رفتن به مطلب
 • 0

مشل دانلود اکو php


mirtalebi

سوال

سلام دوستان

من می خوام از طریق کد های php بین بیسیک و سرور ارتباط برقرار کنم

کد های php

<?php
  define('dsn','mysql:host=sql307.iranh.ir;dbname=iran3_19955384_daneshkade;charset=utf8');
  define('username','**********');
	define('password','**********');
	
	$pdo = new PDO(dsn,username,password);
	$stmt = $pdo->query('SELECT * FROM *****');
	$a = array();
	while($row = $stmt->fetch()){
		array_push($a,array('id' => $row['id'],'name' => $row['name'],'family' => $row['family'],'email' => $row['email']));
	}
	echo json_encode($a);
  $pdo = null;
 ?>			

و کد های بیسیک

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
	'Activity.LoadLayout("Layout1")
	ht_Job.Initialize("show",Me)
End Sub

Sub Activity_Resume
	ref
End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub JobDone(Job As HttpJob)
	If Job.Success Then
		ToastMessageShow(ht_Job.GetString,True)
		Log(ht_Job.GetString)
		Log(Job.GetString)
		Log("ok")
	Else
		ToastMessageShow("خطا در ارتباط با سرور !!!",True)
		Log("eror")
	End If
	Job.Release
End Sub

Sub ref
	
	ht_Job.Download("http://mirtalebi.iranh.ir/daneshkade/test.php")
'	ht_Job.
	
End Sub

و کد توی پنل لاگ

<html><body><script type="text/javascript" src="/aes.js" ></script><script>function toNumbers(d){var e=[];d.replace(/(..)/g,function(d){e.push(parseInt(d,16))});return e}function toHex(){for(var d=[],d=1==arguments.length&&arguments[0].constructor==Array?arguments[0]:arguments,e="",f=0;f<d.length;f++)e+=(16>d[f]?"0":"")+d[f].toString(16);return e.toLowerCase()}var a=toNumbers("f655ba9d09a112d4968c63579db590b4"),b=toNumbers("98344c2eee86c3994890592585b49f80"),c=toNumbers("c3bc3cc915ac8952e8285606b9e662a4");document.cookie="__test="+toHex(slowAES.decrypt(c,2,a,b))+"; expires=Thu, 31-Dec-37 23:55:55 GMT; path=/"; location.href="http://mirtalebi.iranh.ir/daneshkade/test.php?i=1";</script><noscript>This site requires Javascript to work, please enable Javascript in your browser or use a browser with Javascript support</noscript></body></html>

مشکل چیه؟؟؟

 

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

0 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال‌های توصیه شده

هنوز برای این سوال پاسخی ارسال نشده است

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...