رفتن به مطلب
  • 0

جايگذاري مختصات دريافت شده از ديتابيس در ماركر گوگل مپ


parviz

سوال

 

با سلام و عرض ادب خدمت تمامي دوستان و مهندسان گرانقدر

لطفا اگر در صورت امكان بفرماييد كه چطوري ميتونم مختصاتي را كه از ديتا بيس ميگيريم رو در ماركر گوگل قرار دهم خيلي ممنون ميشم اين سورس برنامم

'Activity module
Sub Process_Globals
    Dim GPS1 As GPS
     Dim ht2 As HttpJob
    
End Sub

Sub Globals
   Dim mFragment As MapFragment
   Dim gmap As GoogleMap
   Dim MapPanel As Panel
   Dim LM As LocationManagerEx
   Dim GpsEnable As Button
   Dim PolygonDraw As Button

   Dim label1 As Label
   Dim parviz As Double
  Dim a As Byte
    Private Button1 As Button
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
    a=a+1
    
    label1.Text=a
    
    Activity.LoadLayout("test1")
    ht2.Initialize("read",Me)
    ht2.PostString("http://www.sim808.com/gps/readdata.php","")
    
   MapPanel.Initialize("")
   Activity.AddView(MapPanel, 0, 0, 100%x, 90%y)
   If mFragment.IsGooglePlayServicesAvailable = False Then
      Dim a As Int = Msgbox2("گوگل پلی را نصب می کنید؟", "", "بله", "خیر", "", Null)
      If a = DialogResponse.POSITIVE Then
          Dim PI As PhoneIntents
        StartActivity(PI.OpenBrowser("http://cafebazaar.ir/app/?id=com.google.android.gms"))
      Else
          ExitApplication
      End If
   Else
      mFragment.Initialize("Map", MapPanel)
   End If
   LM.Initialize("LM")
   GPS1.Initialize("GPS")
   GpsEnable.Initialize("GpsEnable")
   PolygonDraw.Initialize("PolygonDraw")
   Activity.AddView(GpsEnable, 10%x, 2%y, 20%x, 10%y)
   
   GpsEnable.Text = "GpsEnable"
   Activity.AddView(PolygonDraw, 60%x, 2%y, 20%x, 10%y)
   PolygonDraw.Text = "PolygonDraw"
End Sub
Sub Map_Ready
    
   gmap = mFragment.GetMap
   If gmap.IsInitialized = False Then
      ToastMessageShow("Error initializing map", True)
   Else
   '    gmap.AddMarker(39.054925, 46.2650,15)
   
   'parviz=ht2.GetString

 gmap.AddMarker(parviz,parviz,15)

         gmap.AddMarker2(38.054920,46.2650, parviz, gmap.HUE_ROSE)
      Dim cp As CameraPosition
      cp.Initialize(38.054920, 46.2650, 15)
      gmap.AnimateCamera(cp)
      gmap.MapType = gmap.MAP_TYPE_NORMAL
      gmap.MyLocationEnabled = True
    
      gmap.TrafficEnabled = True
      gmap.GetUiSettings.AllGesturesEnabled = True
      
   End If

End Sub

Sub GpsEnable_Click
    If GPS1.GPSEnabled = False Then
        StartActivity(GPS1.LocationSettingsIntent)
    Else
        LM.requestGPSLocation
    End If
End Sub
Sub b_Click

End Sub

Sub PolygonDraw_Click
    Dim a(5) As LatLng
    a(0).Initialize(35.69726412, 51.42567158)
    a(1).Initialize(35.69541694, 51.42766714)
    a(2).Initialize(35.69313405, 51.42786026)
    a(3).Initialize(35.69121706, 51.42382622)
    a(4).Initialize(35.69167017, 51.42987728)
    Dim l As List
    l.Initialize
    For i = 0 To 3
        l.Clear
        l.Add(a(i))
        l.Add(a(i+1))
        Dim PL As PolygonOptions
        PL.Initialize
        PL.AddPoints(l)
        PL.StrokeColor = Colors.Red
        gmap.AddMarker(a(i).Latitude, a(i).Longitude, i)
        Dim GME As GoogleMapsExtras
        GME.AddPolygon(gmap, PL)
    Next
End Sub

Sub LM_locationchanged(locArg As Location)
    Dim cp As CameraPosition
    cp.Initialize(locArg.Latitude, locArg.Longitude, 14)
    gmap.AnimateCamera(cp)
    LM.stopGPSListening
End Sub
Sub JobDone (job As HttpJob)
    If job.Success=True Then
        If job.JobName="read" Then
            ProgressDialogHide
            label1.Text=ht2.GetString
        
        End If
    Else
        ToastMessageShow("خطا در برقرای اتصال",False)
    End If

End Sub

دريافت سورس

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

0 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

هنوز برای این سوال پاسخی ارسال نشده است

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...