رفتن به مطلب
  • 0

مشکل در Material dialog


Mthzf1384

سوال

سلام

این کد های منه اما نمیدونم چرا از این ها ایراد میگیره

از خط 6 و 8 ایراد میگیره لطفا کمک کنید

Private Sub m_gozaresh_onNegative(action As String)
	Activity.RemoveAllViews
	Activity.LoadLayout("LGozaresht")
	Main.e = 2
	Dim obj As View
	obj = Sender
	Dim cur As Cursor
	cur = sql1.ExecQuery2("SELECT * FROM TblText WHERE ID = ?" , Array As String(obj.Tag))
	For i = 0 To cur.RowCount - 1
		cur.Position = i
		Lblteacher.Text = cur.GetString("GozareshTeacher")
		su.MeasureMultilineTextHeight(Lblteacher , Lblteacher.Text)
		ID = cur.GetString("ID")
		LblIDteacher.Text = "یادداشت‌های معلم: نکته‌ی" & cur.GetInt("Text")
	Next
End Sub

ارورش هم اینه

Error occurred on line: 532 (Home)
java.lang.ClassCastException: com.afollestad.materialdialogs.MaterialDialog cannot be cast to android.view.View
	at com.bookziste10.hassanli.home._m_gozaresh_onnegative(home.java:1751)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:351)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144)
	at anywheresoftware.b4a.BA$2.run(BA.java:370)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:135)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5221)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:899)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:694)

با تشکر

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

2 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

در 16 ساعت قبل، Mthzf1384 گفته است :

سلام

این کد های منه اما نمیدونم چرا از این ها ایراد میگیره

از خط 6 و 8 ایراد میگیره لطفا کمک کنید

ارورش هم اینه

با تشکر

شما اومدین و یه چیزی که ویو نبوده رو به ویو کست کردین. MaterialDialog قاعدتا مشتقی از کلاس ویو نیست و دو خط زیر باعث خطا شده.

Dim obj As View
obj = Sender

کدهای قلیتون چی هست عزیز؟ اون خطهایی که توش تگ رو میدین بزارین

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 5 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :

شما اومدین و یه چیزی که ویو نبوده رو به ویو کست کردین. MaterialDialog قاعدتا مشتقی از کلاس ویو نیست و دو خط زیر باعث خطا شده.

