رفتن به مطلب
  • 0

خطای اجرا


میلاد ملک محمدی

سوال

با سلام خدمت شما بنده طبق اموزش شما موبه مو پیش رفتم اما با خطای زیر مواجه شدم 

Dex merge    Error
Error in c:\users\samil\onedrive\desktop\a_sdk\b4a12_sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63795917240000\jars\kotlin-stdlib-1.7.10.zip:classes.dex:
Type kotlin.ArrayIntrinsicsKt is defined multiple times: c:\users\samil\onedrive\desktop\a_sdk\b4a12_sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63795917240000\jars\kotlin-stdlib-1.7.10.zip:classes.dex, C:\Users\samil\OneDrive\Desktop\a_sdk\B4A12_Sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-kotlin-stdlib-1.6.10-63804309156000\dex_v1\kotlin-stdlib-1.6.10.zip:classes.dex
Compilation failed
Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: com.android.tools.r8.CompilationFailedException: Compilation failed to complete, origin: c:\users\samil\onedrive\desktop\a_sdk\b4a12_sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63795917240000\jars\kotlin-stdlib-1.7.10.zip:classes.dex
    at com.android.tools.r8.internal.vj.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:98)
    at com.android.tools.r8.D8.main(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:4)
Caused by: com.android.tools.r8.CompilationFailedException: Compilation failed to complete, origin: c:\users\samil\onedrive\desktop\a_sdk\b4a12_sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63795917240000\jars\kotlin-stdlib-1.7.10.zip:classes.dex
    at Version.fakeStackEntry(Version_3.3.20-dev+aosp1.java:0)
    at com.android.tools.r8.internal.vj.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:75)
    at com.android.tools.r8.internal.vj.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:28)
    at com.android.tools.r8.internal.vj.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:27)
    at com.android.tools.r8.internal.vj.b(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:2)
    at com.android.tools.r8.D8.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:22)
    at com.android.tools.r8.D8.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:17)
    at com.android.tools.r8.internal.vj.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:85)
    ... 1 more
Caused by: com.android.tools.r8.internal.f: Type kotlin.ArrayIntrinsicsKt is defined multiple times: c:\users\samil\onedrive\desktop\a_sdk\b4a12_sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63795917240000\jars\kotlin-stdlib-1.7.10.zip:classes.dex, C:\Users\samil\OneDrive\Desktop\a_sdk\B4A12_Sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-kotlin-stdlib-1.6.10-63804309156000\dex_v1\kotlin-stdlib-1.6.10.zip:classes.dex
    at com.android.tools.r8.internal.YS.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:14)
    at com.android.tools.r8.internal.YS.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:22)
    at com.android.tools.r8.internal.cN.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:36)
    at com.android.tools.r8.internal.cN.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:10)
    at java.util.concurrent.ConcurrentHashMap.merge(ConcurrentHashMap.java:1990)
    at com.android.tools.r8.internal.cN.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:6)
    at com.android.tools.r8.graph.E2$a.e(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:4)
    at com.android.tools.r8.dex.b.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:105)
    at com.android.tools.r8.dex.b.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:28)
    at com.android.tools.r8.D8.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:25)
    at com.android.tools.r8.D8.d(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:609)
    at com.android.tools.r8.D8.c(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:1)
    at com.android.tools.r8.internal.vj.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:24)
    ... 5 more
 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

4 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال‌های توصیه شده

باسلام خدمت شما اموزشارو طبق همین اموزش اقای شاهپیری که اموزش رو گذاشتن

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

5 ساعت قبل، میلاد ملک محمدی گفته است:

باسلام خدمت شما اموزشارو طبق همین اموزش اقای شاهپیری که اموزش رو گذاشتن

 

برادر ایشون آموزش زیاد دارن

شما یه لینکی سورسی چیزی بده که بفهمیم این آموزش چی هست.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...