رفتن به مطلب
  • 0

راهنمایی در مولتی پنل...


HS71

سوال

سلام عزیزان انجمن،

از اونجا که اولین باره با مولتی پنل دارم برنامه میسازم یکم برام نامفهومه،

سوالم اینه که، ما یه مولتی پنل داریم با 100 پنل و دکمه، و اومدیم یه پنل دیگه تو layout اسکرول ساختیم با سه دکمه برای تنظیم آهنگ زنگ و....

حالا چطور، وقتی در مولتی پنل مثلا دکمه دهم رو زدیم و این پنل جدید ما هم visible= true شد اونوقت دکمه تنظیم زنگ که در این پنله چطور بفهمه اهنگ دهم رو باید تنظیم زنگ کنه!؟

دکمه ها و پنل هم تعریف شده و همینطور در حلقه فور تگ هم دادم به "دکمه تنظیم زنگ" اما این دکمه رو به عنوان دکمه آخر حساب میشد و خلاصه میدونستم یه چیزی کم داره....

خلاصه راهنمایی کنید برای برابر کردن دکمه تنظیم زنگ با دکمه های مولتی پنل!

با تشکر.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

11 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال‌های توصیه شده

در ۱ ساعت قبل، porya گفته است :

سلام

خب اول شما بیا تو sub globals یه متغییر int تعریف کن.


Sub Globals
	Dim p As Int
End Sub

بعد بیا تو قسمت activity_create اون tanzim_zang.Tag رو پاک کن و تو قسمت Sub Button_zang_Click کدهای زیر رو قرار بده...


Sub Button_zang_Click
	
	zang_panel.Visible = True
	Dim z As Button
	z = Sender
	m = z.Tag
	
End Sub

و در آخر بیا تو قسمت Sub tanzim_zang_Click کدهای زیر رو دقیقا قرار بده...


Sub tanzim_zang_Click

	cur.position = m
	Log(cur.GetString("tracks"))
	
End Sub

تمام:cheshmak:

ممنون بچه ها و تشکر ویژه هم از مهدی و پوریا، حللید.

تمام:cheshmak:

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درود

کد حلقتون رو قرار بدید + کد کلیک باتن تنظیم زنگ

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 11 دقیقه قبل، مهدی ایزدی گفته است :

درود

کد حلقتون رو قرار بدید + کد کلیک باتن تنظیم زنگ

کدها که همون کدهای مولتی پنله:

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("scroll")
	zang_panel.Visible = False
	
'	If File.Exists(File.DirInternal,"hrings.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"hrings.db",File.DirInternal,"hrings.db")
'	End If
	sql.Initialize(File.DirInternal,"hrings.db",True)
	cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM hringtone")
	
	For i = 0 To cur.RowCount -1
		cur.Position = i
		Dim p As Panel
		p.Initialize("p")
		Scroll1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y)
		stop = stop + 6.1%y
		p.LoadLayout("Pan")
		Scroll1.Panel.Height = stop
	
		play_button.Tag = i
		play_button.Text = cur.GetString("music_files")
		
		zang.Tag = i
		zang_bu.Tag = i
	Next
End Sub

Sub zang_bu_Click
	Dim zangb As Button
	zangb = Sender
	ToastMessageShow(""&zangb.Tag,False)	
End Sub

دکمه zang  که همون دکمه های مولتی پنله و دکمه zang_bu هم دکمه ایه که تو پنل دیگه قرار داره برای تنظیم آهنگ زنگ،

البته تو کد تنظیم زنگ هنوز کدهای اصلی قرار نگرفته و فعلا دارم تست میکنم ببینم تگ چندم رو انتخاب میکنه که همون آخری انتخاب میشه"99"

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام دوست من

دقیق منظورت رو نگرفتم ولی ببین این جوری جواب میده

اسم اون فایلی رو که رو دکمش کلیک کردی رو بهت میده و میتونی تنظیم بعنوان اهنگ زنگ ازش استفاده کنی

 

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("scroll")
	zang_panel.Visible = False
	
'	If File.Exists(File.DirInternal,"hrings.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"hrings.db",File.DirInternal,"hrings.db")
'	End If
	sql.Initialize(File.DirInternal,"hrings.db",True)
	cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM hringtone")
	
	For i = 0 To cur.RowCount -1
		cur.Position = i
		Dim p As Panel
		p.Initialize("p")
		Scroll1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y)
		stop = stop + 6.1%y
		p.LoadLayout("Pan")
		Scroll1.Panel.Height = stop
	
		'play_button.Tag = i
		play_button.Text = cur.GetString("music_files")
		
		'zang.Tag = i
		zang_bu.Tag = cur.GetString("music_files")
	Next
End Sub

Sub zang_bu_Click
	Dim zangb As Button
	zangb = Sender
	ToastMessageShow(zangb.Tag,False)	
End Sub

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در ۱ ساعت قبل، مهدی صیدی عشقی گفته است :

با سلام دوست من

دقیق منظورت رو نگرفتم ولی ببین این جوری جواب میده

اسم اون فایلی رو که رو دکمش کلیک کردی رو بهت میده و میتونی تنظیم بعنوان اهنگ زنگ ازش استفاده کنی

 


Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("scroll")
	zang_panel.Visible = False
	
'	If File.Exists(File.DirInternal,"hrings.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"hrings.db",File.DirInternal,"hrings.db")
'	End If
	sql.Initialize(File.DirInternal,"hrings.db",True)
	cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM hringtone")
	
	For i = 0 To cur.RowCount -1
		cur.Position = i
		Dim p As Panel
		p.Initialize("p")
		Scroll1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y)
		stop = stop + 6.1%y
		p.LoadLayout("Pan")
		Scroll1.Panel.Height = stop
	
		'play_button.Tag = i
		play_button.Text = cur.GetString("music_files")
		
		'zang.Tag = i
		zang_bu.Tag = cur.GetString("music_files")
	Next
End Sub

Sub zang_bu_Click
	Dim zangb As Button
	zangb = Sender
	ToastMessageShow(zangb.Tag,False)	
End Sub

 

نه مهدی جان فک کنم خوب توضیح ندادم، این کد که فقط اسم اخریرو میگیره بازم ...

