رفتن به مطلب

قرار دادن زنگ موبایل از sdCard در اندروید استودیو


ارسال های توصیه شده

    File ringtoneFile = new File("/sdcard/ClassicTone/" + ringname+".mp3");
    ContentValues content = new ContentValues();
    content.put(MediaStore.MediaColumns.DATA,ringtoneFile.getAbsolutePath());
    content.put(MediaStore.MediaColumns.TITLE, "Song title");
    content.put(MediaStore.MediaColumns.SIZE, 215454);
    content.put(MediaStore.MediaColumns.MIME_TYPE, "audio/*");
    // content.put(MediaStore.Audio.Media.ARTIST, "Madonna");
    content.put(MediaStore.Audio.Media.DURATION, mediaPlayer.getDuration());
    content.put(MediaStore.Audio.Media.IS_RINGTONE, true);
    content.put(MediaStore.Audio.Media.IS_NOTIFICATION, false);
    content.put(MediaStore.Audio.Media.IS_ALARM, false);
    content.put(MediaStore.Audio.Media.IS_MUSIC, false);


    Uri Ringtone1 = Uri.parse("current song file path");
    //Insert it into the database
    Log.i("TAG", "the absolute path of the file is :"+
        ringtoneFile.getAbsolutePath());
    Uri uri = MediaStore.Audio.Media.getContentUriForPath(
        ringtoneFile.getAbsolutePath());




    v.getContext().getContentResolver().delete(uri, MediaStore.MediaColumns.DATA + "=\"" + ringtoneFile.getAbsolutePath() + "\"",
        null);
    Uri newUri = v.getContext().getContentResolver().insert(uri, content);
    System.out.println("uri=="+uri);
    Log.i("TAG","the ringtone uri is :"+newUri);
    RingtoneManager.setActualDefaultRingtoneUri(
        v.getContext().getApplicationContext(), RingtoneManager.TYPE_RINGTONE,
        newUri);

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...