رفتن به مطلب
 • 0

مشکل با عدد


Assassin-Wolf

سوال

سلام دوستان

بنده تمام کار هایی که عدد برای نمایش تبلیغاتش قرار داده بود تو سایت رو انجام دادم . ولی اصلا نمایش داده نمیشه

تبلیغ آزمایشی هم نمایش نمیده

این Manifest

'This code will be applied to the manifest file during compilation.
'You do not need to modify it in most cases.
'See this link for for more information: http://www.basic4ppc.com/forum/showthread.php?p=78136
AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="4" android:targetSdkVersion="14"/>
<supports-screens android:largeScreens="true" 
  android:normalScreens="true" 
  android:smallScreens="true" 
  android:anyDensity="true"/>)
SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/icon")
SetApplicationAttribute(android:label, "$LABEL$")
'End of default text.
AddApplicationText(
  <activity
      android:name="ir.adad.AdadActivity"
      android:theme="@android:style/Theme.Dialog">
  </activity>
  <meta-data android:name="ir.adad.token" android:value="YOUR_TOKEN"></meta-data>
  <meta-data android:name="ir.adad.test_mode" android:value="true"></meta-data>
)
AddPermission(android.permission.INTERNET)
SetApplicationAttribute(android:largeHeap,"true")

این هم سورس اون قسمتی که تبلیغات توش باید نمایش داده بشه

#Region Project Attributes 
	#ApplicationLabel: جناب خانده
	#VersionCode: 1
	#VersionName: 1
	'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait.
	#SupportedOrientations: portrait
	#CanInstallToExternalStorage: False
#End Region

#Region Activity Attributes 
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: False
#End Region

Sub Process_Globals

End Sub

Sub Globals
	Dim cn As CustomNotification
	Dim r As Reflector
	 Dim ca As CacheCleaner
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("desktop")
	ca.clearCache
	Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"bg-2.png"))
  Dim verticalPosition As String = "bottom" '"top" or "bottom"
  Dim horizontalPosition As String = "center" '"left", "right" or "center"
  Dim r As Reflector 
  Dim args(3) As Object = Array As Object(r.GetActivity, verticalPosition, horizontalPosition)
  Dim types(3) As String = Array As String("android.app.Activity", "java.lang.String", "java.lang.String")  
  r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "createAdView", args, types)
End Sub
Sub Activity_Resume

End Sub
Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub
Sub Button_1_Click
	StartService(SVNF)
	StartActivity(Menu)
End Sub

Sub Button_4_Click
	Dim cd As CustomDialog
	Dim pnl As Panel
	Dim bd As Bitmap
	bd.Initialize(File.DirAssets, "Exit_BG.png")
	pnl.Initialize("pnl")
	pnl.SetBackgroundImage(bd)
	ret1 = DialogResponse.POSITIVE
	ret2 = DialogResponse.CANCEL
	cd.AddView(pnl, 0, 0, 93%x, 60%x)
	ret = cd.Show("ها عاموو میخوای بری؟", "آره", "","نه", Null)	
	If ret = ret1 Then 
	StartActivity("Exit")
	Activity.Finish
	Return True
	End If
End Sub
Sub Button_2_Click
	StartActivity("Setting")
End Sub
Sub Button_3_Click
	StartActivity("InfoRadius")
End Sub
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
	If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then
	Dim cd As CustomDialog
	Dim pnl As Panel
	Dim bd As Bitmap
	bd.Initialize(File.DirAssets, "Exit_BG.png")
	pnl.Initialize("pnl")
	pnl.SetBackgroundImage(bd)
	ret1 = DialogResponse.POSITIVE
	ret2 = DialogResponse.CANCEL
	cd.AddView(pnl, 0, 0, 93%x, 60%x)
	ret = cd.Show("ها عاموو میخوای بری؟", "آره", "","نه", Null)	
	If ret = ret1 Then 
	StartActivity("Exit")
	Activity.Finish
	Return True
	End If
End If
End Sub
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

5 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

داداش تو اون قسمت mainesef  اون دوسه خط آخر نوشته YOUR_TOKEN

<meta-data android:name="ir.adad.token" android:value="YOUR_TOKEN"></meta-data>

برو داخل عدد رو برنامه بزن و اطلاعات برنامتو بیار بعد اون آخری یه عدد طولانی هست اونو کپی کن بجای این YOUR_TOKEN

 درست میشه

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

همون طور که محمد جان گفت باید شناسه مربوط به نرم افزارت رو از عدد بگیری و توی قسمت YOUR_TOKEN قرار بدی

اون حالت ir.adad.test_mode رو هم False قرار بده تا درآمد کلیک ها برات محاسبه بشه

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 <meta-data android:name="ir.adad.test_mode" android:value="true"></meta-data>

قسمتی که true هست اگر برنامت واسه تیت بزار همون باشه اگر واسه انتشاره False کن

<meta-data android:name="ir.adad.token" android:value="YOUR_TOKEN"></meta-data>

value="YOUR_TOKEN" : داخل عدد وقتی برنامت میزاری یه شناسه میده بزارش بجاش

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...