تصویری بگم بهتره ،

ببینید یه مولتی پنل داریم که سمت راست دکمه هاشه و،وقتی کلیک میشه پنل تنظیم زنگ نمایان میشه!

r.jpg

حالا وقتی مثلا دکمه سوم در مولتی پنل زده شه چطور دکمه "تنظیم زنگ" برابر باشه با سومین اهنگ که اگه کلیک شد اهنگ سوم تنظیم کنه یا اگه دومی کلیک شد تنظیم زنگ برابر باشه با دومی و.....!؟:fekr::wacko1:

r2.jpg

اینم پنل و دکمش...

اینبار فهمیدین، دقیقا چیزی که میخوام برابر شدن دکمه تنظیم زنگ با دکمه های مولتی پنل!

ببخشید اگه خوب توضیح ندادم..

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

اینو تست کنید ببینید چی میشه

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("scroll")
	zang_panel.Visible = False
	
'	If File.Exists(File.DirInternal,"hrings.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"hrings.db",File.DirInternal,"hrings.db")
'	End If
	sql.Initialize(File.DirInternal,"hrings.db",True)
	cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM hringtone")
	
	For i = 0 To cur.RowCount -1
		cur.Position = i
		Dim p As Panel
		p.Initialize("p")
		Scroll1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y)
		stop = stop + 6.1%y
		p.LoadLayout("Pan")
		Scroll1.Panel.Height = stop
	
		'play_button.Tag = i
		play_button.Text = cur.GetString("music_files")
		
		zang.Tag = i
		'zang_bu.Tag = cur.GetString("music_files")
	Next
End Sub

Sub zang_bu_Click
	Dim zangb As Button
	zangb = Sender
cur.position = zangb.tag

	ToastMessageShow(cur.GetString("music_files"),False)	
End Sub

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 10 ساعت قبل، مهدی صیدی عشقی گفته است :

سلام

اینو تست کنید ببینید چی میشه


Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("scroll")
	zang_panel.Visible = False
	
'	If File.Exists(File.DirInternal,"hrings.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"hrings.db",File.DirInternal,"hrings.db")
'	End If
	sql.Initialize(File.DirInternal,"hrings.db",True)
	cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM hringtone")
	
	For i = 0 To cur.RowCount -1
		cur.Position = i
		Dim p As Panel
		p.Initialize("p")
		Scroll1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y)
		stop = stop + 6.1%y
		p.LoadLayout("Pan")
		Scroll1.Panel.Height = stop
	
		'play_button.Tag = i
		play_button.Text = cur.GetString("music_files")
		
		zang.Tag = i
		'zang_bu.Tag = cur.GetString("music_files")
	Next
End Sub

Sub zang_bu_Click
	Dim zangb As Button
	zangb = Sender
cur.position = zangb.tag

	ToastMessageShow(cur.GetString("music_files"),False)	
End Sub

 

فرقی نکرد، فقط اسم آهنگ صدم رو اورد..

اصلا یه چند خط کد فک کنم کم داره اون کدهای خودم که جابجا بشه که نمیشه!

یکی لطفا راهنمایی کنه برای برابر شدن دکمه تنظیم زنگ با دکمه ای که در مولتی پنل زده میشه...........

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

این قسمت اسم اون فایلی مربوط به دکمه رو بهتون میده و میتونید ازش استفاده کنید بزارید تو تابع تغیر زنگ موبایل

چیز دیگه ای نداره.

در 4 ساعت قبل، HS2002 گفته است :

Sub zang_bu_Click Dim zangb As Button zangb = Sender cur.position = zangb.tag ToastMessageShow(cur.GetString("music_files"),False) End Sub

 

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام،

نمیدونم والا، تست که شده اما برابر نمیشه....

یه نمونه سورس درست کردم اگه میشه ببینین...

همه چی آماده ی فقط وقتی دکمه ای در مولتی پنل زده میشه پنل تنظیم زنگ باز میشه حالا این دکمه تنظیم زنگ چطور بفهمه آهنگ چندم رو تنظیم کنه؟؟؟

 

mpanel.zip

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 1 ساعت قبل، HS2002 گفته است :

سلام،

نمیدونم والا، تست که شده اما برابر نمیشه....

یه نمونه سورس درست کردم اگه میشه ببینین...

همه چی آماده ی فقط وقتی دکمه ای در مولتی پنل زده میشه پنل تنظیم زنگ باز میشه حالا این دکمه تنظیم زنگ چطور بفهمه آهنگ چندم رو تنظیم کنه؟؟؟

 

mpanel.zip

سلام

خب اول شما بیا تو sub globals یه متغییر int تعریف کن.

Sub Globals
	Dim p As Int
End Sub

بعد بیا تو قسمت activity_create اون tanzim_zang.Tag رو پاک کن و تو قسمت Sub Button_zang_Click کدهای زیر رو قرار بده...

Sub Button_zang_Click
	
	zang_panel.Visible = True
	Dim z As Button
	z = Sender
	m = z.Tag
	
End Sub

و در آخر بیا تو قسمت Sub tanzim_zang_Click کدهای زیر رو دقیقا قرار بده...

Sub tanzim_zang_Click

	cur.position = m
	Log(cur.GetString("tracks"))
	
End Sub

تمام:cheshmak:

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...