رفتن به مطلب
  • 0

مشکل متریال


taha1371

سوال

سلام اساتید من یه درخواست دارم لطفا کمک کنید:shout::shout::shout::shout::shout: :shout:

من میخوام کتابخانه متریال دیالوگ 1.03 با کتابخانه

MSMaterialDrawer نسخه 0.93   تویه پروژه استفاده کنم اما ارور میده اگه کسی متونه کمک کنه یا یه سورس بزاره  در اصل میخوام اگه رویه راهنما کلیک شد با متریال دیالوک یه پیام بیاد  کمک

کمک 

کمک

 

52574514.png

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

4 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال‌های توصیه شده

در 36 دقیقه قبل، taha1371 گفته است :

 

 بفرمایید تو گوگل هم سرچ میکردید نتیجه پیدا میکردید :yahoo:

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • این اموزش دیدم اما میخوام داخل این پروژه کتابخانه متریال دیالوگ 1.03 استفاده کنم ارور میده 
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

چه اروری؟ ارور رو بزارید لطفا ما تو سیستم شما نیستیم که :girl_angel:

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در ۱ ساعت قبل، AmirGholami گفته است :

چه اروری؟ ارور رو بزارید لطفا ما تو سیستم شما نیستیم که :girl_angel:


f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:28: error: Attribute "title" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:29: error: Attribute "height" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:31: error: Attribute "isLightTheme" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:43: error: Attribute "windowActionBar" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:46: error: Attribute "windowNoTitle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:51: error: Attribute "windowActionBarOverlay" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:55: error: Attribute "windowActionModeOverlay" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:60: error: Attribute "windowFixedWidthMajor" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:64: error: Attribute "windowFixedHeightMinor" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:69: error: Attribute "windowFixedWidthMinor" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:73: error: Attribute "windowFixedHeightMajor" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:79: error: Attribute "windowMinWidthMajor" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:84: error: Attribute "windowMinWidthMinor" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:94: error: Attribute "actionBarTabStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:95: error: Attribute "actionBarTabBarStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:96: error: Attribute "actionBarTabTextStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:97: error: Attribute "actionOverflowButtonStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:98: error: Attribute "actionOverflowMenuStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:101: error: Attribute "actionBarPopupTheme" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:103: error: Attribute "actionBarStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:108: error: Attribute "actionBarSplitStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:112: error: Attribute "actionBarTheme" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:120: error: Attribute "actionBarWidgetTheme" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:123: error: Attribute "actionBarSize" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:127: error: Attribute "actionBarDivider" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:129: error: Attribute "actionBarItemBackground" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:132: error: Attribute "actionMenuTextAppearance" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:135: error: Attribute "actionMenuTextColor" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:142: error: Attribute "actionModeStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:143: error: Attribute "actionModeCloseButtonStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:145: error: Attribute "actionModeBackground" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:147: error: Attribute "actionModeSplitBackground" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:149: error: Attribute "actionModeCloseDrawable" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:151: error: Attribute "actionModeCutDrawable" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:153: error: Attribute "actionModeCopyDrawable" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:155: error: Attribute "actionModePasteDrawable" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:157: error: Attribute "actionModeSelectAllDrawable" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:159: error: Attribute "actionModeShareDrawable" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:161: error: Attribute "actionModeFindDrawable" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:163: error: Attribute "actionModeWebSearchDrawable" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:166: error: Attribute "actionModePopupWindowStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:174: error: Attribute "textAppearanceLargePopupMenu" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:176: error: Attribute "textAppearanceSmallPopupMenu" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:185: error: Attribute "dialogTheme" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:187: error: Attribute "dialogPreferredPadding" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:189: error: Attribute "listDividerAlertDialog" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:197: error: Attribute "actionDropDownStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:199: error: Attribute "dropdownListPreferredItemHeight" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:201: error: Attribute "spinnerDropDownItemStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:203: error: Attribute "homeAsUpIndicator" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:206: error: Attribute "actionButtonStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:209: error: Attribute "buttonBarStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:211: error: Attribute "buttonBarButtonStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:215: error: Attribute "selectableItemBackground" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:217: error: Attribute "selectableItemBackgroundBorderless" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:219: error: Attribute "borderlessButtonStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:221: error: Attribute "dividerVertical" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:223: error: Attribute "dividerHorizontal" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:225: error: Attribute "activityChooserViewStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:228: error: Attribute "toolbarStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:230: error: Attribute "toolbarNavigationButtonStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:233: error: Attribute "popupMenuStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:235: error: Attribute "popupWindowStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:238: error: Attribute "editTextColor" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:240: error: Attribute "editTextBackground" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:243: error: Attribute "imageButtonStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:250: error: Attribute "textAppearanceSearchResultTitle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:252: error: Attribute "textAppearanceSearchResultSubtitle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:254: error: Attribute "textColorSearchUrl" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:256: error: Attribute "searchViewStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:264: error: Attribute "listPreferredItemHeight" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:266: error: Attribute "listPreferredItemHeightSmall" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:268: error: Attribute "listPreferredItemHeightLarge" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:271: error: Attribute "listPreferredItemPaddingLeft" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:273: error: Attribute "listPreferredItemPaddingRight" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:276: error: Attribute "dropDownListViewStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:277: error: Attribute "listPopupWindowStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:280: error: Attribute "textAppearanceListItem" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:282: error: Attribute "textAppearanceListItemSmall" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:291: error: Attribute "panelBackground" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:293: error: Attribute "panelMenuListWidth" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:295: error: Attribute "panelMenuListTheme" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:297: error: Attribute "listChoiceBackgroundIndicator" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:306: error: Attribute "colorPrimary" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:310: error: Attribute "colorPrimaryDark" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:314: error: Attribute "colorAccent" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:317: error: Attribute "colorControlNormal" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:320: error: Attribute "colorControlActivated" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:323: error: Attribute "colorControlHighlight" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:326: error: Attribute "colorButtonNormal" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:329: error: Attribute "colorSwitchThumbNormal" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:332: error: Attribute "controlBackground" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:338: error: Attribute "alertDialogStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:339: error: Attribute "alertDialogButtonGroupStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:340: error: Attribute "alertDialogCenterButtons" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:342: