رفتن به مطلب
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.

AnswerCenter

مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی

  • مرجع پاسخگویی
  • تولید آموزش
  • سفارش پروژه

درخواست سفارش پروژه

اطلاعیه

کاربر گرامی

به انجمن برنامه نویسی AnswerCenter.ir خوش آمدید

 برای استفاده از تمامی امکانات سایت لطفا در انجمن عضو شوید


بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • 0
g1098g

مشکل در آیتم کلیک سوالات آزمونگیر به صورت اسکرول

سوال

g1098g    0

کاربر عادی

با سلام 

سوالات به صورت اسکرول در یک اکتیویتی لود می شن .

متن سوالات رو میده با گزینه ها مثلا 10 سوال رو 

 برای گزینه درست هر سوال ،  فقط یک گزینه رو می ده 


Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
    
    Activity.LoadLayout("laytest")
    
    
    codes.farsizeToolbar(ACToolBarDark1)
    
    
    codes.addBackToolbar(ACToolBarDark1,"ic_arrow_right_white_24dp")
    
    
    ACToolBarDark1.Title=cur1.GetString("onvan")
    sql1.Initialize(File.DirDefaultExternal,"ravan arshad.db",False)
    cur1 = te.sql1.ExecQuery2("SELECT * FROM test WHERE TestId = ?  " ,Array As String(te.meghdar&""))
    cur1.Position = 0
    Dim p As Panel
    For i = 0 To cur1.RowCount - 1
        cur1.Position = i
        p.Initialize("")
    ScrollView1.Panel.AddView(p,3%x,top,94%x,510dip)
        p.LoadLayout("test2")
        
        Label8.Text = cur1.GetInt("ID") 
        Label1.Text = cur1.GetString("Question")
        Label1.Tag = cur1.GetInt("GTrue")
        g1.Text = cur1.GetString("G1")
        g2.Text = cur1.GetString("G2")        
        g3.Text = cur1.GetString("G3")
        g4.Text = cur1.GetString("G4")
        javab= cur1.GetInt("GTrue")
        gt.Tag = cur1.GetInt("GTrue")
        gp.Tag = cur1.GetString("Gtashrihi")
        top = top + 510dip + 0%x
        Panel1.Tag = cur1.Position
    
    Next
    ScrollView1.Panel.Height = top

    For i = 0 To cur1.RowCount
        non=i
    Next
    
    cur1.Close
        
    Log(javab)
    Log(cq)
End Sub


Sub ScrollView1_ScrollChanged(Position As Int)
    
    If (ScrollView1.Height + Position)  >=ScrollView1.Panel.Height Then
'        Msgbox("لطفا جهت مشاهده نتایج کلیک کنید","آزمون شما به پایان رسد")
        Dim darsad As Double = ((tru-fals/3) / non)*100
        darsad = Round2(darsad,2)
        Dim nn As Int = non-(tru+fals)
        Msgbox2("آزمون به پایان رسید" & CRLF _
    & "تعداد پاسخ صحیح : " & tru & CRLF & "تعداد پاسخ غلط : " & fals & CRLF & "تعداد پاسخ نزده : " & nn _
    & CRLF & "درصد آزمون : " & darsad & " درصد" _
    ,"نتایج آزمون","","بازگشت","",Null)
        Activity.Finish
'        Activity.Finish
'        StartActivity(nataiej)
        
    End If
End Sub


Sub answer

End Sub
Sub ACToolBarDark1_NavigationItemClick
    Activity.Finish
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub


Sub gt_Click
    Dim bt As Button
    bt = Sender
    Msgbox(bt.Tag,"جواب صحیح")
    ToastMessageShow(bt.Tag,False)
        
End Sub

Sub gp_Click
    Dim bt As Button
    bt = Sender
    Msgbox(bt.Tag,"جواب تشریحی")
End Sub


Sub g4_click
    
    If Label1.Tag = 4 Then
        tru = tru +1
        Log(True)
        cq=cq+1
        Log(javab)
    Else
         fals=fals+1
        Log(False)
        cq=cq+1
        Log(javab)
    End If

    
End Sub

Sub g3_click
    
    
    If Label1.Tag = 3 Then
        tru = tru +1
        Log(True)
        cq=cq+1
        Log(javab)
    Else
    
        fals=fals+1
        Log(False)
        cq=cq+1
        Log(javab)
    End If
    
End Sub

Sub g2_click
    
    
    
    If Label1.Tag = 2 Then
        tru = tru +1
        Log(True)
        cq=cq+1
        Log(javab)
    Else
        fals=fals+1
    
        Log(False)
        cq=cq+1
        Log(javab)
    End If

End Sub

Sub g1_click

    
    If Label1.Tag = 1 Then
        tru = tru +1
        Log(True)
        cq=cq+1
        Log(javab)
    Else
        fals=fals+1
        Log(False)
        cq=cq+1
        Log(javab)
    End If
    

End Sub

 

در 12 ساعت قبل، g1098g گفته است :

 

اگه بشه راهنمایی کنین ممنون می شم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 پاسخ به این سوال تا کنون داده شده است

پست های پیشنهاد شده

g1098g    0

کاربر عادی

در 12 ساعت قبل، g1098g گفته است :

با سلام 

سوالات به صورت اسکرول در یک اکتیویتی لود می شن .

