رفتن به مطلب
 • 0

مشکل منو کشویی


taha1371

سوال

سلام من از این اکتیویتی برای app استفاده کردم که مشکل زیر برام پیش امد

 

Untitled1.png 

وقتی زبان گوشی فارسی بشه  میاد راست وقتی زبان  انگلیسی باشه میاد چپ باید چکار کنم که وقتی زبان هم تغییر داد راست بمونه

 

Untitled.png

 

 

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

5 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال‌های توصیه شده

در 33 دقیقه قبل، Gray Mind گفته است :

خیلی ساده و با یه سرچ هم میتونستی به جوابت برسی

 

توی فایل منیفست قسمت 


android:supportsRtl="false"

بذار

مرسی اما من میخوام از راست بیاد بیرون

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خوب پس اون کدی که دادمو بیخیال شو و اینکار ها رو بکن

اول برو توی لایوت اکتیویتی که توش navigation drawer هست و کدهاشو اینطوری کن

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.v4.widget.DrawerLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/drawer_layout"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:fitsSystemWindows="true"
  tools:openDrawer="right">

  <include
    layout="@layout/app_bar_main2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />

  <android.support.design.widget.NavigationView
    android:id="@+id/nav_view"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_gravity="right"
    android:fitsSystemWindows="true"
    app:headerLayout="@layout/nav_header_main2"
    app:menu="@menu/activity_main2_drawer" />

</android.support.v4.widget.DrawerLayout>

 

خوب بعدش برو توی کلاس جاوای اکتیویتی و کدهای زیر رو بذار

 

package benyamin.chookan.paygahdade;

import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.FloatingActionButton;
import android.support.design.widget.NavigationView;
import android.support.design.widget.Snackbar;
import android.support.v4.view.GravityCompat;
import android.support.v4.widget.DrawerLayout;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;

public class Main2Activity extends AppCompatActivity
    implements NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener {
  DrawerLayout drawer;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main2);
    Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
    setSupportActionBar(toolbar);
    drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);

    FloatingActionButton fab = (FloatingActionButton) findViewById(R.id.fab);
    fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Snackbar.make(view, "Replace with your own action", Snackbar.LENGTH_LONG)
            .setAction("Action", null).show();
      }
    });


    NavigationView navigationView = (NavigationView) findViewById(R.id.nav_view);
    navigationView.setNavigationItemSelectedListener(this);
  }

  @Override
  public void onBackPressed() {
    if (drawer.isDrawerOpen(GravityCompat.END)) {
      drawer.closeDrawer(GravityCompat.END);
    } else {
      super.onBackPressed();
    }
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.main2, menu);
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle action bar item clicks here. The action bar will
    // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
    // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
    int id = item.getItemId();

    //noinspection SimplifiableIfStatement
    if (id == R.id.action_settings) {
      drawer.openDrawer(GravityCompat.END);
      return true;
    }

    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }

  @SuppressWarnings("StatementWithEmptyBody")
  @Override
  public boolean onNavigationItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle navigation view item clicks here.
    int id = item.getItemId();

    if (id == R.id.nav_camera) {
      // Handle the camera action
    } else if (id == R.id.nav_gallery) {

    } else if (id == R.id.nav_slideshow) {

    } else if (id == R.id.nav_manage) {

    } else if (id == R.id.nav_share) {

    } else if (id == R.id.nav_send) {

    }

    DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
    drawer.closeDrawer(GravityCompat.END);
    return true;
  }
}

 

خوب همونطور که میبینی اومدم و با زدن منوی action_setting گفتم که باز شو

 

حالا کاری که شما باید بکنی اینه که توی پوشه ی res و زیرپوشه ی menu و لایوت main بیای و یه منو تعریف کنی و اون action_setting رو پاک کنی

بعدش یه ایکون بهش بده و نوع showasaction رو بذار روی always

توی کدهای اکتیویتی هم بیا و اون action_setting رو بذار ایدی که به اون منوت دادی

 

اینجا ما اومدیم و با حذف کردن دکمه ی اصلی ناویگشن دراور و اضافه کردن یه منو گفتیم با زدن منو از سمت راست نویگیشن دراور باز بشه 

