رفتن به مطلب
  • 0

خطا کار با دستور insert


alijafari

سوال

بنده از کد زیر برای ثبت مشخصات کاربران استفاده کردم

Sub Button2_Click
Dim cursor1 As Cursor
Dim i As Int
Dim id As Int
Try
cursor1 = sql2.ExecQuery("SELECT id,name,family,image FROM student")
id=cursor1.RowCount+1
iduser=cursor1.RowCount+1
sql2.ExecNonQuery("INSERT INTO student VALUES('" & id & "','" & EditText1.Text & "','" & EditText2.Text & "','" & chsname & "')")
sql2.Close
ToastMessageShow("اطلاعات ثبت شد",False)

Catch
ToastMessageShow("خطا در ثبت اطلاعات",False)
End Try

درضمن برای ثبت مشخصات کالا از کد فوق استفاده کردم

Sub Button1_Click
Dim cursor1 As Cursor

Dim kala1 As Int
Try
cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT idkala,namekala,gheimat FROM kala")
kala1=cursor1.RowCount+1
idkala=cursor1.RowCount+1
iduser=Main.iduser
sql1.ExecNonQuery("INSERT INTO kala VALUES('" & kala1 & "','" & nametxt.Text & "','" & gheimattxt.Text & "')")
	sql1.ExecNonQuery("INSERT INTO connection VALUES('" & idkala & "','" & iduser & "')")
	sql1.Close
ToastMessageShow("اطلاعات ثبت شد",False)
  Catch
ToastMessageShow("خطا در ثبت اطلاعات",False)
  End Try
End Sub

اما با مشکل مواجه شده ام .اطلاعات کاربران در دیتابیس ثبت نمیشه ولی اطلاعات کالا در دیتابیس و جدول مربوطه ثبت میشود علیرغم اینکه کدهای دو قسمت مثل هم هستند کسی از دوستان میتونه یه راه حل ارائه بده سپاسگذار میشوم

Project.rar

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

0 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

هنوز برای این سوال پاسخی ارسال نشده است

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...