رفتن به مطلب
  • 0

خطا در پیداکردن فیلد مشخص در دیتابیس


alijafari
 اشتراک گذاری

سوال

بنده می خواهم از طریق یک صفحه ورود که شامل نام وکلمه عبور است امکان خرید کالا را برای کاربران فراهم آورم بنابراین از دو textbox و یک button استفاده کرده ام که اطلاعات را نام کلمه عبور از دیتابیس جستجو کرده و در صورت وجود id کاربر را در متغییر iduserlist ذخیره می کند که کد آن را به شرح زیر می باشد.

Sub vorod_Click
cursor1=SQL1.ExecQuery("SELECT tblUsers.IDuser FROM tblUsers WHERE tblUsers.Username = " & txtUsername.text & " AND tblUsers.Password = " & txtPassword.Text & "")
iduserlist=cursor1.GetString("tblUsers.IDuser")
If cursor1.RowCount>1 Then
Activity.LoadLayout("kharid")
DBload4
End If
End Sub

ولی با خطای زیر روبرو شدم

android.database.sqlite.sqliteexception :no such column ali:while compiling ("SELECT tblUsers.IDuser FROM tblUsers WHERE tblUsers.Username = " & txtUsername.text & " AND tblUsers.Password = " & txtPassword.Text & "")

دوستانه در صورت امکان یه راه حل مناسب برا اینجانب ارائه دهند

در ضمن روال کار این طور است فیلد iduser مشخصات کابران در متغییر iduserlistقرار می گیرد و همچنین این متغییر با id کالای انتخاب شده ( در صفحه kharid و در لیست ویو kharidkalalstview)در جدول سومی به نام connectiontable (که شامل ای دی کاربر و ای دی کالا)با دستور insert اضافه می شود و در نهایت با تابع load3 نتایج خرید کاربردر لیست ویو listkharidkalalstview (شامل مشخصات کاربر خریدار جنس و کالاهای خریداری شده توسط آن )نمایش داده می شود کدها به شرح فوق است

Sub listkalalstview_ItemClick(Position As Int, Value As Object)' click on the entry in the list
Dim idvalue As String
Dim countIt As Int

idvalue = Value
countIt = idvalue.IndexOf("|") 'find location of sperator
idvalue = idvalue.SubString2(0,countIt) 'find first part of label text
id = idvalue
SQL1.ExecNonQuery("INSERT INTO connectiontable VALUES('" & id & "','" & iduserlist & "')")
DBload3
End Sub
Sub DBload3
listkharidlstview.Clear'need to clear the list
cursor1 = SQL1.ExecQuery("SELECT DISTINCT tblUsers.Username,tblUsers.Password,kala.tedad,kala.namekala FROM kala ,tblUsers INNER JOIN connectiontable ON kala.idkala = connectiontable.idkala AND tblUsers.IDuser = connectiontable.IDuser WHERE tblUsers.IDuser = connectiontable.IDuser")
For i = 0 To cursor1.RowCount - 1
cursor1.Position = i
listkharidlstview.AddSingleLine(cursor1.GetString("tblUsers.Username")& "|" &cursor1.GetString("tblUsers.Password")& " | " & cursor1.GetString("kala.tedad")& " | " & cursor1.GetString("kala.namekala"))
listkharidlstview.SingleLineLayout.ItemHeight = 20
listkharidlstview.SingleLineLayout.Label.TextSize = 10
listkharidlstview.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.Black
listkharidlstview.SingleLineLayout.Label.Color = Colors.White
Next
End Sub

(جدول connectiontable با دو جدول کالا و کاربر ارتباط دارد که کد sql آن به شرح فوق است

SELECT DISTINCT tblUsers.Username,tblUsers.Password,kala.tedad,kala.namekala 
FROM kala ,tblUsers 
INNER JOIN connectiontable ON kala.idkala = connectiontable.idkala AND tblUsers.IDuser = connectiontable.IDuser
WHERE tblUsers.IDuser = connectiontable.IDuser)

.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

  • 0

شک دارم که دقیقا بگم مشکلش کجاست چون سورس پیچیده ای هست اگه میشه کل پروژ رو بزار تا بفهمم دقیق مشکلش چی هست

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 اشتراک گذاری

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...