345 As Label
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
	Activity.LoadLayout("scrolllayout")
	

	
  Dim inter As AriaLib
 	If inter.TestInterntConnection = True Then
	text.Text=("نمایشگاه خودرو")
	text.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf")
	asdf.Visible=True
	
  Else	
	Activity.LoadLayout("black")
	ImageViewfgfd.Visible=False
	text.Text=("نمایشگاه خودرو")
	text.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf")
	balck1.Visible=True
	black23.Text=("عدم دسترسی به اینترنت و شبکه جهانی")
	black23.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf")
	black24.Text=("برای خروج صفحه را لمس کنید")
	black24.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf")
  End If
	
ProgressDialogShow("در حال ارتباط با سرور")
Dim ht As HttpJob
ht.Initialize("update",Me)
ht.Download("http://appcar.xzn.ir/shopcar1.db")

End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub Panel1_Click
 Dim pan As Panel
 pan=Sender
 titr=pan.Tag
' Log(pan.tag)
 StartActivity(ali)
 Activity.Finish
End SubSub balck1_Click
	balck1.Visible=False
	black23.Visible=False
	black24.Visible=False
	ExitApplication
	Activity.Finish
End Sub

Sub JobDone(Job As HttpJob)
	ProgressDialogHide
	'ScrollView1.Panel.RemoveAllViews
	 If Job.Success Then
 If Job.JobName = "update" Then
  Dim ou As OutputStream
  File.Delete(File.DirInternal,"shopcar1.db")
  ou = File.OpenOutput(File.DirInternal,"shopcar1.db",False)
  File.Copy2(Job.GetInputStream,ou)
  ou.Close
  End If
	End If
 	asdf.Visible=False
'	Return
  	If File.Exists(File.DirInternal,"shopcar1.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"shopcar1.db" , File.DirInternal,"shopcar1.db")
	End If

	sql1.Initialize(File.DirInternal,"shopcar1.db" , True)
	cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM time ORDER BY id DESC")
	
	For i = 0 To cur1.RowCount -1
		cur1.Position = i
		Dim p As Panel
		p.Initialize("p")
		ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x , 100%y)
		stop = stop + 23%y
		p.LoadLayout("main")
		Label1.Text = cur1.GetString("titr")
		Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf")
		Label2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf")
		Label3.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf")
		Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf")
		titr12345.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf")
		
		Label2.Text = cur1.GetString("loc")
		Label3.Text = cur1.GetString("time")
		Label4.Text = cur1.GetString("money")
		Panel1.tag = cur1.getstring("id")
		
		ImageView1.tag = cur1.GetString("ax")
		Dim caso As Picasso
		caso.Initialize
		caso.LoadUrl(cur1.GetString("ax")).IntoImageView(ImageView1)
		
		
		ScrollView1.Panel.Height = stop
		ImageViewfgfd.Visible=False
		img2.Visible=False
		
		titr12345.Text = cur1.GetString("money")
		
		text.Text=("نمایشگاه خودرو")
		text.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("iran_sans.ttf")
		Next
		
End Sub

Sub img2_Click
	ProgressDialogShow("در حال ارتباط با سرور")
	Dim ht As HttpJob
	ht.Initialize("update",Me)
	ht.Download("http://appcar.xzn.ir/shopcar1.db")
End Sub

Sub img1_Click
StartActivity(search)
End Sub

خب برای این قسمت میخوام جستجو بزارم میشه یه سورس جستجو بسازی ازش من هر چقدر کردم نشد

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 15 دقیقه قبل، alivoll گفته است :

خب برای این قسمت میخوام جستجو بزارم میشه یه سورس جستجو بسازی ازش من هر چقدر کردم نشد

لطفا کدهایی که خودتون برای سرچ قرار دادید رو بزارید تا  رفع عیب بشه

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...