Dim obj As View
obj = Sender

کدهای قلیتون چی هست عزیز؟ اون خطهایی که توش تگ رو میدین بزارین

سلام

همه ی این کدهام داخل msgbox2 کار می کنه

این هم کد های قبلیش

	Activity.RemoveAllViews
	Activity.LoadLayout("Lfehrest")
	lv.Initialize(Me , "lv")
	If(Activity.Height > Activity.Width)Then
		Activity.AddView(lv.AsView , 3%X , 34%Y , 94%X , 64%Y)
	Else
		Activity.AddView(lv.AsView , 6%X , 55%Y , 87%X , 43%Y)
	End If	
	sql1.Initialize(File.DirInternal , "book10v(2.0.2).db" , True)
	Dim cur2 As Cursor
	cur2 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM TblSetting")
	cur2.Position = 0
	b = cur2.GetString("ColorPnl1")
	f = cur2.GetString("ColorPnl2")
	Dim cur1 As Cursor
	cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM TblAkharin")
	Dim cur As Cursor
	For i = 0 To cur1.RowCount - 1
		cur1.Position = i
		cur = sql1.ExecQuery2("SELECT * FROM TblText WHERE IDzFasl = ? AND IDzGoftar = ? AND IDzBakhsh = ?" , Array As String(cur1.GetString("IDzFasl") , cur1.GetString("IDzGoftar") , cur1.GetString("IDzBakhsh")))
	Next
	Dim p1  As Panel
	For j = 0 To cur.RowCount - 1
		cur.Position = j
		sql1.ExecNonQuery2("UPDATE TblText SET ColorPnl1 = ?" , Array As String(b))
		sql1.ExecNonQuery2("UPDATE TblText SET ColorPnl2 = ?" , Array As String(f))
		p1.Initialize("")
		Lbltampel.Text = cur.GetString("Text")
		Lbltampel.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(Lbltampel , Lbltampel.Text)
		Lbltampel2.Text = cur.GetString("Titr")
		Lbltampel2.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(Lbltampel2 , Lbltampel2.Text)
		If(cur.GetString("Titr") <> "")Then
			lv.Add(p1 , Lbltampel2.Height + Lbltampel.Height +30dip + 180dip , "")
			p1.RemoveAllViews
			p1.LoadLayout("l")
			Lblpyamaktext.Text = cur.GetString("Text")
			Lbltitr.Text = cur.GetString("Titr")
			checedcolor
			checedfont
			Dim cur5 As Cursor
			cur5 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM TblSetting")
			cur5.Position = 0
			Lblpyamaktext.TextSize = cur5.GetString("SizeText")
			Lbltitr.TextSize = cur5.GetString("SizeTitr")
			Lblpyamaktext.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(Lblpyamaktext , Lblpyamaktext.Text)
			Lbltitr.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(Lbltitr , Lbltitr.Text)
			Pnlpyamak.Height = Lbltampel2.Height + Lbltampel.Height +20dip + 180dip
			Lblpyamaktext.Top = Lbltitr.Top + Lbltitr.Height + 10dip
			BtnCopyFehrest.Top = Pnlpyamak.Height - BtnCopyFehrest.Height - 5dip
			Btnshare.Top = BtnCopyFehrest.Top
			ImageViewFav.Top = BtnCopyFehrest.Top
			Btnreturn.Top = BtnCopyFehrest.Top
			Imggozaresh.Top = BtnCopyFehrest.Top
			If Lblpyamaktext.Height + Lbltitr.Height + BtnCopyFehrest.Height + 20dip > Pnlpyamak.Height Then
				Lblpyamaktext.TextSize = 20
			End If
		Else
			lv.Add(p1 , su.MeasureMultilineTextHeight(Lbltampel , Lbltampel.Text) +10dip + 180dip , "")
			p1.RemoveAllViews
			p1.LoadLayout("l")
			Lblpyamaktext.Text = cur.GetString("Text")
			checedcolor
			checedfont
			Dim cur5 As Cursor
			cur5 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM TblSetting")
			cur5.Position = 0
			Lblpyamaktext.TextSize = cur5.GetString("SizeText")
			Lblpyamaktext.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(Lblpyamaktext , Lblpyamaktext.Text)
			Pnlpyamak.Height = Lbltampel.Height +10dip + 180dip
			Lblpyamaktext.Top = Lbltitr.Top
			BtnCopyFehrest.Top = Pnlpyamak.Height - BtnCopyFehrest.Height - 5dip
			Btnshare.Top = BtnCopyFehrest.Top
			ImageViewFav.Top = BtnCopyFehrest.Top
			Btnreturn.Top = BtnCopyFehrest.Top
			Imggozaresh.Top = BtnCopyFehrest.Top
			If Lblpyamaktext.Height + Lbltitr.Height + BtnCopyFehrest.Height + 20dip > Pnlpyamak.Height Then
				Lblpyamaktext.TextSize = 20
			End If
		End If			
		Btnshare.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets , "share.png"))
		BtnCopyFehrest.Tag = Lblpyamaktext.Text
		Btnshare.Tag = Lblpyamaktext.Text
		ImageViewFav.Tag = cur.GetString("ID")
		Imggozaresh.Tag = cur.GetString("ID")
		Btnreturn.Tag = cur.GetString("ID")
		Select cur.GetString("Color")
			Case 10
				checedcolor1
			Case 11
				checedcolor2
		End Select
		If cur.GetString("Favorite") = 0 Then
			ImageViewFav.SetBackgroundImage(LoadBitmapSample(File.DirAssets , "Like.png" , ImageViewFav.Width , ImageViewFav.Height))
		Else
			ImageViewFav.SetBackgroundImage(LoadBitmapSample(File.DirAssets , "Like1.png" , ImageViewFav.Width , ImageViewFav.Height))
		End If
		If cur.GetString("Return") = 0 Then
			Btnreturn.SetBackgroundImage(LoadBitmapSample(File.DirAssets , "return ried1.png" , Btnreturn.Width , Btnreturn.Height))
		Else
			Btnreturn.SetBackgroundImage(LoadBitmapSample(File.DirAssets , "return ried.png" , Btnreturn.Width , Btnreturn.Height))
		End If
	Next

این هم کد به صورت خلاصش

Imggozaresh.Tag = cur.GetString("ID")

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...