 

موفق باشی

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در ۱ ساعت قبل، Gray Mind گفته است :

خوب پس اون کدی که دادمو بیخیال شو و اینکار ها رو بکن

اول برو توی لایوت اکتیویتی که توش navigation drawer هست و کدهاشو اینطوری کن


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.v4.widget.DrawerLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/drawer_layout"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:fitsSystemWindows="true"
  tools:openDrawer="right">

  <include
    layout="@layout/app_bar_main2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />

  <android.support.design.widget.NavigationView
    android:id="@+id/nav_view"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_gravity="right"
    android:fitsSystemWindows="true"
    app:headerLayout="@layout/nav_header_main2"
    app:menu="@menu/activity_main2_drawer" />

</android.support.v4.widget.DrawerLayout>

 

خوب بعدش برو توی کلاس جاوای اکتیویتی و کدهای زیر رو بذار

 


package benyamin.chookan.paygahdade;

import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.FloatingActionButton;
import android.support.design.widget.NavigationView;
import android.support.design.widget.Snackbar;
import android.support.v4.view.GravityCompat;
import android.support.v4.widget.DrawerLayout;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;

public class Main2Activity extends AppCompatActivity
    implements NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener {
  DrawerLayout drawer;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main2);
    Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
    setSupportActionBar(toolbar);
    drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);

    FloatingActionButton fab = (FloatingActionButton) findViewById(R.id.fab);
    fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Snackbar.make(view, "Replace with your own action", Snackbar.LENGTH_LONG)
            .setAction("Action", null).show();
      }
    });


    NavigationView navigationView = (NavigationView) findViewById(R.id.nav_view);
    navigationView.setNavigationItemSelectedListener(this);
  }

  @Override
  public void onBackPressed() {
    if (drawer.isDrawerOpen(GravityCompat.END)) {
      drawer.closeDrawer(GravityCompat.END);
    } else {
      super.onBackPressed();
    }
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.main2, menu);
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle action bar item clicks here. The action bar will
    // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
    // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
    int id = item.getItemId();

    //noinspection SimplifiableIfStatement
    if (id == R.id.action_settings) {
      drawer.openDrawer(GravityCompat.END);
      return true;
    }

    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }

  @SuppressWarnings("StatementWithEmptyBody")
  @Override
  public boolean onNavigationItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle navigation view item clicks here.
    int id = item.getItemId();

    if (id == R.id.nav_camera) {
      // Handle the camera action
    } else if (id == R.id.nav_gallery) {

    } else if (id == R.id.nav_slideshow) {

    } else if (id == R.id.nav_manage) {

    } else if (id == R.id.nav_share) {

    } else if (id == R.id.nav_send) {

    }

    DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
    drawer.closeDrawer(GravityCompat.END);
    return true;
  }
}

 

خوب همونطور که میبینی اومدم و با زدن منوی action_setting گفتم که باز شو

 

حالا کاری که شما باید بکنی اینه که توی پوشه ی res و زیرپوشه ی menu و لایوت main بیای و یه منو تعریف کنی و اون action_setting رو پاک کنی

بعدش یه ایکون بهش بده و نوع showasaction رو بذار روی always

توی کدهای اکتیویتی هم بیا و اون action_setting رو بذار ایدی که به اون منوت دادی

 

اینجا ما اومدیم و با حذف کردن دکمه ی اصلی ناویگشن دراور و اضافه کردن یه منو گفتیم با زدن منو از سمت راست نویگیشن دراور باز بشه 

 

موفق باشی

مرسی فقط یه سوال دیگه قانونا باید ایکنش سمت راست باشه و کلمات بعد ایکون باشن  میشه یه کمک کنی

Untitled4.png

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای این کار باید کاستوم اکشن بار بسازی

میتونی از این کتابخانه استفاده کنی

GitHub - alirezaafkar/Toolbar: Android toolbar with layout direction support

----

منظورتونو اشتباه فهمیدم یه لحظه ببینم چی میشه کرد

----

من وقتی کلمات رو فارسی وارد میکنم منو خودکار درست میشه شما هم امتحان کنید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...