رفتن به مطلب
 • 0

مشکل با ارسال داده های spinner به دیتابیس


naddafsangani

سوال

با سلام

یه اکتیویتی برای ارسال یه سری داده به دیتابیس درست کردم همه بخش ها به درستی کار میکنه به جز اسپینر داخلش با قسمتهای معرفی شده پر میشه اما به دیتابیس ارسال نمیشه...

String name,description,phone,email,city;

String[] Cat = {"املاک","وسایل نقلیه","لوازم الکترونیکی","مربوط به خانه","خدمات","وسایل شخصی","سرگرمی و فراغت","اجتماعی","برای کسب و کار","استخدام و کاریابی"};

String[] CatCode = {"1","2","3","4","5","6","7","8","9","10"};

String cate = "";

StringRequest AddAdvReq;
private String Post_Url = "http://192.168.1.102/tablo/api/get_new_adv"
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_add_adv);

  defineVolleyCodes();
  defineViews();
  defineClicks();

  ArrayAdapter<String> catAdapter = new ArrayAdapter<>(getApplicationContext(),R.layout.spinner_row,Cat);
  SpinCategory.setAdapter(catAdapter);
  SpinCategory.setOnItemSelectedListener(new AdapterView.OnItemSelectedListener() {
    @Override
    public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
      cate = CatCode[position];
    }

    @Override
    public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) {
      cate = CatCode[0];
    }
  });

}
//==========================
private void defineVolleyCodes() {

  AddAdvReq = new StringRequest(Request.Method.POST, Post_Url,
      new Response.Listener<String>() {
        @Override
        public void onResponse(String response) {

          Toast.makeText(AddAdv.this, response, Toast.LENGTH_SHORT).show();
          finish();

        }
      },
      new Response.ErrorListener() {
        @Override
        public void onErrorResponse(VolleyError error) {

          Toast.makeText(AddAdv.this, error.toString(), Toast.LENGTH_SHORT).show();

        }
      }
  )
  {
    @Override
    protected Map<String, String> getParams() {
      Map<String, String> params = new HashMap<String, String>();
      //Add Post Parameters
      String STRImage = getStringImage(bitmap);
      params.put("name",name);
      params.put("description",description);
      params.put("phone",phone);
      params.put("email",email);
      params.put("city",city);
      params.put("category_id",cate);

      return params;
    }
  };

}
//==========================
private void defineViews() {

  //===========================Define All EditTexts

  ETxtName = (EditText)findViewById(R.id.etxt_name);
  ETxtDescription = (EditText)findViewById(R.id.etxt_description);
  ETxtPhone = (EditText)findViewById(R.id.etxt_phone);
  ETxtEmail = (EditText)findViewById(R.id.etxt_email);
  ETxtCity = (EditText)findViewById(R.id.etxt_city);

  //==============================Define All Buttons

  SpinCategory = (Spinner)findViewById(R.id.spin_category);

  //==============================Define All Buttons

  BtnAddAdv = (Button)findViewById(R.id.btn_add_adv);

}
//==========================
private void defineClicks() {

  BtnAddAdv.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
      //Load Fields

      name = ETxtName.getText().toString();
      description = ETxtDescription.getText().toString();
      phone = ETxtPhone.getText().toString();
      email = ETxtEmail.getText().toString();
      city = ETxtCity.getText().toString();
      cate = SpinCategory.getSelectedItem().toString();

      //Add Request To Queue
      AppController.getInstance().addToRequestQueue(AddAdvReq);
    }
  });

}
   }

با کتابخانه volley کار کردم

لطفا راهنمایی کنید...

با تشکر

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

0 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

هنوز برای این سوال پاسخی ارسال نشده است

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...