رفتن به مطلب
 • 0

تبدیل کد جاوا اسکریپت به B4A


FarzamPlus

سوال

سلام و خسته نباشید .

 

یه کد جاوا اسکریپت از یه سایت گرفتم که نبدیل عدد به حروف رو انجام میده .

کسی میتونه به B4A  تبدیلش کنه ؟؟

 

$('input.number').on('keyup', function (event) {
 if (event.which >= 37 && event.which <= 40){
  convertDigitsToWords($('#numbers').val().split(',').join(''));
  return;
 }
 this.value = translateToEng(this.value.split(',').join('')).replace(/\D/g,'').replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ",");
 if ( this.value.length > 0 ){
  $(this).removeClass('is-invalid').next().html('');
 }else {
  $(this).addClass('is-invalid').next().html(errorMessageNumber);
 }
 convertDigitsToWords($('#numbers').val().split(',').join(''));

});

$('#digits-to-words-form').on('submit',function(event) {
 if ($('#numbers').val() == '') {
  $('#numbers').addClass('is-invalid').next().html(errorMessageNumber);
  event.preventDefault();
  window.location.hash = '#input-content';
  $('#result').addClass('d-none');
 }
 else {
  $('#numbers').removeClass('is-invalid');
  convertDigitsToWords($('#numbers').val().split(',').join(''));
  window.location.hash = '#result';
  event.preventDefault();
 }
});

function convertDigitsToWords( numbers ) {
 var result;
 if (numbers.toString().length > 0) {
  // if (numbers.toString().length <= 23) {
  //  result = persianJs(numbers).digitsToWords().toString();
  // } else {
  // }
   result = NumToPersian(numbers);
  $('#result-txt').html(result);
  $('#result').removeClass('d-none');
 }else {
  $('#result').addClass('d-none');
 }
}function copyToClipboard(str) {
 const el = document.createElement('textarea');
 el.value = str;
 el.setAttribute('readonly', '');
 el.style.position = 'absolute';
 el.style.left = '-9999px';
 document.body.appendChild(el);
 el.select();
 document.execCommand('copy');
 document.body.removeChild(el);
}

 


NumToPersian=function(){return spliter=" و ",zero="صفر",Letters=[["","یك","دو","سه","چهار","پنج","شش","هفت","هشت","نه"],["ده","یازده","دوازده","سیزده","چهارده","پانزده","شانزده","هفده","هجده","نوزده","بیست"],["","","بیست","سی","چهل","پنجاه","شصت","هفتاد","هشتاد","نود"],["","یكصد","دویست","سیصد","چهارصد","پانصد","ششصد","هفتصد","هشتصد","نهصد"],[""," هزار "," میلیون "," میلیارد "," بیلیون "," بیلیارد "," تریلیون "," تریلیارد "," کوآدریلیون "," کادریلیارد "," کوینتیلیون "," کوانتینیارد "," سکستیلیون "," سکستیلیارد "," سپتیلیون "," سپتیلیارد "," اکتیلیون "," اکتیلیارد "," نانیلیون "," نانیلیارد "," دسیلیون "," دسیلیارد "]],function(e){if(0===parseInt(e))return zero;if(e.length>66)return"خارج از محدوده";var t,n;for(SplitedNumber=("number"==typeof(t=e)&&(t=t.toString()),NumberLength=t.length%3,1===NumberLength?t="00"+t:2===NumberLength&&(t="0"+t),t.replace(/\d{3}(?=\d)/g,"$&*").split("*")),funcout=[],SplitLength=SplitedNumber.length,i=0;i<SplitLength;i++)SectionTitle=Letters[4][SplitLength-(i+1)],converted=(n=SplitedNumber[i],0===parseInt(n)?"":(parsedInt=parseInt(n),parsedInt<10?Letters[0][parsedInt]:parsedInt<=20?Letters[1][parsedInt-10]:parsedInt<100?(one=parsedInt%10,ten=(parsedInt-one)/10,one>0?Letters[2][ten]+spliter+Letters[0][one]:Letters[2][ten]):(one=parsedInt%10,hundreds=(parsedInt-parsedInt%100)/100,ten=(parsedInt-(100*hundreds+one))/10,out=[Letters[3][hundreds]],SecendPart=10*ten+one,SecendPart>0&&(SecendPart<10?out.push(Letters[0][SecendPart]):SecendPart<=20?out.push(Letters[1][SecendPart-10]):(out.push(Letters[2][ten]),one>0&&out.push(Letters[0][one]))),out.join(spliter)))),""!==converted&&funcout.push(converted+SectionTitle);return funcout.join(spliter)}}(),String.prototype.toPersian=function(){return NumToPersian(this)},Number.prototype.toPersian=function(){return NumToPersian(parseInt(this).toString())};

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال‌های توصیه شده

سلام

شما تو بیسیک هم میتونید این کار رو بکیند

مثلا  اینو تکمیل کنید :

Sub Covert_ABCDabcd(ABCDabcd As String) As String    

	ABCDabcd = ABCDabcd.Replace("X","x")
	ABCDabcd = ABCDabcd.Replace("C","c")
	ABCDabcd = ABCDabcd.Replace("V","v")
	ABCDabcd = ABCDabcd.Replace("B","b")
	ABCDabcd = ABCDabcd.Replace("N","n")
	ABCDabcd = ABCDabcd.Replace("M","m")
	
	Return ABCDabcd
End Sub

 

 

بعد خواستید یک استرینگ AB1 بسازید و صدا بزنید:

AB1 = Covert_ABCDabcd(AB1)

 

 

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...