error: Attribute "alertDialogTheme" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:345: error: Attribute "textColorAlertDialogListItem" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:348: error: Attribute "buttonBarPositiveButtonStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:351: error: Attribute "buttonBarNegativeButtonStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:354: error: Attribute "buttonBarNeutralButtonStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:362: error: Attribute "autoCompleteTextViewStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:364: error: Attribute "buttonStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:366: error: Attribute "buttonStyleSmall" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:368: error: Attribute "checkboxStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:370: error: Attribute "checkedTextViewStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:372: error: Attribute "editTextStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:374: error: Attribute "radioButtonStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:376: error: Attribute "ratingBarStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:378: error: Attribute "seekBarStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:380: error: Attribute "spinnerStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:382: error: Attribute "switchStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:398: error: Attribute "navigationMode" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:407: error: Attribute "displayOptions" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:419: error: Attribute "subtitle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:421: error: Attribute "titleTextStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:423: error: Attribute "subtitleTextStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:425: error: Attribute "icon" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:427: error: Attribute "logo" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:429: error: Attribute "divider" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:431: error: Attribute "background" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:433: error: Attribute "backgroundStacked" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:435: error: Attribute "backgroundSplit" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:437: error: Attribute "customNavigationLayout" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:441: error: Attribute "homeLayout" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:443: error: Attribute "progressBarStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:445: error: Attribute "indeterminateProgressStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:447: error: Attribute "progressBarPadding" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:452: error: Attribute "itemPadding" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:454: error: Attribute "hideOnContentScroll" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:457: error: Attribute "contentInsetStart" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:460: error: Attribute "contentInsetEnd" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:463: error: Attribute "contentInsetLeft" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:466: error: Attribute "contentInsetRight" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:468: error: Attribute "elevation" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:471: error: Attribute "popupTheme" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:495: error: Attribute "closeItemLayout" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:500: error: Attribute "paddingStart" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:502: error: Attribute "paddingEnd" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:511: error: Attribute "theme" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:521: error: Attribute "backgroundTint" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:524: error: Attribute "backgroundTintMode" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:558: error: Attribute "preserveIconSpacing" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:640: error: Attribute "showAsAction" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:665: error: Attribute "actionLayout" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:670: error: Attribute "actionViewClass" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:676: error: Attribute "actionProviderClass" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:693: error: Attribute "layout" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:696: error: Attribute "iconifiedByDefault" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:700: error: Attribute "queryHint" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:703: error: Attribute "defaultQueryHint" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:709: error: Attribute "closeIcon" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:711: error: Attribute "goIcon" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:713: error: Attribute "searchIcon" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:715: error: Attribute "searchHintIcon" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:717: error: Attribute "voiceIcon" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:719: error: Attribute "commitIcon" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:721: error: Attribute "suggestionRowLayout" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:723: error: Attribute "queryBackground" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:725: error: Attribute "submitBackground" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:732: error: Attribute "initialActivityCount" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:739: error: Attribute "expandActivityOverflowButtonDrawable" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:744: error: Attribute "textAllCaps" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:771: error: Attribute "measureWithLargestChild" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:775: error: Attribute "showDividers" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:782: error: Attribute "dividerPadding" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:793: error: Attribute "titleTextAppearance" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:794: error: Attribute "subtitleTextAppearance" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:798: error: Attribute "titleMargins" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:799: error: Attribute "titleMarginStart" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:800: error: Attribute "titleMarginEnd" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:801: error: Attribute "titleMarginTop" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:802: error: Attribute "titleMarginBottom" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:807: error: Attribute "maxButtonHeight" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:809: error: Attribute "collapseIcon" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:811: error: Attribute "collapseContentDescription" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:817: error: Attribute "navigationIcon" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:820: error: Attribute "navigationContentDescription" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:830: error: Attribute "logoDescription" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:832: error: Attribute "titleTextColor" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:834: error: Attribute "subtitleTextColor" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:839: error: Attribute "state_above_anchor" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:851: error: Attribute "overlapAnchor" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:857: error: Attribute "color" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:859: error: Attribute "spinBars" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:861: error: Attribute "drawableSize" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:863: error: Attribute "gapBetweenBars" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:865: error: Attribute "arrowHeadLength" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:867: error: Attribute "arrowShaftLength" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:869: error: Attribute "barLength" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:871: error: Attribute "thickness" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:874: error: Attribute "drawerArrowStyle" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:889: error: Attribute "buttonTint" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:892: error: Attribute "buttonTintMode" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:914: error: Attribute "track" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:920: error: Attribute "thumbTextPadding" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:922: error: Attribute "switchTextAppearance" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:924: error: Attribute "switchMinWidth" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:926: error: Attribute "switchPadding" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:928: error: Attribute "splitTrack" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:930: error: Attribute "showText" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:948: error: Attribute "buttonPanelSideLayout" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:949: error: Attribute "listLayout" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:950: error: Attribute "multiChoiceItemLayout" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:951: error: Attribute "singleChoiceItemLayout" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:952: error: Attribute "listItemLayout" has already been defined
f:\b4c\libraries\libraries\resoeshhhh\materialdialogs0.74\res\res\values\attrs.xml:959: error: Attribute "allowStacking" has already been defined

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...