رفتن به مطلب
 • 0

لود جابجای متن از دیتابیس


alii

سوال

سلام

حدود 20 تا رکورد دارم که ازدیتابیس میگیرم 10 تای اول متن خودشون رولود میکنن البته با این کد

Sub Panel1_Click
  Dim p As Panel
	p=Sender
    1+value=p.Tag
	StartActivity("matlab")
	
End Sub

مابقی متن جابجا نشون میده

حالا اگه از کد پایین استفاده کنم 10 تای اخر متن خودشون رو لود میکنه 10 تای اولی جابجا میشن

Sub Panel1_Click
  Dim p As Panel
	p=Sender
	2+value=p.Tag
	StartActivity("matlab")
	
End Sub

میدونم باید از شرط استفاده کنم اما نمیدونم چجوری 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

5 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

اغا من فهمیدم اگه دیتابیس سنگین باشه و از پنل هم استفاده کنیم باید 10 تا 10 تا لود کنیم این یعنی چی دوستان ؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درود

 

این Value چیه؟ از چه نوعیه ؟

 

یک خورده شفاف سازی کنید

 

کد حلقه رو هم قرار بدید لطفا

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


Sub Process_Globals

'These global variables will be declared once when the application starts.

'These variables can be accessed from all modules.

Dim value8 As String

Dim Cur8 As Cursor

Dim sql8 As SQL

Dim check8 As Int

End Sub


Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)

'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:

' Activity.LoadLayout("pnl")

ScrollView1.Initialize(2000dip)

Activity.AddView(ScrollView1,0,0,100%x,100%y)

If File.Exists(File.DirInternal,"mashin.db")=False Then

File.Copy(File.DirAssets,"mashin.db",File.DirInternal,"mashin.db")

End If

sql8.Initialize(File.DirInternal,"mashin.db",False)

Cur8=sql8.ExecQuery("SELECT * From mytable")

For i=0 To Cur8.RowCount-1

Cur8.Position=i

check8= Cur8.GetInt("fav")

If check8 = 1 Then

p.Initialize("p")

ScrollView1.Panel.AddView(p,0 ,Stopint,100%x,100%Y)

Stopint=Stopint+150dip

p.LoadLayout("pnlmashin")

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Panel1.Tag=i '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)'

'If (i Mod 2)=1 Then '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)'

' Panel1.Color=Colors.Red '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)'

' Else '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)'

' Panel1.Color=Colors.Blue '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)'

' End If '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

img1.Tag=i

Label1.Text=""&Cur8.GetString("list")

'Label2.Text=""&Cur1.GetString("matn")

Label1.TextColor=Colors.Black

Label1.TextSize=22

Label1.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD

Label1.Gravity=Gravity.CENTER

ScrollView1.Panel.Height=Stopint

img1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"mashin1.png")

Else If check8 = 0 Then

p.Initialize("p")

ScrollView1.Panel.AddView(p,0 ,Stopint,100%x,100%Y)

Stopint=Stopint+150dip

p.LoadLayout("pnlmashin")

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Panel1.Tag=i

' Panel1.Color=Colors.Red

' Else '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)'

' Panel1.Color=Colors.Blue '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)'

' End If '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

img1.Tag=i

Label1.Text=""&Cur8.GetString("list")

'Label2.Text=""&Cur1.GetString("matn")

Label1.TextColor=Colors.Black

Label1.TextSize=22

Label1.Typeface=Typeface.DEFAULT_BOLD

Label1.Gravity=Gravity.CENTER

ScrollView1.Panel.Height=Stopint

img1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"mashin0.png")

End If

Next

Cur8.Close

End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub

Sub Panel1_Click

p=Sender

???????value8=p.Tag+2

StartActivity("matlabmashin")

Activity.Finish

End Sub

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اغا من فهمیدم اگه دیتابیس سنگین باشه و از پنل هم استفاده کنیم باید 10 تا 10 تا لود کنیم این یعنی چی دوستان ؟

میان از Limit استفاده میکنند که برنامه هنگ نکنه

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...