رفتن به مطلب
  • 0

مشکل رفتن به اکتیویتی


tarh tarh

سوال

با سلام 

در رفتن به اکتیویتی باتن رو که میزنم میره اکتیویتی دوم و سریع برمیگرده 

مشابه نمونه زیر فیلم از این مشکل هم گذاشتم میتونید نگاه کنید

فیلم نمونه

کسی دلیلشو کیدونه ممنون میشم سریع جواب بدید 

با تشکر

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

5 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال‌های توصیه شده

سلام ودرود. توی jobdone چک کنید که اکتیویتی باز باشه. به صورت زیر تقریبا

Private Sub jobdone(job As HttpJob)
	If IsPaused(Me) = False Then 
		 'Do Your Job
	End If
End Sub

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Sub jobdone(job As HttpJob)
	ProgressDialogHide
	If IsPaused(Me) = False Then
		

	If job.Success Then 'اگه موفقیت آمیز باشه
		Select job.JobName
			
		
			Case "htsti"
		
			
			If job.GetString.Trim.Length>6 Then 'اگه مطلبی وجود داشت
				Try
					Dim parser As JSONParser
					parser.Initialize(job.GetString)
					
					

				
					
					Dim root As List = parser.NextArray
					For Each colroot As Map In root
						
				
						
						
						
						
						
						
						Dim picaso As Picasso
						picaso.Initialize
						Dim error As BitmapDrawable
						error.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"noimage.png"))
						Dim holder As BitmapDrawable
						holder.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"holder.png"))
						picaso.LoadUrl(colroot.Get("item4")).ErrorDrawable(error).PlaceholderDrawable(holder).Resize(adsimg.Width,adsimg.Height).IntoImageView(adsimg)
						
'			
						
						
						
					Next
				
				Catch
					Log(LastException)
					
					
					
					
				End Try
				
			Else 'درغیراین صورت
				
			End If
	
	
	
		Case "load_sli"
		
		If job.GetString.Trim.Length>6 Then 'اگه مطلبی وجود داشت
			Try
				Dim parser As JSONParser
				parser.Initialize(job.GetString)
					
					
				itemlistslider.Initialize
				
					
				Dim root As List = parser.NextArray
				For Each colroot As Map In root
				
					Dim admin_image As String = colroot.Get("admin_image")
				
						
						
					
					Dim data As Data
					data.Initialize
					
					data.admin_image=admin_image
					
					'به اینجا هم میدیم تا برامون نگه داره چون بعد نیازش داریم
						
					itemlistslider.Add(data) 'عنوان رو اضافه کن به لیست
				Next
				
					
				
				Panel_slide.RemoveAllViews
				
				lvslider.Initializer("lvslider").GridView(1).Horizontal.RTL.Build
'					RL.Initialize(lv,"RL")
				lvslider.SpacingItemDecoration(6, True)
'	
'					RL.Direction = RL.DIRECTION_TOP
'					RL.SchemeColors = Array As Int (Colors.RGB(241,44,80), Colors.RGB(241,44,80), Colors.RGB(241,44,80))
				Panel_slide.AddView(lvslider,0%x,2%y,100%x,Panel_slide.Height)
						
					
				
				
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
'					

'					lv.CardView.CardElevation(4dip).Radius(15dip)
				lvslider.Show 'لیست رو بساز و نشون بده روی اکتیویتی
			Catch
'					ToastMessageShow("مطلب وجود ندارد",True)
				End Try
				
			Else 'درغیراین صورت
'				ToastMessageShow("مطلب وجود ندارد",True)
			End If
	
		Case "count_s"
			If job.GetString.Trim.Length>6 Then 'اگه مطلبی وجود داشت
				Try
					Dim parser As JSONParser
					parser.Initialize(job.GetString)
					
					

				
					
					Dim root As List = parser.NextArray
					For Each colroot As Map In root
						
				
						
			
						If colroot.Get("count(id)") = Null Then
							count_cart.Text = 0
							
						Else
							ht23.Initialize("count_s",Me)
							ht23.Download("http://qibtkar.ir/mahan/count_sabad_tajhizat.php")
	
							Dim sdfsdf As String
							sdfsdf = colroot.Get("count(id)")
							count_cart.Text = sdfsdf
						
						End If
					
						
						
					Next
				
				Catch
					Log(LastException)
					
					
'					Label42.Text = 0
					
				End Try
				
			Else 'درغیراین صورت
				
			End If
			
	

	
'	

		End Select
	End If
	End If
	job.Release
End Sub

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مشکل از چیز دیگه ایه پس. ربطی به httpjob شاید نداشته باشه. کدها رو بخش به بخش کامنت کنید ببینید کدوم قسمته که مشکل ایجاد کرده. شاید مشکل از اکتیویتی دوم هم باشه که بسته میشه سریع

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...