رفتن به مطلب
 • 0

خطا در ارتباط با سرور


rezanaseri

سوال

با سلام

من می خوام در برنامه اپ خودم غکسم با شماره موبایل رو در دیتا بیس آنلاین ذخیره کنم

اما عکسم با نام bitmap ذخیره میشه در حالی که یک نام اختصاصی به صوزت زیر به اون بدم

datetime+poster.png (تاریخ و زمان را بگیره و در آخر poster.png رو به اون اضافه کنه)

اما شماره موبایلم ذخبره نمیشه

کد بیسیک من:

Sub Btnsabt_Click
	img=ImageView2.Bitmap
	
	picname = img&DateTime&"poster.png"
	Dim poster1 As HttpJob
	poster1.Initialize("poster1", Me)
	poster1.Download2("http://fater.bartar124.ir/phpfile/poster.php", _
   Array As String("Action", "Register", _
	 "shopmobile", ETmobile.Text, _
	 "image",img))
	ProgressDialogShow("در حال ثبت اطلاعات...")
	
End Sub

Sub JobDone (Job As HttpJob)
	ProgressDialogHide
	If Job.Success Then
		Dim res As String, action As String
		res = Job.GetString
		Dim parser As JSONParser
		parser.Initialize(res)
      
		Select Job.JobName
			Case "Register"
				action = parser.NextValue
				If action = "Mail" Then
					Msgbox("پوستر شما تکمیل و پس از بازبینی منتشر خواهد شد" , "با تشکر از شما")
					
					StartActivity(sendposter)
					Activity.Finish
					'				Else If action = "MailInUse" Then
					'					Msgbox("نام است '" & ETostan.Text & "' یا رمز عبور (" & ETshahr.Text & ") قبلا استفاده شده", "ثبت نام")
					'				Else
					'					Msgbox("نتیجه ای در بر نداشت", "ثبت نام")
				End If
		End Select
	Else
		ToastMessageShow("Error: " & Job.ErrorMessage, True)
	End If
	Job.Release
End Sub

کد php من:

<?php
$host = "localhost";
$db = "bartarir_CRMFG";
$user = "bartarir_CRMFG";
$pw = "reZA12#$";

$con = mysql_connect($host,$user,$pw) or die(mysql_error());
mysql_select_db($db) or die(mysql_error());
mysql_query("SET CHARACTER SET utf8");
mysql_query("SET NAMES 'utf8'");

$action = $_GET["Action"];

switch ($action) {
  case "Register":
		 $ShopMobile = mysql_real_escape_string($_GET["shopmobile"]);
		 $image = mysql_real_escape_string($_GET["image"]);
   
    $q = mysql_query("SELECT * FROM poster1 WHERE shopmobile = '$ShopMobile' or image = '$image'");
    $count = mysql_num_rows($q);
      
    if ($count == 0)
      {     
      //$randomnumber = mt_rand(111111, 999999);
      $res = mysql_query("INSERT INTO poster1 ( shopmobile , image) VALUES ('$ShopMobile' , '$image')");
 print json_encode ("Mail");
      }     
    else {
      print json_encode ("MailInUse"); 
		}			
      break;
default:
      echo("لطفا ثبت نام کنید");
}
?>

      

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...