رفتن به مطلب

گرفتن ارتفاع StatusBar و NavigationBar


امیرحسین قاسمی

ارسال‌های توصیه شده

سلام

برای گرفتن ارتفاع StatusBar و NavigationBar ابتدا این کد جاوا رو بین دوتا ساب اضافه می کنیم:

#If java
import android.content.Context;
import android.content.res.Resources;
//StatusBar=0
//NavigationBar=1
public int getStatusOrNavigationBarHeight(Context context,int StatusOrNavigationBar) {
	String name="status_bar_height";
	if(StatusOrNavigationBar==1) {
		name="navigation_bar_height";
	}
	Resources resources = context.getResources();
	int resourceId = resources.getIdentifier(name, "dimen", "android");
	if (resourceId > 0) {
	    return resources.getDimensionPixelSize(resourceId);
	}
	return 0;
}
#End If

و به این شکل استفاده می کنیم:

Dim jo As JavaObject
Dim r As Reflector
jo.InitializeContext
    
Log(jo.RunMethod("getStatusOrNavigationBarHeight",Array(r.GetContext,0))) 'StatusBar گرفتن ارتفاع
Log(jo.RunMethod("getStatusOrNavigationBarHeight",Array(r.GetContext,1))) 'NavigationBar گرفتن ارتفاع

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...