رفتن به مطلب
 • 0

مشکل در ذخیره عکس اینستا


amardia

سوال

سلام اساتید

میشه بفرمایید این خطا دردش از کجا میاد ؟ (بعد از نصب برنامه و زدن باتنی که برای ذخیره عکس هست این خطا میاد . تو دانلود ویدئو همچین مشکلی نداره)

تصویر مشکل

ممنون میشم با کد راهنماییم کنید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

4 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

در 2 ساعت قبل، محمد معین عبدی گفته است :

شما کدت رو اینجا بذار ، چشم ، فقط ی عکس از خطاس گفته که کجا مشکل داره کد کامل رو بذار اینجا


#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: False
#End Region

Sub Process_Globals
	'These global variables will be declared once when the application starts.
	'These variables can be accessed from all modules.

End Sub

Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.

	Dim job1 As HttpJob
	Dim cl2 As BClipboard
	Dim farhad As String
	Dim hjt As HttpJob
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
	Activity.Color=Colors.Transparent

		
	If File.Exists(File.DirRootExternal,"instagram files") = False Then
	File.MakeDir(File.DirRootExternal, "instagram files")
	Else
	End If
 
 

ProgressDialogShow2("دریافت اطلاعات دانلود...",False)

job1.Initialize("job1",Me)
	job1.download(cl2.getText)
End Sub


Sub jobdone (job As HttpJob)
If job.Success= True Then


farhad=cl2.getText
Dim get As String
Dim strimage As String
Dim strvideo As String
get=job.GetString
'Msgbox(get,"")
ProgressDialogHide
		Dim id As id
Dim ii As Int
ii = id.InputList1(Array As String("عکس","فیلم"),"انتخاب کنید:")

If ii = 0 Then

Select Msgbox2("انتخاب کنید:","","دانلود","اشتراک","بازکردن",Null)
Case DialogResponse.POSITIVE
Dim get As String
Dim strimage As String
get=job.GetString
Dim startimage As Int
Dim endoimage As Int
startimage = get.IndexOf("igcdn-photos") -9
endoimage = get.IndexOf2(".jpg",startimage)+4
strimage=get.SubString2(startimage,endoimage)

DownloaderService.DOWNLOAD_ADDRESS = strimage
DownloaderService.DOWNLOAD_FILENAME="intapic.jpg"
StartService(DownloaderService)
Activity.Finish
Case DialogResponse.CANCEL
Dim get As String
Dim strimage As String
get=job.GetString
Dim startimage As Int
Dim endoimage As Int
startimage = get.IndexOf("igcdn-photos") -9
endoimage = get.IndexOf2(".jpg",startimage) +4
strimage=get.SubString2(startimage,endoimage)
 Dim share As Intent
  share.Initialize(share.ACTION_SEND,"")
  share.SetType("text/plain")
  share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", strimage)
  share.WrapAsIntentChooser("اشتراک متن من")
  StartActivity(share)
	Activity.Finish
Case DialogResponse.NEGATIVE
Dim get As String
Dim strimage As String
get=job.GetString
Dim startimage As Int
Dim endoimage As Int
startimage = get.IndexOf("igcdn-photos") -9
endoimage = get.IndexOf2(".jpg",startimage)+4
strimage=get.SubString2(startimage,endoimage)
Dim openim As PhoneIntents
StartActivity(openim.OpenBrowser(strimage))
Activity.Finish
End Select
End If


If ii = 1 Then
Select Msgbox2("انتخاب کنید:","","دانلود","اشتراک","بازکردن",Null)
Case DialogResponse.POSITIVE
Dim get As String
Dim strvideo As String
get=job.GetString
Dim startvideo As Int
Dim endovideo As Int
startvideo = get.IndexOf("og:video:secure_url") +30
endovideo = get.IndexOf2(".mp4",startvideo)+4
strvideo=get.SubString2(startvideo,endovideo)
Msgbox(strvideo,"")
DownloaderService.DOWNLOAD_ADDRESS = strvideo
DownloaderService.DOWNLOAD_FILENAME="instavideo.mp4"
StartService(DownloaderService)
Activity.Finish
Case DialogResponse.CANCEL
Dim get As String
Dim strvideo As String
get=job.GetString
Dim startvideo As Int
Dim endovideo As Int
startvideo = get.IndexOf("og:video:secure_url") +30
endovideo = get.IndexOf2(".mp4",startvideo)+4
strvideo=get.SubString2(startvideo,endovideo)
 Dim share As Intent
  share.Initialize(share.ACTION_SEND,"")
  share.SetType("text/plain")
  share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", strvideo)
  share.WrapAsIntentChooser("اشتراک متن من")
  StartActivity(share)
	Activity.Finish
	
Case DialogResponse.NEGATIVE
Dim get As String
Dim strvideo As String
get=job.GetString
Dim startvideo As Int
Dim endovideo As Int
startvideo = get.IndexOf("og:video:secure_url") +30
endovideo = get.IndexOf2(".mp4",startvideo)+4
strvideo=get.SubString2(startvideo,endovideo)
Msgbox(strvideo,"")
Dim openim As PhoneIntents
StartActivity(openim.OpenBrowser(strvideo))
Activity.Finish
End Select
End IfElse
job1.download(cl2.getText)


End If
End SubSub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

تو ذخیره ویدئو مشکلی ندارم . فقط بعد از اجرا برنامه موقع دانلود ،اشتراک یا بازکردن لینک عکس این خطا که عکسشو گذاشته بودم میاد

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 44 دقیقه قبل، amardia گفته است :

endoimage = get.IndexOf2(".jpg",startimage) +4

یه سری کدها نوشتید مثل کدبالا برای پردازش متنی که از سرور میاد.

اینها ایراد داره و یا نحوه پردازشتون اشتباه. چون اررور به همین مربوط میشه و نتونسته خروجی موردنظر رو با استفاده از IndexOf... از متنی که از سرور میاد بگیره.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 14 ساعت قبل، amardia گفته است :

کسی نمی خواد جواب بده ؟

شما کدت رو اینجا بذار ، چشم ، فقط ی عکس از خطاس گفته که کجا مشکل داره کد کامل رو بذار اینجا

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...