رفتن به مطلب
 • 0

چند سوال درباره ساخت برنامه نقاشی


Kazem Forghani

سوال

سلام

1 - چطوری میشه گفت وقتی دست کاربر روی صفحه کشیده شد اون رنگ رو هم روی صفحه بکشه ؟

2 - این سوال رو بار سومه می پرسم ولی کسی جواب گو نیست . چطوری می تونم از پنل عکس بگیرم ؟

4 - این رو هم خیلی پرسیدم . چطوری می شه عکی گرفته شده از پنل رو ذخیره کرد ؟

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است

ارسال‌های توصیه شده

شما باید در نظر داشته باشید برای ایجاد یک شعی گرافیکی باید از متغییر های Rect و Canvas استفاده کنید

این نمونه کد ایجاد شکل با تشخیص تاچ

Sub Globals
  Dim Canvas1 As Canvas
  Dim Rect1 As Rect
  Dim sx, sy As Int
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
  Canvas1.Initialize(Activity)
  Rect1.Initialize(0, 0, 0, 0)
End Sub

Sub Activity_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float)
  If Action = Activity.ACTION_DOWN Then
    sx = X
    sy = Y
  Else
    Canvas1.DrawRect(Rect1, Colors.Black, False, 5dip)
    If Action = Activity.ACTION_MOVE Then
      Rect1.Left = Min(sx, X)
      Rect1.Right = Max(sx, X)
      Rect1.Top = Min(sy, Y)
      Rect1.Bottom = Max(sy, Y)
      Canvas1.DrawRect(Rect1, Colors.White, False, 5dip)
    End If
    Activity.Invalidate
  End If
End Sub

2.شما تیک کتابخونه camera رو بزن و در زمان initialize نام پنل رو بهش بده

به این صورت

	camera1.Initialize(Panel1, "Camera1")

3.با استفاده از همون متغیر camera از رویداد Camera1_PictureTaken میتونید بعد از کرفتن عکس اون رو دخیره کنید

به این صورت

	camera1.StartPreview
	Dim out As OutputStream
	out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "1.jpg", False)
	out.WriteBytes(Data, 0, Data.Length)
	out.Close
	ToastMessageShow("Image saved: " & File.Combine(File.DirRootExternal, "1.jpg"), True)

اینم صورت کاملش

#Region Module Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
	#ApplicationLabel: Camera example
	#VersionCode: 1
	#VersionName: 
	#SupportedOrientations: landscape
#End Region

'Activity module
Sub Process_Globals
	'These global variables will be declared once when the application starts.
	'These variables can be accessed from all modules.

End Sub

Sub Globals
	Dim camera1 As Camera
	Dim btnTakePicture As Button
	Dim Panel1 As Panel
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	Activity.LoadLayout("1")
End Sub
Sub Camera1_Ready (Success As Boolean)
	If Success Then
		camera1.StartPreview
		btnTakePicture.Enabled = True
	Else
		ToastMessageShow("Cannot open camera.", True)
	End If
End Sub

Sub Activity_Resume
	btnTakePicture.Enabled = False
	camera1.Initialize(Panel1, "Camera1")
End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)
	camera1.Release
End Sub

Sub Camera1_PictureTaken (Data() As Byte)
	camera1.StartPreview
	Dim out As OutputStream
	out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "1.jpg", False)
	out.WriteBytes(Data, 0, Data.Length)
	out.Close
	ToastMessageShow("Image saved: " & File.Combine(File.DirRootExternal, "1.jpg"), True)
	btnTakePicture.Enabled = True
End Sub

Sub btnTakePicture_Click
	btnTakePicture.Enabled = False
	camera1.TakePicture
End Sub

لایوت 1 فقط یک باتون و یک پنل داره

 

در پناه حق

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • اضافه کردن...