متن سوالات رو میده با گزینه ها مثلا 10 سوال رو 

 برای گزینه درست هر سوال ،  فقط یک گزینه رو می ده 


Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
    
    Activity.LoadLayout("laytest")
    
    
    codes.farsizeToolbar(ACToolBarDark1)
    
    
    codes.addBackToolbar(ACToolBarDark1,"ic_arrow_right_white_24dp")
    
    
    ACToolBarDark1.Title=cur1.GetString("onvan")
    sql1.Initialize(File.DirDefaultExternal,"ravan arshad.db",False)
    cur1 = te.sql1.ExecQuery2("SELECT * FROM test WHERE TestId = ?  " ,Array As String(te.meghdar&""))
    cur1.Position = 0
    Dim p As Panel
    For i = 0 To cur1.RowCount - 1
        cur1.Position = i
        p.Initialize("")
    ScrollView1.Panel.AddView(p,3%x,top,94%x,510dip)
        p.LoadLayout("test2")
        
        Label8.Text = cur1.GetInt("ID") 
        Label1.Text = cur1.GetString("Question")
        Label1.Tag = cur1.GetInt("GTrue")
        g1.Text = cur1.GetString("G1")
        g2.Text = cur1.GetString("G2")        
        g3.Text = cur1.GetString("G3")
        g4.Text = cur1.GetString("G4")
        javab= cur1.GetInt("GTrue")
        gt.Tag = cur1.GetInt("GTrue")
        gp.Tag = cur1.GetString("Gtashrihi")
        top = top + 510dip + 0%x
        Panel1.Tag = cur1.Position
    
    Next
    ScrollView1.Panel.Height = top

    For i = 0 To cur1.RowCount
        non=i
    Next
    
    cur1.Close
        
    Log(javab)
    Log(cq)
End Sub


Sub ScrollView1_ScrollChanged(Position As Int)
    
    If (ScrollView1.Height + Position)  >=ScrollView1.Panel.Height Then
'        Msgbox("لطفا جهت مشاهده نتایج کلیک کنید","آزمون شما به پایان رسد")
        Dim darsad As Double = ((tru-fals/3) / non)*100
        darsad = Round2(darsad,2)
        Dim nn As Int = non-(tru+fals)
        Msgbox2("آزمون به پایان رسید" & CRLF _
    & "تعداد پاسخ صحیح : " & tru & CRLF & "تعداد پاسخ غلط : " & fals & CRLF & "تعداد پاسخ نزده : " & nn _
    & CRLF & "درصد آزمون : " & darsad & " درصد" _
    ,"نتایج آزمون","","بازگشت","",Null)
        Activity.Finish
'        Activity.Finish
'        StartActivity(nataiej)
        
    End If
End Sub


Sub answer

End Sub
Sub ACToolBarDark1_NavigationItemClick
    Activity.Finish
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub


Sub gt_Click
    Dim bt As Button
    bt = Sender
    Msgbox(bt.Tag,"جواب صحیح")
    ToastMessageShow(bt.Tag,False)
        
End Sub

Sub gp_Click
    Dim bt As Button
    bt = Sender
    Msgbox(bt.Tag,"جواب تشریحی")
End Sub


Sub g4_click
    
    If Label1.Tag = 4 Then
        tru = tru +1
        Log(True)
        cq=cq+1
        Log(javab)
    Else
         fals=fals+1
        Log(False)
        cq=cq+1
        Log(javab)
    End If

    
End Sub

Sub g3_click
    
    
    If Label1.Tag = 3 Then
        tru = tru +1
        Log(True)
        cq=cq+1
        Log(javab)
    Else
    
        fals=fals+1
        Log(False)
        cq=cq+1
        Log(javab)
    End If
    
End Sub

Sub g2_click
    
    
    
    If Label1.Tag = 2 Then
        tru = tru +1
        Log(True)
        cq=cq+1
        Log(javab)
    Else
        fals=fals+1
    
        Log(False)
        cq=cq+1
        Log(javab)
    End If

End Sub

Sub g1_click

    
    If Label1.Tag = 1 Then
        tru = tru +1
        Log(True)
        cq=cq+1
        Log(javab)
    Else
        fals=fals+1
        Log(False)
        cq=cq+1
        Log(javab)
    End If
    

End Sub

 

اگه بشه راهنمایی کنین ممنون می شم

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.

×
×
  • جدید...