رفتن به مطلب
  • 0

مشکل در Get element by id


bamasho

سوال

سلام ببخشید 

یه کدی رو اقای یزدی برای سال 94 گذاشته بودن برای اتصال به بلاگفا 

الان که اجرا میکنمش وقتی  کد رو وارد میکنم یک صفحه سفید میاد 

و این پیام هم توقسمت لاگ b4a میده 

 

Uncaught TypeError: Cannot set property 'value' of undefined in  (Line: 1)

 

خیلی  سر و  کله زدم مشکلش حل نشد . 

خیلی هم توسایت ها گشتم ولی نبود 

ممنون میشم یه راهنمایی بکنید . 

photo_2019_11_01_15_36_30.jpg

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

4 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

خیلی ممنون 

 

 

 

 

#Region  Project Attributes 
    #ApplicationLabel: Blogfa
    #VersionCode: 1
    #VersionName: 
    'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait.
    #SupportedOrientations: unspecified
    #CanInstallToExternalStorage: False
#End Region

#Region  Activity Attributes 
    #FullScreen: False
    #IncludeTitle: True
#End Region

Sub Process_Globals
    'These global variables will be declared once when the application starts.
    'These variables can be accessed from all modules.
End Sub

Sub Globals
    'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
    'These variables can only be accessed from this module.
    Public we As WebViewExtras
    Private WebView1 As WebView
    Private EditText1 As EditText
    Private EditText2 As EditText
    Private ImageView1 As ImageView
    Private EditText3 As EditText
    Private Label1 As Label
    Private Label2 As Label
    Dim ok As Boolean
    Private Panel1 As Panel
    Private Label3 As Label
    Private Label11 As Label
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
    'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
    Activity.LoadLayout("ehem")
    we.addJavascriptInterface(WebView1, "B4A")
    we.addWebChromeClient(WebView1, "")
    WebView1.LoadUrl("http://www.blogfa.com/Desktop/Login.aspx?t=66906241")
    ProgressDialogShow("Wait To Load Url...")
    ok = False
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)
    we.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByName('usrid')[0].value= '"&EditText1.Text&"';")
End Sub
Sub EditText2_TextChanged (Old As String, New As String)
    we.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByName('ups')[0].value= '"&EditText2.Text&"';")
End Sub
Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)
    
End Sub
Sub WebView1_PageFinished (Url As String)
    ProgressDialogHide
    Log(Url)
    If Url.Contains("http://blogfa.com/Desktop/Default.aspx") Then
        ProgressDialogHide
        ToastMessageShow("با موفقیت وارد شدید",False)
        Dim Javascript As String
        Javascript="B4A.CallSub('Process_HTML', true, document.documentElement.outerHTML)"
        
        Log("PageFinished: "&Javascript)
        we.executeJavascript(WebView1, Javascript)
    End If
    If Url.Contains("http://blogfa.com/Desktop") Then
        Dim Javascript1 As String
        Javascript1="B4A.CallSub('Process_HTML1', true, document.getElementById('master_ContentPlaceHolder1_lblError').innerText)"
        
        Log("PageFinished: "&Javascript1)
        we.executeJavascript(WebView1, Javascript1)
    End If
End Sub
Sub Process_HTML1(Html As String)
    Html = Html.Replace("""","'")
    Log(Html)
    ToastMessageShow(Html,False)
End Sub
Sub Process_HTML(Html As String)
    Html = Html.Replace("""","'")
    Dim sa() As String = Regex.Split("<",Html)
    If ok Then
    For i = 0 To sa.Length -1
        If sa(i).Contains("title>B") Then
            Dim title As String = sa(i).SubString(sa(i).IndexOf("title>")+6)
            Label1.Text = title
            Panel1.Visible = True
            Log(sa(i))
        End If
    Next
    End If
End Sub
Sub Button2_Click
    If EditText1.Text = "" Or EditText2.Text = "" Then
        ToastMessageShow("همه قسمت ها را پر کنید",False)
    Else 
        we.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByName('usrid')[0].value= '"&EditText1.Text&"';")
        we.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByName('ups')[0].value= '"&EditText2.Text&"';")
        we.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByName('btnSubmit')[0].click();")
        ProgressDialogShow("Wait For Login...")
        ok = True
    End If
End Sub
Sub Button1_Click
    WebView1.LoadUrl("https://www.blogfa.com/Desktop/login.aspx?action=logout")
    Panel1.Visible = False
    ok = False
End Sub
Sub Label3_Click
    Label3.TextColor = Colors.Red
    Activity.RemoveAllViews
    Activity.LoadLayout("forget")
    WebView1.LoadUrl("http://blogfa.com/ForgetPassword.aspx")
    ProgressDialogShow("Wait To Load Forget Page...")
End Sub
Sub Label11_Click
    Label11.TextColor  = Colors.Red
    Activity.RemoveAllViews
    Activity.LoadLayout("ehem")
    WebView1.LoadUrl("http://blogfa.com/Desktop/login.aspx")
    ProgressDialogShow("Wait To Load Login Page...")
    ok = False
End Sub
Sub Button11_Click
    
End Sub

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

از آخرین ورژن کتابخونه webview extras استفاده کن فک کنم مشکلت حل بشه 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 45 دقیقه قبل، ali afrazi گفته است :

از آخرین ورژن کتابخونه webview extras استفاده کن فک کنم مشکلت حل بشه 

:Laie_60B::Laie_60B::Laie_60B::Laie_60B::Laie_60B::Laie_60B::Laie_60B:

مشکلم حل شد

خدا خیرتون بده 

ممنوننن:53:

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...