رفتن به مطلب

جسنجو در دیتابیس


danial1369

ارسال های توصیه شده

با سورسی که برایتون نوشتم یاد میگیرید که چظوری قابلیت جستجو را به برنامتون اضافه کنید:53:

پیش نمایش1

پیش نمایش 2

لینک سورس

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کل کدهای که در سورس براتون نوشتم:53:

Sub Globals
	Private EditText1 As EditText
	Private ListView1 As ListView
	
	Dim SQL1 As SQL
	Dim cursor1 As Cursor
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("main")
	
	If File.Exists(File.DirInternal,"db1.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"db1.db",File.DirInternal,"db1.db")
	End If
	
	If SQL1.IsInitialized = False Then
		SQL1.Initialize(File.DirInternal, "db1.db", False)
	End If

End Sub

Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)


	ListView1.Clear
	cursor1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM table1 " & "WHERE esm LIKE '%"& Old & "%'")
	For i = 0 To cursor1.RowCount - 1
		cursor1.Position = i
		ListView1.AddSingleLine(cursor1.GetString("esm"))
		ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight = 40
		ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize = 20
		ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.Black
		ListView1.SingleLineLayout.Label.Color = Colors.White
		
	Next
	Dim a As Int
	a = cursor1.RowCount - 0
	
	If EditText1.Text="" Then
		ListView1.Visible=False
		a=0	
	End If

	If a > 0 Then
		ListView1.Visible=True
		ToastMessageShow(a &"  تا پیدا شد",True)
	Else
		ListView1.Visible=False
		ToastMessageShow("چیزی پیدا نشد ",True)
	End If
End Sub

Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)

	Select Position
		Case 1
			ToastMessageShow("ایتم 1",True)
		Case 2
			ToastMessageShow("ایتم 2",True)
		Case 3
			ToastMessageShow("ایتم 3",True)
		Case Else
			ToastMessageShow("این یک تست است",True)
	End Select
End Sub

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...