رفتن به مطلب
 • 0

جستجو لیست ویو


mtolove

سوال

سلام دوستان

من یه لیست ویو دارم که براش قسمت جستجو ساختم به درستی هم کار میکنه اما من قبل اینکه این قسمت جستجو  کدهاشو به اکیتویتی java  و xml ها اضافه کنم لیست ویو دارای فونت و یک ایمیج ( عکس ) بود به محض اضافه کردن کدها به صورت ساده در اومده و فونتش هم از بین رفته و عکسی هم کنار آیتم لیست ویو دیگه نیست ! خودم فک کردم شاید از قسمت adapter باشه . خلاصه هر کاری میکنم نمیشه !

 

کد های MainActivity.java

package ir.cafe_memar.ketabb;

import android.content.Intent;

import android.graphics.Typeface;
import android.os.Bundle;
import android.text.Editable;
import android.text.TextWatcher;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuInflater;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ListView;
import android.app.Activity;
import android.widget.TextView;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;

public class MainActivity2 extends Activity {
  private ListView list333;

  ArrayAdapter<String> adapter3;
  // Search EditText
  EditText inputSearch;
  // ArrayList for Listview


  Integer[] imageId3 = {
      R.drawable.doanew,
      R.drawable.doanew,
      R.drawable.doanew,
      R.drawable.doanew,
      R.drawable.doanew,
      R.drawable.doanew,
      R.drawable.doanew,
      R.drawable.doanew,
      R.drawable.doanew,
      R.drawable.doanew,
      R.drawable.doanew,
      R.drawable.doanew,
      R.drawable.doanew,
      R.drawable.doanew
  };
  ArrayList<HashMap<String, String>> productList;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main2);
    // Listview Data
    String web333[] = {
        "بنبی عربی",
        "ختم قرآن",
        "توسل",
        "معراج",
        "بزودی",
        "بزودی",
        "بزودی",
        "بزودی",
        "بزودی",
        "بزودی",
        "بزودی",
        "بزودی",
        "بزودی",
        "بزودی"
    } ;
    CustomList2 adapter2 = new
        CustomList2(MainActivity2.this, web333, imageId3);
    list333=(ListView)findViewById(R.id.list333);
    list333.setAdapter(adapter2);
    list333 = (ListView) findViewById(R.id.list333);
    inputSearch = (EditText) findViewById(R.id.inputSearch);
    // Adding items to listview
    adapter3 = new ArrayAdapter<String> ( this, R.layout.activity_custom_list_adapter2, R.id.text333, web333 );
    list333.setAdapter(adapter3);
/**
 * Enabling Search Filter
 * */
    inputSearch.addTextChangedListener(new TextWatcher() {

      @Override
      public void onTextChanged(CharSequence cs, int arg1, int arg2, int arg3) {
        // When user changed the Text
        MainActivity2.this.adapter3.getFilter().filter(cs);
      }

      @Override
      public void beforeTextChanged(CharSequence arg0, int arg1, int arg2,
                     int arg3) {
        // TODO Auto-generated method stub

      }

      @Override
      public void afterTextChanged(Editable arg0) {
        // TODO Auto-generated method stub
      }

      {
    // txtTitle = (TextView) findViewById(R.id.text);


    // Typeface textfont = Typeface.createFromAsset(getAssets(),"fonts/balkan.ttf");
    // txtTitle.setTypeface(textfont);

    list333.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
      @Override
      public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view,
                  int position, long arg) {
        if (position==0){
          Intent albino = new Intent ( MainActivity2.this , MainActivity.class );
          startActivity(albino);
        }
        if (position==1) {
          Intent albino1 = new Intent ( MainActivity2.this, khatmquran.class );
          startActivity ( albino1 );
        }
      }});}

  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    MenuInflater inflater = getMenuInflater();
    inflater.inflate(R.menu.drawer, menu);
    return true;
  }});}}کد صفحه Mainactivity_main.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
       xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
       android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:orientation="vertical" >
  <!-- Editext for Search -->
  <EditText android:id="@+id/inputSearch"
       android:layout_width="fill_parent"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:hint="جستجو ..."
       android:inputType="textVisiblePassword"
       android:typeface="sans"
    />

  <ListView
    android:id="@+id/list333"
    android:layout_gravity="center"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content" />

</LinearLayout>

کد activity_custom_list_adapter2.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="#ffffff">

  <TableRow>

    <ImageView
      android:id="@+id/image333"
      android:layout_width="50dp"
      android:layout_marginLeft="10dp"
      android:layout_height="100dp" />

    <TextView
      android:text="TextView"
      android:gravity="center_vertical|center"
      android:id="@+id/text333"
      android:textSize="22sp"
      android:textColor="#000000"
      android:background="#ffffff"
      android:layout_height="100dp"
      android:layout_width="320dp"
      android:textStyle="normal|bold" />

  </TableRow>
</TableLayout>

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

0 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال‌های توصیه شده

هنوز برای این سوال پاسخی ارسال نشده است

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...