رفتن به مطلب
 • 0

خطای گوگل مپ java.lang.IllegalStateException: The meta-data tag in your app


hosseinkarimian

سوال

سلام دوستان من میخوام نقشه گوگل مپ رو نمایش بدم تمام کار هارو انجام دادم api گوگل مپ رو هم ساختم.  GoogleMap v2.00

کد های من

#Region Project Attributes 
	#ApplicationLabel:googlemaps
	#VersionCode: 1
	#VersionName: 
	'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait.
	#SupportedOrientations: unspecified
	#CanInstallToExternalStorage: False
'''	#AdditionalRes: C:\sdk\GoogleMapsV2\res, com.google.android.gms
  #AdditionalRes: C:\sdk\extras\google\google_play_services\libproject\google-play-services_lib\res, com.google.android.gms
   


#End Region

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region

Sub Process_Globals

End Sub

Sub Globals
  Dim mFragment As MapFragment
  Dim gmap As GoogleMap
  Dim MapPanel As Panel
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	
	ToastMessageShow(IsActivityAvailable("com.google.android.gms"),False)

  MapPanel.Initialize("")
  Activity.AddView(MapPanel, 0, 0, 100%x, 100%y)
  
	
	If mFragment.IsGooglePlayServicesAvailable = False Then
		ToastMessageShow("Google Play services not available.", True)
	Else
		mFragment.Initialize("Map", MapPanel)
	End If
End Sub
Sub Map_Ready
  Log("map ready")
  gmap = mFragment.GetMap
	If gmap.IsInitialized = False Then
		ToastMessageShow("Error initializing map.", True)
	Else
		gmap.AddMarker(36, 15, "Hello!!!")
		Dim cp As CameraPosition
		cp.Initialize(36, 15, gmap.CameraPosition.Zoom)
		gmap.AnimateCamera(cp)
	End If
End Sub


Sub IsActivityAvailable(package As String) As Boolean
	Dim r As Reflector
	r.Target = r.GetContext
	r.Target = r.RunMethod("getPackageManager")
	Try
		r.Target = r.RunMethod3("getPackageInfo", package, _
    "java.lang.String", 0x00000001, "java.lang.int")
		Return True
	Catch
		Return False
	End Try
End Sub

 

کد های منیفیست :

'This code will be applied to the manifest file during compilation.
'You do not need to modify it in most cases.
'See this link for for more information: http://www.basic4ppc.com/forum/showthread.php?p=78136
AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/>
<supports-screens android:largeScreens="true" 
  android:normalScreens="true" 
  android:smallScreens="true" 
  android:anyDensity="true"/>)
SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/icon")
SetApplicationAttribute(android:label, "$LABEL$")
'End of default text.
AddManifestText( <permission
     android:name="$PACKAGE$.permission.MAPS_RECEIVE"
     android:protectionLevel="signature"/>
   <uses-feature android:glEsVersion="0x00020000" android:required="true"/>)
 
AddApplicationText(<meta-data
  android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY"
  android:value="AIzaSyCmIo_RiATNce0FdAWRsI5_pOQ8mlBPsWI"/>
<meta-data android:name="com.google.android.gms.version"
android:value="@integer/google_play_services_version"
  />)
AddPermission(android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE)

 

اما خطایی که مواجه میشوم

	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595)
	at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
** Service (service1) Start **
** Service (service1) Start **
(SQLiteException) net.sqlcipher.database.SQLiteException: file is encrypted or is not a database
(SQLiteException) net.sqlcipher.database.SQLiteException: file is encrypted or is not a database
** Activity (main) Create, isFirst = true **
** Activity (main) Resume **
java.lang.IllegalStateException: The meta-data tag in your app's AndroidManifest.xml does not have the right value. Expected 8487000 but found 5089000. You must have the following declaration within the <application> element:   <meta-data android:name="com.google.android.gms.version" android:value="@integer/google_play_services_version" />
	at com.google.android.gms.common.zze.zzan(Unknown Source)
	at com.google.android.gms.common.zze.isGooglePlayServicesAvailable(Unknown Source)
	at com.google.android.gms.common.GooglePlayServicesUtil.isGooglePlayServicesAvailable(Unknown Source)
	at com.google.android.gms.maps.internal.zzad.zzaP(Unknown Source)
	at com.google.android.gms.maps.internal.zzad.zzaO(Unknown Source)
	at com.google.android.gms.maps.MapsInitializer.initialize(Unknown Source)
	at com.google.android.gms.maps.MapFragment$zzb.zzzW(Unknown Source)
	at com.google.android.gms.maps.MapFragment$zzb.zza(Unknown Source)
	at com.google.android.gms.dynamic.zza.zza(Unknown Source)
	at com.google.android.gms.dynamic.zza.onCreate(Unknown Source)
	at com.google.android.gms.maps.MapFragment.onCreate(Unknown Source)
	at android.app.Fragment.performCreate(Fragment.java:1678)
	at android.app.FragmentManagerImpl.moveToState(FragmentManager.java:859)
	at android.app.FragmentManagerImpl.moveToState(FragmentManager.java:1062)
	at android.app.BackStackRecord.run(BackStackRecord.java:684)
	at android.app.FragmentManagerImpl.execPendingActions(FragmentManager.java:1447)
	at android.app.FragmentManagerImpl$1.run(FragmentManager.java:443)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)

دوستان خودم چند روز کار میکنم روش به نتیجه نرسیدم

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

0 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

مدتیه تغییر کرده سیستمش

اول باید  بیسیکتونو آپ کنید نسخه 6.5 به بالا

بعد که کتالخونه گوگل مپ  نسخه دو رو ادد کردید توی لایوت مپ باید از طریق  customeviw  مپ فراگمنت رو ادد کنید  کد هاشو جنریت کنید (مثل باتن یا لیبل هست که ادد میکنید و ...)

بعد توی sdk,

 google repository  و  google play services  رو آپدیت کنید 300 400 مگ هست

بعد توی اکتیویتی main  این  رو باید بزارید , و قبلی های مربوط به نقشه رو پاک کنید

#AdditionalJar: com.google.android.gms:play-services-maps

 

برای مانیفست هم اینجوری وارد کنید


AddApplicationText(<meta-data
    android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY"
    android:value="map apie shoma"/>
<meta-data android:name="com.google.android.gms.version"
android:value="@integer/google_play_services_version"/>)

بعدش توی اکتیویتی باید  انجام بدید

dim map as GoogleMap

اونجا بود که از طریق کاستوم ویو مپ فراگمنت رو اضافه کردید و جنریت کردید

توی ساب Ready  مپ فراگمنت باید بنویسید

gmap = mFragment.GetMap

با فرض اینکه mFragment اسم کاستوم ویو باشه که اضافه کردیم

بعدشم که دیگه ادد مارکر و این حرفاس..

لینک کتابخونه و فایل جار

در در 1396/02/20, 19:33:41، maxnet13 گفته است :

''' #AdditionalRes: C:\sdk\GoogleMapsV2\res, com.google.android.gms #AdditionalRes: C:\sdk\extras\google\google_play_services\libproject\google-play-services_lib\res, com.google.android.gms

اینا هم پاک بشه

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...