رفتن به مطلب
  • 0

نحوه فراخوانی عکس در مولتی پنل؟؟؟


marius

سوال

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
 SV.Initialize(1000dip)
 Activity.AddView(SV,0,0,100%x,100%y)
	If File.Exists(File.DirInternal,"dbase.db")=False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"dbase.db",File.DirInternal,"dbase.db")
	End If
 sql1.Initialize(File.DirInternal,"dbase.db",False)
 Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From Team")

 For i=0 To Cur1.RowCount-1
 Cur1.Position=i
 Dim p As Panel
 p.Initialize("p")
 SV.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y)
 Stopint=Stopint+20%y
 p.LoadLayout("MVLayout")

 Label1.Text="نام: "&Cur1.GetString("Name")

 Buff = Cur1.GetBlob("img")
 img1.SetBackgroundImage(FileData.Byte2Image(Buff))
  SV.Panel.Height=Stopint
Next
End Sub

با سلام

مدیر عزیز من میخوام عکس رو نیز مانند متن از دیتا فراخوانی کنم و برای هر ایدی یه عکی هم بگیره کد زیر رو نوشتم ولی جواب نداد خواهشا راهنمای کنید

 

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

5 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال های توصیه شده

مرسی دوست عزیز ولی من توی این کد میخوام اجرا بشه. دوستان راه حل بهتری ندارن؟ آقای ایزدی؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوستان کسی نبود راه حل بهتری پیشنهاد بکنه؟ واقعا لنگ اینم

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به وسیله تابع SetBackgroundImage  خب میتونید توی حلقه بهش عکس نسبت بدید دیگه.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

    If File.Exists(File.DirInternal,"dbase.db")=False Then
    File.Copy(File.DirAssets,"dbase.db",File.DirInternal,"dbase.db")
    End If
    If s.IsInitialized=False Then
    s.Initialize(File.DirInternal,"dbase.db",False)
    End If
    show

End Sub
Sub show
    Dim sh As Int
    sh=0
    Dim cur As Cursor
    cur=s.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl")
    Dim h As Int
    h = 2%y
    For i = 0 To cur.RowCount-1
    cur.Position=i
    If cur.GetInt("Type")=0 Then
    Dim Lbl As Label
    Lbl.Initialize("")
    Lbl.Text=cur.GetString("Value")
    Lbl.Gravity=Gravity.CENTER
    Lbl.TextSize=25
    Lbl.TextColor=Colors.White
    Lbl.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
    ScrollView1.Panel.AddView(Lbl,2%x,h,96%x,0)
    Dim su As StringUtils
    Lbl.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(Lbl,Lbl.Text)
    h = h + Lbl.Height + 2%y
    sh=sh+Lbl.Height
    ScrollView1.Panel.Height=sh
    Else

    Dim img As ImageView
    img.Initialize("")
    img.Bitmap=Namayesh(i)
    Dim bp As BitmapExtended
    bp.Initialize("")
    ScrollView1.Panel.AddView(img,0,h,100%x,100%y)
    img.Left=50%x-img.Width/2
    h= h + bp.getHeight(img.Bitmap) + 50%y
    sh=sh+bp.getHeight(img.Bitmap)
    ScrollView1.Panel.Height=h
    End If
    Next
End Sub
Sub Namayesh(Position As String) As Bitmap
    Dim cur As Cursor
    cur=s.ExecQuery("SELECT Value FROM Tbl")
    cur.Position=Position
    Dim bytes() As Byte
    bytes=cur.GetBlob("Value")
    Dim input As InputStream
    input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length)
    Dim b As Bitmap
    b.Initialize2(input)
    input.Close
    Return(b)
End Sub

متن.عکس.متن

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • اضافه کردن...