رفتن به مطلب
  • 0

ارور موقع کامپایل


2278514

سوال

سلام برنامم موقع کامپایل این ارور رو میده

B4A version 4.30
Parsing code.                           0.02
Compiling code.                         0.30
Compiling layouts code.                 0.00
Generating R file.                      0.04
Compiling generated Java code.          2.36
Convert byte code - optimized dex.      Error
UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION:
java.lang.RuntimeException: Exception parsing classes
    at com.android.dx.command.dexer.Main.processClass(Main.java:752)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.processFileBytes(Main.java:718)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.access$1200(Main.java:85)
    at com.android.dx.command.dexer.Main$FileBytesConsumer.processFileBytes(Main.java:1645)
    at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processOne(ClassPathOpener.java:170)
    at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processDirectory(ClassPathOpener.java:229)
    at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processOne(ClassPathOpener.java:158)
    at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processDirectory(ClassPathOpener.java:229)
    at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processOne(ClassPathOpener.java:158)
    at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processDirectory(ClassPathOpener.java:229)
    at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processOne(ClassPathOpener.java:158)
    at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.process(ClassPathOpener.java:144)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.processOne(Main.java:672)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:574)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:311)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.run(Main.java:277)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:245)
    at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:106)
Caused by: com.android.dx.cf.iface.ParseException: class name (isa/fall/R) does not match path (isa/fall/r.class)
    at com.android.dx.cf.direct.DirectClassFile.parse0(DirectClassFile.java:520)
    at com.android.dx.cf.direct.DirectClassFile.parse(DirectClassFile.java:406)
    at com.android.dx.cf.direct.DirectClassFile.parseToInterfacesIfNecessary(DirectClassFile.java:388)
    at com.android.dx.cf.direct.DirectClassFile.getMagic(DirectClassFile.java:251)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.parseClass(Main.java:764)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.access$1500(Main.java:85)
    at com.android.dx.command.dexer.Main$ClassParserTask.call(Main.java:1684)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.processClass(Main.java:749)
    ... 17 more
1 error; aborting
    Optimized dexer failed. Switching to Standard dexer.
 

خواهش میکنم کمکم کنید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال‌های توصیه شده

در در 1395/08/30, 18:32:05، 2278514 گفته است :

سلام برنامم موقع کامپایل این ارور رو میده

B4A version 4.30
Parsing code.                           0.02
Compiling code.                         0.30
Compiling layouts code.                 0.00
Generating R file.                      0.04
Compiling generated Java code.          2.36
Convert byte code - optimized dex.      Error
UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION:
java.lang.RuntimeException: Exception parsing classes
    at com.android.dx.command.dexer.Main.processClass(Main.java:752)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.processFileBytes(Main.java:718)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.access$1200(Main.java:85)
    at com.android.dx.command.dexer.Main$FileBytesConsumer.processFileBytes(Main.java:1645)
    at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processOne(ClassPathOpener.java:170)
    at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processDirectory(ClassPathOpener.java:229)
    at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processOne(ClassPathOpener.java:158)
    at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processDirectory(ClassPathOpener.java:229)
    at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processOne(ClassPathOpener.java:158)
    at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processDirectory(ClassPathOpener.java:229)
    at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processOne(ClassPathOpener.java:158)
    at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.process(ClassPathOpener.java:144)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.processOne(Main.java:672)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:574)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:311)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.run(Main.java:277)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:245)
    at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:106)
Caused by: com.android.dx.cf.iface.ParseException: class name (isa/fall/R) does not match path (isa/fall/r.class)
    at com.android.dx.cf.direct.DirectClassFile.parse0(DirectClassFile.java:520)
    at com.android.dx.cf.direct.DirectClassFile.parse(DirectClassFile.java:406)
    at com.android.dx.cf.direct.DirectClassFile.parseToInterfacesIfNecessary(DirectClassFile.java:388)
    at com.android.dx.cf.direct.DirectClassFile.getMagic(DirectClassFile.java:251)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.parseClass(Main.java:764)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.access$1500(Main.java:85)
    at com.android.dx.command.dexer.Main$ClassParserTask.call(Main.java:1684)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.processClass(Main.java:749)
    ... 17 more
1 error; aborting
    Optimized dexer failed. Switching to Standard dexer.
 

خواهش میکنم کمکم کنید

ارور برطرف شد ارور بخواطر اکتیتی به نام r بود ظاهرا نباید اکتیویتی به نام r میساختم

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...