رفتن به مطلب
  • 0

ارو در فراخوانی موضوعات با آیدی خاص از دیتا بیس


reza1360

سوال

سلام به هم

رفقا یه مشکل اعصابمو داغون کرده لطفا راهنمایی کنید

Screenshot_33_.png

این تصویر خطا

در هنگام فراخوانی اطلاعات از دیتابیس با این ارور مواجه میشم

 

کدهای مربوطه

private Sub Class_Globals
	Dim sql1 As SQL
'	Dim val As Int
	Dim cur As Cursor
End Sub
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Private Sub IsInitialized
	
End Sub
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Public Sub Initialize
	
End Sub

Public Sub Init
'	If File.Exists(File.DirInternal,"nurs.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"nurs2.db",File.DirInternal,"nurs.db")
'	End If
	
'	If sql1.IsInitialized = False Then
		sql1.Initialize(File.DirInternal,"nurs.db",False)
'	End If
End Sub

Public Sub SetAll(listV As ListView)
	cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_nurs")
	For i = 0 To cur.RowCount - 1
		cur.Position = i
		listV.AddTwoLinesAndBitmap(cur.GetString("title"),"",LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("pic")))
	Next
	cur.Close
End Sub
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''شروع اطفال
Public Sub SetAatfal(listV As ListView)
	cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_atfal")
	For i = 0 To cur.RowCount - 1
		cur.Position = i
		listV.AddTwoLinesAndBitmap(cur.GetString("title"),"",LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("pic")))
	Next
	cur.Close
End Sub
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''شروع قلب
Public Sub SetGalb(listV As ListView)
	cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_galb")
	For i = 0 To cur.RowCount - 1
		cur.Position = i
		listV.AddTwoLinesAndBitmap(cur.GetString("title"),"",LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("pic")))
	Next
	cur.Close
End Sub
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''شروع محتوای بخش اطفال
Public Sub GetTitle(ID As Int) As String
	Dim str As String
	cur = sql1.ExecQuery("SELECT title FROM tbl_atfal WHERE id="&ID)
	cur.Position = 0
	str = cur.GetString("title")
	cur.Close
	Return str
End Sub

Public Sub GetContext(ID As Int) As String
	Dim str As String
	cur = sql1.ExecQuery("SELECT context FROM tbl_atfal WHERE id="&ID)
	cur.Position = 0
	str = cur.GetString("context")
	cur.Close
	Return str
End Sub

Public Sub GetFav(ID As Int) As Boolean
	Dim i As Int
	cur = sql1.ExecQuery("SELECT fav FROM tbl_atfal WHERE id="&ID)
	cur.Position = 0
	i = cur.GetInt("fav")
	cur.Close
	If i = 0 Then
		Return False
	Else
		Return True
	End If
End Sub

Public Sub SetFav(ID As Int , FAV As Boolean)
	sql1.ExecNonQuery2("UPDATE tbl_atfal SET fav = ? WHERE id = ?",Array As Object(FAV,ID))
End Sub
	
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''پایان محتوای بخش اطفال
#Region  Activity Attributes 
	#FullScreen: false
	#IncludeTitle: True
#End Region

Sub Process_Globals
	

End Sub

Sub Globals
	Private ScrollView1 As ScrollView
	Private title As Label
	Private fav As ImageView
	Dim lbl As Label
	Dim db As database
	Dim ts As TextSetting
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("context")
	db.Initialize
	title.Text = db.GetTitle(atfal.val)
	lbl.Initialize("")
	lbl.Gravity = Gravity.RIGHT
	lbl.TextColor = Colors.Black
	lbl.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("B Yekan.TTF")
	ScrollView1.Panel.AddView(lbl,0,0,100%x,100%y)
	lbl.Text = db.GetContext(atfal.val)
	ts.Initialize
	ts.LongText(lbl,lbl.Text,18,ScrollView1,1.5)
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub


Sub fav_Click
	
End Sub

Sub share_Click
	
End Sub

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

15 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

در 2 دقیقه قبل، reza1360 گفته است :

میشه کل برنامه رو زیپ کنم بزارم ببینین؟

اره ، اگه مهمه سورس تلگرام بفرستید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 1 دقیقه قبل، M-CAP7AIN گفته است :

