رفتن به مطلب
 • 0

درخواست سورس تاچ


parham01

سوال

سلام

یه سورس میخواستم

روی قسمت های مختلف lcd کلیک که میشه

x و y اون نقطه رو تو لیبل نمایش بده

ممنون

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

3 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

در 31 دقیقه قبل، parham01 گفته است :

سلام

یه سورس میخواستم

روی قسمت های مختلف lcd کلیک که میشه

x و y اون نقطه رو تو لیبل نمایش بده

ممنون

میتونین از gesture استفاده کنید البته بستگی داره برنامتون چی باشه

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آره از خیلی چیزا میشه استفاده کرد:Laie_99:عرض کردم  که سورس میخوام

x =Label1.text 

Y=label2.text

همین

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درود

این سمپل

مابقی با خودتون

همین سمپل و سمپل های بسیار بیشتری توی انجمن هم هستش که میتونید سرچ کنید و پیدا کنید !

 

موفق باشید

 

#Region Module Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
	#ApplicationLabel: حدس انگشت
	#VersionCode: 1
	#VersionName: 
	#SupportedOrientations: unspecified
	#CanInstallToExternalStorage: True
#End Region

'Activity module
Sub Process_Globals
	'These global variables will be declared once when the application starts.
	'These variables can be accessed from all modules.

End Sub

Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.

	Dim g As Gestures
	Dim pnl As Panel
	Dim movecount As Int
	Dim img As ImageView
	Private Label1 As Label
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
Activity.LoadLayout("1")
	pnl.Initialize("pnl")
	pnl.Tag = "pnl"
	pnl.Color = Colors.LightGray
	g.SetOnTouchListener(pnl, "pnl_gesture")
	Activity.AddView(pnl, 5dip, 50dip, 100%x, 100%y)
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

' Connect to filtered LogCat to view the output of this demo

Sub pnl_gesture(o As Object, ptrID As Int, action As Int, x As Float, y As Float) As Boolean
	If action = g.ACTION_MOVE Then
		movecount = movecount + 1
		' noise on the touch screen electroincs can cause lots of apparent move events
		' this loop slows the rate down to one comfortable for LogCat
		' adjust the value for your device if necessary
		If movecount < 10 Then 
			Return ' need to return true otherwise we don't get any other events in the gesture
		End If
		movecount = 0
	End If
	Dim v As View
	v = o	
	a = action
	Select action
		Case g.ACTION_DOWN
			a = "Down "
			Log("Gesture started")
		Case g.ACTION_UP
			a = "Up "
		Case g.ACTION_POINTER_DOWN
			a = "PtrDown "
		Case g.ACTION_POINTER_UP
			a = "PtrUp "
		Case g.ACTION_MOVE
			a = "Move "
	End Select	
	Dim ix, iy, count As Int
	ix = x
	iy = y
	count = g.GetPointerCount
	msg = v.Tag & " id" & ptrID & " " & a & " x" & ix & " y" & iy & " cnt" & count' event parameters
	For i = 0 To count -1
		id = g.GetPointerID(i)
		ix = g.GetX(id)
		iy = g.GetY(id)
		If ix<(pnl.Width/2) Then 
		img.BringToFront
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
		img.Left=ix
    img.Top=iy
		img.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"1.PNG")
		ToastMessageShow("لطفا از سمت چپ به راست بکشید >>>>>>>>>>>>>",False)
	  ToastMessageShow("مختصات X :" & ix & "  مختصات Y:" & y , False)
		Else
		img.BringToFront
		img.Left=ix
    img.Top=iy
		img.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"2.PNG")
		ToastMessageShow("لطفا از سمت راست به چپ بکشید <<<<<<<<<<<<<<<<<<",False)
		ToastMessageShow("مختصات X :" & ix & "  مختصات Y:" & y , False)
		
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
		End If
	 	msg = msg & " : id" & id & " x" & ix & " y" & iy ' retrieved data
	Next
'	Log(msg)
	If action = g.ACTION_UP Then
'		Log("Gesture ended")
	End If
	Return True ' need to return true otherwise we don't get any other events in the gesture
End Sub 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...