رفتن به مطلب

تار کردن تصویر


Mthzf1384

ارسال‌های توصیه شده

سلام 

در اینجا میخوام به شما آموزش بدم که چگونه یک عکس رو تار کنید 

برای این کار ابتدا کد زیر رو به اکتیویتون اضافه کنید

Private Sub Blur (bmp As B4XBitmap) As B4XBitmap
  Dim n As Long = DateTime.Now
  Dim bc As BitmapCreator
  Dim ReduceScale As Int = 2
  bc.Initialize(bmp.Width / ReduceScale / bmp.Scale, bmp.Height / ReduceScale / bmp.Scale)
  bc.CopyPixelsFromBitmap(bmp)
  Dim count As Int = 3
  Dim clrs(3) As ARGBColor
  Dim temp As ARGBColor
  Dim m As Int
  For steps = 1 To count
    For y = 0 To bc.mHeight - 1
      For x = 0 To 2
        bc.GetARGB(x, y, clrs(x))
      Next
      SetAvg(bc, 1, y, clrs, temp)
      m = 0
      For x = 2 To bc.mWidth - 2
        bc.GetARGB(x + 1, y, clrs(m))
        m = (m + 1) Mod clrs.Length
        SetAvg(bc, x, y, clrs, temp)
      Next
    Next
    For x = 0 To bc.mWidth - 1
      For y = 0 To 2
        bc.GetARGB(x, y, clrs(y))
      Next
      SetAvg(bc, x, 1, clrs, temp)
      m = 0
      For y = 2 To bc.mHeight - 2
        bc.GetARGB(x, y + 1, clrs(m))
        m = (m + 1) Mod clrs.Length
        SetAvg(bc, x, y, clrs, temp)
      Next
    Next
  Next
  Log(DateTime.Now - n)
  Return bc.Bitmap
End Sub

Private Sub SetAvg(bc As BitmapCreator, x As Int, y As Int, clrs() As ARGBColor, temp As ARGBColor)
  temp.Initialize
  For Each c As ARGBColor In clrs
    temp.r = temp.r + c.r
    temp.g = temp.g + c.g
    temp.b = temp.b + c.b
  Next
  temp.a = 255
  temp.r = temp.r / clrs.Length
  temp.g = temp.g / clrs.Length
  temp.b = temp.b / clrs.Length
  bc.SetARGB(x, y, temp)
End Sub

هر کجا هم که خواستید استفاده کنید این کد رو بگذارید و به جای ایمج ویو 1 اسم ایمیج ویوی خودتون رو بگذارید

Dim bmp As B4XBitmap = xui.LoadBitmapResize(File.DirAssets, "bas-van-brandwijk-588535-unsplash.jpg", ImageView1.Width, ImageView1.Height, True)
ImageView1.SetBitmap(Blur(bmp))

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در هم اکنون، Mthzf1384 گفته است :

سلام 

در اینجا میخوام به شما آموزش بدم که چگونه یک عکس رو تار کنید 

برای این کار ابتدا کد زیر رو به اکتیویتون اضافه کنید


Private Sub Blur (bmp As B4XBitmap) As B4XBitmap
  Dim n As Long = DateTime.Now
  Dim bc As BitmapCreator
  Dim ReduceScale As Int = 2
  bc.Initialize(bmp.Width / ReduceScale / bmp.Scale, bmp.Height / ReduceScale / bmp.Scale)
  bc.CopyPixelsFromBitmap(bmp)
  Dim count As Int = 3
  Dim clrs(3) As ARGBColor
  Dim temp As ARGBColor
  Dim m As Int
  For steps = 1 To count
    For y = 0 To bc.mHeight - 1
      For x = 0 To 2
        bc.GetARGB(x, y, clrs(x))
      Next
      SetAvg(bc, 1, y, clrs, temp)
      m = 0
      For x = 2 To bc.mWidth - 2
        bc.GetARGB(x + 1, y, clrs(m))
        m = (m + 1) Mod clrs.Length
        SetAvg(bc, x, y, clrs, temp)
      Next
    Next
    For x = 0 To bc.mWidth - 1
      For y = 0 To 2
        bc.GetARGB(x, y, clrs(y))
      Next
      SetAvg(bc, x, 1, clrs, temp)
      m = 0
      For y = 2 To bc.mHeight - 2
        bc.GetARGB(x, y + 1, clrs(m))
        m = (m + 1) Mod clrs.Length
        SetAvg(bc, x, y, clrs, temp)
      Next
    Next
  Next
  Log(DateTime.Now - n)
  Return bc.Bitmap
End Sub

Private Sub SetAvg(bc As BitmapCreator, x As Int, y As Int, clrs() As ARGBColor, temp As ARGBColor)
  temp.Initialize
  For Each c As ARGBColor In clrs
    temp.r = temp.r + c.r
    temp.g = temp.g + c.g
    temp.b = temp.b + c.b
  Next
  temp.a = 255
  temp.r = temp.r / clrs.Length
  temp.g = temp.g / clrs.Length
  temp.b = temp.b / clrs.Length
  bc.SetARGB(x, y, temp)
End Sub

هر کجا هم که خواستید استفاده کنید این کد رو بذارید و به جای ایمج ویو 1 اسم ایمیج ویوی خودتون رو بذارید


Dim bmp As B4XBitmap = xui.LoadBitmapResize(File.DirAssets, "bas-van-brandwijk-588535-unsplash.jpg", ImageView1.Width, ImageView1.Height, True)
ImageView1.SetBitmap(Blur(bmp))

 

در ضمن این کد برای b4i و  b4j هم قابل استفاده هست

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...