اره ، اگه مهمه سورس تلگرام بفرستید

نه هنوز خیلی ناقصه

 

nurse

فرستادم ...خیلی ممنونم واقعا چند روزه گیر این مشکلم

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مشکل کدنویسی کلاس دیتابیس و دادن مقدار id

Capzture.PNG.9d6efdbf613f23291e904d5eeeb0fdf0.PNG

nurse_Edited.rar

 

پروژه رو ببندید ، جایگزین ، بازکردن مجدد پروژه

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در هم اکنون، M-CAP7AIN گفته است :

مشکل کدنویسی کلاس دیتابیس و دادن مقدار id

Capzture.PNG.9d6efdbf613f23291e904d5eeeb0fdf0.PNG

nurse_Edited.rar

خیلی ممنونم واقعا تشکر میکنم...

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 5 دقیقه قبل، reza1360 گفته است :

خیلی ممنونم واقعا تشکر میکنم...

میشه یه خط توضیح در مورد اشتباهم بگید...واقعا دیگه ممنونت میشم 

در 6 دقیقه قبل، reza1360 گفته است :

خیلی ممنونم واقعا تشکر میکنم...

 

در 6 دقیقه قبل، reza1360 گفته است :

خیلی ممنونم واقعا تشکر میکنم...

میشه یه خط توضیح در مورد اشتباهم بگید...واقعا دیگه ممنونت میشم 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 4 دقیقه قبل، reza1360 گفته است :

میشه یه خط توضیح در مورد اشتباهم بگید...واقعا دیگه ممنونت میشم 

1.Database

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''شروع اطفال
Public Sub SetAatfal(listV As ListView)
	cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_atfal")
	For i = 0 To cur.RowCount - 1
		cur.Position = i
		listV.AddTwoLinesAndBitmap2(cur.GetString("title"),"",LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("pic")),cur.GetInt("id"))
	Next
	cur.Close
End Sub

2.Database

Public Sub Initialize
	If sql1.IsInitialized = False Then
		sql1.Initialize(File.DirInternal,"nurs.db",False)
	End If
End Sub

3.Database

Public Sub GetTitle(ID As Int) As String
	Dim str As String
	cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_atfal WHERE id="&ID)
	cur.Position = 0
	str = cur.GetString("title")
	cur.Close
	Return str
End Sub

مقایسه کنید با کد قبلی تون

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 3 دقیقه قبل، M-CAP7AIN گفته است :

1.Database

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''شروع اطفال
Public Sub SetAatfal(listV As ListView)
	cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_atfal")
	For i = 0 To cur.RowCount - 1
		cur.Position = i
		listV.AddTwoLinesAndBitmap2(cur.GetString("title"),"",LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("pic")),cur.GetInt("id"))
	Next
	cur.Close
End Sub

2.Database

Public Sub Initialize
	If sql1.IsInitialized = False Then
		sql1.Initialize(File.DirInternal,"nurs.db",False)
	End If
End Sub

3.Database

Public Sub GetTitle(ID As Int) As String
	Dim str As String
	cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_atfal WHERE id="&ID)
	cur.Position = 0
	str = cur.GetString("title")
	cur.Close
	Return str
End Sub

مقایسه کنید با کد قبلی تون

خط آخر رو ننوشته بودم آره....id رو ....وای واقعا ممنونم..کارت درسته ..:53::53::53:

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 1 دقیقه قبل، reza1360 گفته است :

خط آخر رو ننوشته بودم آره....id رو ....وای واقعا ممنونم..کارت درسته ..:53::53::53:

کد فاصله از راست برای لیبل چیه؟؟؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 13 دقیقه قبل، reza1360 گفته است :

کد فاصله از راست برای لیبل چیه؟؟؟

تاپیک جدید بزنید:DD:

lbl2.Padding = Array As Int (30dip, 10dip, 10dip, 10dip)

L , T , R ,B

ترتیب

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کسی نیست جواب بده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ارور java.lang.NumberFormatException: For input string: "راهنمای گام به گام مراقبت از بندناف نوزاد"

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

private Sub Class_Globals
	Dim sql1 As SQL
	Dim val As String
	Dim cur As Cursor
End Sub

جایگزین بشه به     Dim val As String

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...